Сүмбэр сумын Засаг дарга Пүрэвсайханы Амарсайхан

Хоёр мянганы түүхийг бүтээж, төрт ёс, есөн зууны эзэнт гүрнийг төвшитгөн төвхнүүлсэн Эзэн Чингис хааныхаа алтан ургийн хаадын гал голомтыг өвлөн, тост Боржигины бор толгодынхоо дунд ажил хөдөлмөр, амжилт бүтээлээр дүүрэн  аж төрж байгаа Сүмбэрчүүд та бүхнийхээ  энэ өдрийн түмэн амар амгаланг айлтгаж, Боржигин нутгийнхаа хөгжил дэвшлийн төлөө нэгэн үзүүрт сэтгэлээр хамтран ажиллаж, хөгжил дэвшил, цэнгэлийн манлайд хүрэхийн өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын танилцуулга

Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газрын хүний нөөцийн бодлого нь зохион байгуулалт, түүний эрх зүйн орчныг боловсронгуй, оновчтой болгон зохион байгуулах зорилгоор бүтэц, дотоод зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл зарчим, дотооддоо хэрэгжүүлэх хяналтын тогтолцоо, албан хаагчдын ажлын төлөвлөлт, албан хэрэг хөтлөлт, ажлын цаг ашиглалтад тавигдах шаардлагыг сайжруулж төрийн албан хаагчийн ёс зүйн байдалд тавих хяналт, хариуцлагын тогтолцоог чангатган, мэргэжлийн ур чадвартай дадлага туршлагатай, үнэнч шудрага, өндөр ёс суртахуунтай боловсролтой  төрийн захиргааны мэргэшсэн чадварлаг албыг төлөвшүүлэх бодлого баримталж удирдлага, зохион байгуулалтын болон хүний нөөцийн төлөвлөлт , хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

 Сумын Засаг Даргын Тамгын Газар 2019 онд  26 албан хаагчидтай ажиллаж байна. Үүнээс

-Улс төрийн-8 , Засаг дарга, Орлогч дарга ,  6 багийн засаг дарга

-Төрийн захиргааны 8  албан хаагч байгаагаас үүнээс ЗДТГ-ын дарга, Санхүү албаны дарга,  ДАХмэргэжилтэн, БОМэргэжилтэн, Төрийн сангийн мэргэжилтэн  Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн , ЖДХоршоо хариуцсан мэргэжилтэн, Хөрөнгө оруулалт дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн нийт 8 мэргэжилтэн,  төвийн багийн 3 нийгмийн ажилтан, Төрийн үйлчилгээний  10 албан хаагч ажиллаж байна.

Засгийн газрын 2004 оны 34 дүгээр тогтоолын дагуу ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулж батлан , үр дүнгийн гэрээ байгуулан хагас , бүтэн жилээр дүгнэн ажиллаж байна.

Албан тушаалын ангилал, боловсролын байдал

 

Сүмбэр сумын багууд

1-р баг

Сүмбэр сумын 1-р багт Аяганы хонхор, хорих 75,төмөр зам дагуух айлууд харъяалагддаг газар зүйн байрлалын хувьд сумын төвд байрласан 2014 оны жилийн эцсийн хүн амын тооллогоор 791 өрхийн 2786 хүн амтай. Үүнээс: Эрэгтэй-1414, эмэгтэй 1372, малчин өрх 4, мал бүхий 46 өрх тооллогдсон ба нийт 7262 малтай, Туслах аж ахуй эрхлэгч 6 байна.

Тус багт түр оршин суугч 124, оюутан 169, өрх толгойлсон эрэгтэй, эмэгтэй иргэн 233, хөгжлийн бэрхшээлтэй 133 иргэн, хагас болон бүтэн өнчин 50хүүхэд, нэн ядуу болон ядуу 46 өрхийн240 иргэн , өндөр настан 262,
Багийн ИТХ-ийн даргаар Г.Уранчимэг
Тэргүүлэгчидээр: Д.Батмэнд, Н.Эрдэнэсүрэн, П.Оюундулам, Д.Ганчимэг, Л.Буянхишиг  нар
Багийн Засаг даргаар Н.Идэрзориг 2017 оноос одоог хүртэл ажиллаж байна.
Нийгмийн ажилтан Л.Энхчимэг ажиллаж байна.

2-р баг

Сүмбэр сумын 2-р баг нь 848,0 мянган га нутаг дэвсгэртэй, 2015 оны жилийн эцсийн хүн амын тоогоор 1002  өрхтэй, 3170 хүн амтай. Үүнээс: Эрэгтэй-1559,  эмэгтэй-1611, 9560  малтай, малчин  өрх 22, мал бүхий өрх-48  байдаг. Сүмбэр сумын 2-р баг нь 848,0 мянган га нутаг дэвсгэртэй, 2015 оны жилийн эцсийн хүн амын тоогоор 1002  өрхтэй, 3170 хүн амтай. Үүнээс: Эрэгтэй-1559,  эмэгтэй-1611, 9560  малтай, малчин  өрх 22, мал бүхий өрх-48  байдаг.  Манай багийн өрхийн 3% буюу 32 нь давхар орон сууцанд, 8,5% нь буюу 86 нь дан байранд, 88% буюу 884 өрх гэр хороололд амьдардаг.Багийн өндөр настан -268, ажилтай-749, ажилгүй-563 иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй -155 иргэн, багийн хэмжээнд амжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой, нэн ядуу 25 өрхийн 129 иргэн, ядуу 73 өрхийн 288 иргэн, бүтэн өнчин-9, хагас өнчин-57, оюутан-211, харж хандах хүнгүй ганц бие өндөр настан-4, түр суугч 126 өрхийн 379 хүн, байнгын асаргаатай-41 иргэн байна.2-р багийн нутаг дэвсгэр нь төвийн баруун талаараа 1-р багтай, зүүн талаараа 3-р багтай хиллэдэг.Манай баг нь Багийн Засаг дарга Б.Очирхүү, нийгмийн ажилтан Л.Ган-Эрдэнэ,  багийн төвийн сахиулаар Х.Намсрай гэсэн  хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

3-р баг

Анх аймгийн ИТХурлын 2006 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 8 дугаар хуралдааны 11 тоот тогтоолоор хүн ам өссөнтэй холбогдон 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-нд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3-р баг болон байгуулагдсан. Сүмбэр сумын 3-р багт Хонхор хотхон болон Хүрийн ногоон, Сүмбэр сумын зүүн ход хэсэгт байршилтай Малчин, Хайгуулчин, Хэрлэн, Баянбулаг, Баянхошуу, хорооллын дэнжийн хэсгүүд харъяалагддаг. Малчны хорооллын оршин суугчид төвөөс 1км гаран зайтай нийт хүн амын 20 орчим хувь нь оршин суудаг. Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын 3-р баг нь 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Хүн амын тоогоор 149 өрхийн 3880 хүн амтай тоологдсон. Үүнээс: Эрэгтэй-1936, эмэгтэй-1944, 69 өрхийн 49 өрх нь мал бүхий өрх, 20 малчин өрхтэй. Үүнээс 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тэмээ-18, адуу-709, үхэр-552, хонь-8042, ямаа-6164, бүгд-15485 мал тоолуулсан байна. Багийн иргэдээс оюутан 275, сургууль завсардсан 0, хөгжлийн бэрхшээлтэй 98, өрх толгойлсон 105 иргэн, хагас өнчин 30 хүүхэд, бүтэн өнчин 8, ихэр хүүхэд 14, багийн хэмжээнд өндөр настан 244, эрэгтэй 67, эмэгтэй 176, харьяалалгүй 122, ахмад дачин 2, 90-ээс дээш настай 5 ахмад байна. Түр оршин суугч 306 иргэнтэй. Нийт өрхийн 85% нь орон сууцанд амьдардаг.

4-р баг

Анх аймгийн ИТХурлын 2006 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 8 дугаар хуралдааны 11 тоот тогтоолоор хүн ам өссөнтэй холбогдон 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-нд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3-р баг болон байгуулагдсан. Сүмбэр сумын 3-р багт Хонхор хотхон болон Хүрийн ногоон, Сүмбэр сумын зүүн ход хэсэгт байршилтай Малчин, Хайгуулчин, Хэрлэн, Баянбулаг, Баянхошуу, хорооллын дэнжийн хэсгүүд харъяалагддаг. Малчны хорооллын оршин суугчид төвөөс 1км гаран зайтай нийт хүн амын 20 орчим хувь нь оршин суудаг. Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын 3-р баг нь 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Хүн амын тоогоор 149 өрхийн 3880 хүн амтай тоологдсон. Үүнээс: Эрэгтэй-1936, эмэгтэй-1944, 69 өрхийн 49 өрх нь мал бүхий өрх, 20 малчин өрхтэй. Үүнээс 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тэмээ-18, адуу-709, үхэр-552, хонь-8042, ямаа-6164, бүгд-15485 мал тоолуулсан байна. Багийн иргэдээс оюутан 275, сургууль завсардсан 0, хөгжлийн бэрхшээлтэй 98, өрх толгойлсон 105 иргэн, хагас өнчин 30 хүүхэд, бүтэн өнчин 8, ихэр хүүхэд 14, багийн хэмжээнд өндөр настан 244, эрэгтэй 67, эмэгтэй 176, харьяалалгүй 122, ахмад дачин 2, 90-ээс дээш настай 5 ахмад байна. Түр оршин суугч 306 иргэнтэй. Нийт өрхийн 85% нь орон сууцанд амьдардаг.

5-р баг

Анх аймгийн ИТХурлын 2006 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 8 дугаар хуралдааны 11 тоот тогтоолоор хүн ам өссөнтэй холбогдон 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-нд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3-р баг болон байгуулагдсан. Сүмбэр сумын 3-р багт Хонхор хотхон болон Хүрийн ногоон, Сүмбэр сумын зүүн ход хэсэгт байршилтай Малчин, Хайгуулчин, Хэрлэн, Баянбулаг, Баянхошуу, хорооллын дэнжийн хэсгүүд харъяалагддаг. Малчны хорооллын оршин суугчид төвөөс 1км гаран зайтай нийт хүн амын 20 орчим хувь нь оршин суудаг. Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын 3-р баг нь 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Хүн амын тоогоор 149 өрхийн 3880 хүн амтай тоологдсон. Үүнээс: Эрэгтэй-1936, эмэгтэй-1944, 69 өрхийн 49 өрх нь мал бүхий өрх, 20 малчин өрхтэй. Үүнээс 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тэмээ-18, адуу-709, үхэр-552, хонь-8042, ямаа-6164, бүгд-15485 мал тоолуулсан байна. Багийн иргэдээс оюутан 275, сургууль завсардсан 0, хөгжлийн бэрхшээлтэй 98, өрх толгойлсон 105 иргэн, хагас өнчин 30 хүүхэд, бүтэн өнчин 8, ихэр хүүхэд 14, багийн хэмжээнд өндөр настан 244, эрэгтэй 67, эмэгтэй 176, харьяалалгүй 122, ахмад дачин 2, 90-ээс дээш настай 5 ахмад байна. Түр оршин суугч 306 иргэнтэй. Нийт өрхийн 85% нь орон сууцанд амьдардаг.

6-р баг

Анх аймгийн ИТХурлын 2006 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 8 дугаар хуралдааны 11 тоот тогтоолоор хүн ам өссөнтэй холбогдон 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-нд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3-р баг болон байгуулагдсан. Сүмбэр сумын 3-р багт Хонхор хотхон болон Хүрийн ногоон, Сүмбэр сумын зүүн ход хэсэгт байршилтай Малчин, Хайгуулчин, Хэрлэн, Баянбулаг, Баянхошуу, хорооллын дэнжийн хэсгүүд харъяалагддаг. Малчны хорооллын оршин суугчид төвөөс 1км гаран зайтай нийт хүн амын 20 орчим хувь нь оршин суудаг. Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын 3-р баг нь 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Хүн амын тоогоор 149 өрхийн 3880 хүн амтай тоологдсон. Үүнээс: Эрэгтэй-1936, эмэгтэй-1944, 69 өрхийн 49 өрх нь мал бүхий өрх, 20 малчин өрхтэй. Үүнээс 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тэмээ-18, адуу-709, үхэр-552, хонь-8042, ямаа-6164, бүгд-15485 мал тоолуулсан байна. Багийн иргэдээс оюутан 275, сургууль завсардсан 0, хөгжлийн бэрхшээлтэй 98, өрх толгойлсон 105 иргэн, хагас өнчин 30 хүүхэд, бүтэн өнчин 8, ихэр хүүхэд 14, багийн хэмжээнд өндөр настан 244, эрэгтэй 67, эмэгтэй 176, харьяалалгүй 122, ахмад дачин 2, 90-ээс дээш настай 5 ахмад байна. Түр оршин суугч 306 иргэнтэй. Нийт өрхийн 85% нь орон сууцанд амьдардаг.

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын ажилчид