Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын ёс зүйн хороо шинээр байгууллагдсан.