Ерөнхий боловсролын сургуулиудад ширээ сандал нийлүүлэх тендерийн үр дүн