Худалдан авах ажиллагааны гомдол

“Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг сайжруулах, нэмж байршуулах ажил-ын тендерт оролцогч Осо констрашн ХХКомпаниас Сангийн яаманд гомдол гаргасан.