Төмөрбаатарын Гантулга

ЭРХЭЛЖ БУЙ АЖИЛ: 3-Р БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

МЭРГЭЖИЛ:

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ:

АЖЛЫН ЧИГ ҮҮРЭГ: ТӨР, ЗАСГИЙН БОДЛОГО, ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОЛОН ДЭЭД ШАТНЫ ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГА, ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭРИЙГ СУРТАЛЧЛАХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ АМЖИРГААНЫ ТҮВШИНГ СУДЛАН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХЫН ЗЭРЭГЦЭЭ ХУУЛЬ ТОГТООМЖООР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЭХ

УТАС: 88142017