СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 01 ДҮГЭЭР САРЫН

СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 01 ДҮГЭЭР САРЫН

ЦАГ ҮЕИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

 1. Сумын Засаг даргын  А/03 тоот захирамжаар Цэргийн шинэчилсэн бүртгэлийг  2017 оны 01 сарын  09-нөөс 01 сарын 20-ны хугацаанд явуулж статистик суурин мэдээгээр 3096 эрчүүд  хамрагдахаас  2515 иргэн хамрагдан  81,0%-тай  бүртгэгдлээ. 01  дүгээр сарын  20-ны өдөр тайлан мэдээгээ баталгаажуулж, аймгийн Цэргийн штабд хугацаанд  нь тушаалаа.
 2. Тушаал, захирамжаар цалин, бүтэц орон тоог шинэчлэн баталлаа.

2017 оны 01 сарын 23- нд  Сүмбэр сумын сум хөгжүүлэх сан, ЗДТГ, ИТХурлын блансыг Аудитын газар болон төрийн сангийн хэлтэст хугацаанд нь тушаасан.

Шинэ жилийн баярын үеэр  байгууллагад хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллууллаа.   Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд  Аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран 2016 оны 12 сарын 20-нд 3 албан хаагч олон нийтийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэсэн.

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтанд Сумын ЭБАТ-дыг бүрэн хамруулж, Хууль зүйн байнгын хорооноос баталсан баталгааны маягт ашиглан, ХАСХОМ-ын мэдүүлгийг цахимаар бүртгэхээр боллоо.

Сумын өмч хамгаалах зөвлөлын хурлыг  01 дүгээр 06-нд хийж,  сумын ЗДТГ-ын эргэлтын хөрөнгөнөөс 6414,2 төгрөгийн  хөрөнгө актлахаар шийдвэрлэв.

Монгол улсын “Шинэ үндсэн хууль “ батлагдсаны түүхт 25 жилийн ойд зориулсан  “Шинэ Үндсэн хуулийн түүхэн ач холбогдол” сэдэвт илтгэлийн уралдаан 2017.01.13-ны өдөр сумын Иргэний танхимд амжилттай зохион байгуулагдлаа, Илтгэлийн уралдааны удирдамжийг  төрийн 30 байгууллагад хүргүүлснээс АЗДТГазар, Шүүхийн Тамгын газар, Татварын хэлтэс, ЕБ-ын 2, 5 дугаар сургууль, номын сан, музей зэрэг байгууллагын 10 оролцогчийн 8 илтгэл өрсөлдлөө. 1- р байранд Шүүхийн Тамгын газрын шүүгчийн туслах Б.Нандинчулуун, 2-р байранд Шүүхийн Тамгын газрын шүүгчийн туслах Ё.Бат-Өлзий, Ц.Сайнбат нар, 3-р байранд АЗДТГазрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Баяржаргал нар шалгарлаа.

 

Сургалт сурталчилгаа:

Үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан Тамгын газрын албан хаагчдын дунд үндсэн хуулийн талаар цахим хичээл зохион байгуулагдаж, сургалтын үеэр “Үндсэн хуулиа хэр сайн мэдэх вэ”  АХА тэмцээн зохион байгуулагдаж, 1-р багийн Нийгмийн ажилтан С.Анхбаяр 1-р байранд орж өргөмжлөл үнэ бүхий зүйлээр шагнагдлаа. Сургалтанд 23 албан хаагч хамрагдсан.

Аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран “Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх  болон Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаарх сургалтыг 1-р багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад зохион байгуулж, 10 байгууллагын  88 албан хаагч  хамрагдлаа.

Сумын НБМэргэжилтэн ГБХЗХГазрын дарга, хүүхдийн эрх хамгаалал, мэдээлэл судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн, цагдаагийн хэсгийн байцаагч, Политехник коллежийн нийгмийн ажилтан, дотуур байрны багш, анги удирдсан багш нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хуралдлаа. Тус хурлаар хичээл тасалж, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн У, Б, С нартай ярилцаж, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, амьдралдаа хариуцлагатай байх талаар зааж зөвлөсөн. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас “ Хамтарсан багийг чадваржуулах  “сургалтанд  сумын  хамтарсан багийн 8 гишүүн хамрагдлаа. Шинэ журам гарсантай холбогдуулан хамтарсан багийн даргаар Сумын ЗДТГ-ын дарга, нарийн бичгийн даргаар сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн нар ажиллахаар болсон.

 

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

Томуу, томуу төст өвчний улмаас хүндэрч болзошгүй бага насны хүүхдүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, архаг хууч өвчтэй эрсдэлт бүлгийн хүн амын судалгааг гаргасан.

Судалгаагаар:   0-5 насны – 1365

 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй – 269
 • Ахмад – 574
 • Жирэмсэн – 79  байна. Эрсдэлт бүлгийн хүн амаа гэрийн идэвхитэй хяналтанд хамруулан ажиллаж байна.

Цэцэрлэгийн хүүхдийн үзлэгийг зохион байгуулан  цэцэрлэгийн хүүхдийн ирцийн тандалт хийн ажиллаж байна.

 • 5-р цэцэрлэг – 116
 • 2-р цэцэрлэг – 111
 • 1-р цэцэрлэг – 142
 • Аяганы хонхор – 8

Нийт – 377 хүүхэд үзлэгт хамрагдсан байна.

 

2017 оны 01 сарын 20 -нд Засаг даргын зөвлөлийн хурлыг хуралдуулан  дараах асуудлыг хэлэлцлээ.

 1. Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг захирамжаар шинэчилсэн.
 2. Төрийн дээд  шагнал болох “ “Хөдөлмөрийн хүндэт” медиалар 2 иргэн, “Алтан гадас” одонгоор 2 иргэн
 3. Засаг даргын зөвлөлийн ажиллах журам
 4. Аймгийн аврага малчинд   2  малчны шагналын тодорхойлолт
 5. МОНРТ-ын нэрэмжит алтан төлийн эзэнд 2 малчны шагналын тодорхойлолт
 6. Аймгийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнуулах 1 иргэний шагналын тодорхойлолтыг хэлэлцэж, аймгийн ИТХ-д хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн.

Жилийн эцсийн  хүн ам, мал тэжээвэр амьтадын тооллогоор манай сум 12352 хүн ам тоологдож урьд оноос 3.8 хувиар өссөн. Өрх 3754 болж 4.1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй гарч байна. Мал бүгд  295361 толгой тоологдож 6.1 хувийн  өсөлттэй байна. /тэмээ 572, адуу 14525, үхэр 9947, хонь 136657, ямаа 133660/ нийт мал 4 толгой дээр өссөн тэмээ 10.4 хувиар буурсан үзүүлэлт гарсан.

Ноосны урамшуулал:

Арьс ширний урамшуулалд хамруулахаар 311 өрхийн хонины 25872, ямааны 17995,  үхрийн 3083 , адууны 41 нийт 47360 ш арь ширний падааныг программд шивж, 258 малчны дансыг  Төрийн банктай, 53 малчны дансыг Хаан банктай тулгалт хийн баталгаажуулсан. Нэгтгэлийг 2017 оны 01 сарын 24-нд ХХААХҮЯамны мал хамгаалах санд тулгалт хийж, бүртгэлийн санд нэгтгэж өгсөн.

Аймгийн Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, Дотоод аудитын газартай хамтран сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан 20 зээлдэгчийн үйл ажиллагаа болон зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт шалгалт хийж ажилласан.

Зээлийн хугацаа хэтэрсэн 7 зээлдэгчийн материалыг ШШГА-нд хүргүүлсэн.

 Байгаль орчин:

2017.01.11-нд 3  дугаар багийн нутаг дэвсгэрт буюу босоо тэнхэлгийн авто замын дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд политехник коллежийн 20 ангийн  10 багш,  130 оюутан оролцож нийт 3 тонн хог хаягдал цэвэрлэлээ.

2016 оны жилийн эцсийн байдлаар  төвийн багт  нийт эзэнтэй 266 нохой бүртгэлтэй байгаа судалгаа байна. 2017.01.16-нд Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын байгаль орчны мэргэжилтэн Х.Лхагвасүрэн,Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын дарга Ц.Энхбаатартай хамтран золбин нохой, муур аль хэсгээр их байгаа талаар тандалт  хийгдлээ. Сумын нутэг дэвсгэрээр явахад золбин нохой муур хогийн цэг , сургуулиудын ойролцоогоор ихээр бөөгнөрч байна. Устгалын ажлыг 02 дугаар сарын эхээр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

2017.01.18-нд Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын байгаль орчны мэргэжилтэн 2-р багийн засаг даргатай хамтран нийтийн эзэмшлийн талбайд бохир усаа асгаж буй 20 айл өрхийн  асгасан угаадасийг булж даруулан  цэвэрлүүлэв.

Байгууллагын шуурхай хурлаар багийн засаг дарга нарт угаадас асгаж буй айл өрхийн судалгаа гаргаж , булж даруулах ажлыг зохион байгуулах талаар үүрэг өгөгдөж ажлууд хийгдэж байна.

2017.01.04-нд ОНӨААТҮГ-н дарга Ц.Энхбаатартай хамтран сумын  төвийн барилгын туурь хог хаягдал болон ахуйн хог хаягдалтай 38.7 га талбайд хэмжилт хийлээ.

 

ТАЙЛАГНАСАН: ДАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                           Б.ХАТАНТӨМӨР