Сумын ЗДТГ-ын 2020 оны оны 1-4 сарын зарлага

Сүмбэр сумын 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн аудитын тайлан

Сумын 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

report-2

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүгийн аудитын тайлан

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын 2019 оны Санхүүгийн тайлан

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын 2019 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2020 ОНЫ САНАЛ АВАХ ЭЭЛЖИТ АЖИЛ УЛС ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ

Жил бүр “Орон нутгийн хөгжлийн сан”/ОНХС/-ийн санал авах үйл ажиллагаа 1 дүгээр сарын 1-ээс 5 дугаар сарын 31-ий өдрүүдэд явагддаг. ОНХС бол иргэдийн саналд тулгуурлан зарцуулагддаг төсөв юм. Өөрөөр хэлбэл энэ сангийн хөрөнгийг хэрхэн зарцуулах талаар Монгол Улсын иргэн бүр саналаа гаргах эрхтэй. Баг/Хорооны Засаг дарга нь ОНХС-ийн санал авах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах үүрэгтэй […]

2019 оны ОНХС-гийн тайлан

2019 ОНХС

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн материал авч байна.

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын 2019 оны 03-р улиралын санхүүгийн тайлан

Сүмбэр сумын 2019 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан

4-р сарын Төрийн сангийн болон статистикийн цаг үеийн мэдээ

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын 2019 оны 1-р улиралын тайлан Санхүүгийн тайлан

Сүмбэр сумын 2018 оны 4 дүгээр сарын орлогын мэдээ

ЭНХТУСДЭМ өрхийн эрүүл мэндийн төвд авто машин худалдан авч өглөө

Сүмбэр сумын 2019 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн 20000000 төгрөгөөр иргэдээс гарсан санал, санаачилгыг үндэслэн өрхийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжируулах зорилгоор TOYOTA-WISH маркийн авто машиныг төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу Сүмбэр зууч ХХК-тай бараа нийлүүлэх гэрээ байгуулан худалдан авч хүлээлгэн өглөө.

2018 оны ОНХСанд хийгдсэн Нийцлийн аудитын тайлан

3-р сарын Төрийн сангийн болон статистикийн цаг үеийн мэдээ

Сүмбэр сумын 2018 оны 3 дугаар сарын орлогын мэдээ

2-р сарын Төрийн сангийн болон статистикийн цаг үеийн мэдээ

Сүмбэр сумын 2018 оны 2 дугаар сарын орлогын мэдээ

Сүмбэр сумын 2019 оны 1 дүгээр сарын орлогын мэдээ

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнууд /Радио релейны байр, ХБ-10, ХБ-11 дугаар байр/-ны дээвэр засвар, гадна фасадны ажил

“СУМЫН ТӨВИЙН УСАН САНД УХААЛАГ СИСТЕМ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ”

“СҮМБЭР СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЗӨЛӨН ЭДЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ”

Сүмбэр сумын2018 оны сар бүрийн төсвийн орлогын мэдээ

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

ЗДТГ-ын бүтэц орон тоо, цалин сан

Төрийн сангийн болон статистикийн цаг үеийн мэдээ

Орон нутгийн төсвийн 2017 оны харилцах дансны гүйлгээ

2017 оны 11-р сарын Өглөг авлагын мэдээний нэгтгэл

Сүмбэр сумын 2017 оны 11-р сарын орлогын мэдээ

ЗДТГ-ын албан хаагчидад олгосон тэтгэмж, урамшуулал

2017 оны Төсвийн тодотгол батлах тухай тогтоол

2017 оны төсвийн тодотгол

2017 оны төсөв батлах тухай тогтоол

2017 оны төсвийн тогтоол

Өрхийн эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил

Энхтусдэм өрхийн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж худалдан авах зорилгоор Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу шууд худалдан авалт хийж “Нуган” ХХК-тай 2017 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр бараа нийлүүлэх гэрээ байгуулсан. Нийт 25 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж,  бараа материалыг  2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн  01 […]