СҮМБЭР СУМЫН 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд :

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд : Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоотоор аж ахуй нэгж, иргэн бол өргөдөл Сумын засаг даргад гаргана Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, иргэний үнэмлэхний хуулбар Галын аюулгүй ажиллагааны дүгнэлтийн хуулбар 4.Тэмдэгтийн хураамж сумын орон нутгийн орлогын дансанд тушаасан баримт 5.Үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухай тухайн багийн Засаг даргын тодорхойлолт 6.МХГазарт  […]

Тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн тамхи худалдан борлуулахыг түр хориглох тухай

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд :

Хүнс худалдаа үйлчилгээний чиглэлийн хүрээнд Сумын хэмжээнд худалдаа үйлчилгээний зах 2, хүнсний дэлгүүр 56 үүнээс архи согтууруулах ундааны тусгай зөвшөөрөлтэй 25, нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн 41, үүнээс сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, ажилчдын 20, иргэд аж ахуйн нэгжийн 21, эмийн сан 5, тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй 17, барилгын материал 4, сэлбэг хэрэгслийн дэлгүүр 7, талх нарийн боовны үйлдвэрлэл 7 […]