ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

Сүмбэр сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Szd-tuluwluguu

Сүмбэр сумын 2017 онд Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

сум-үндсэн-чиглэл-тайлан

Сүмбэр сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт

сумздүа

СУМЫН 2017 ОНД НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИЛГЛЭЛ

ҮНДСЭН-ЧИГЛЭЛ