Соёл урлаг , спорт, нийгмийн салбаруудад чиглэсэн дэд хөтөлбөр