Бямбаагийн Хатантөмөр

Мэргэжил: Эрх зүйч

Боловсрол: Дээд

Ажлын байрны чиг үүрэг:  Хууль эрх зүйн албан бус боловсрол олгох сургалт зохион байгуулах, Иргэдийг хуулийн зөвлөгөөөр хангах, Бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулах мэдээ мэдээллээр хангах

Томилогдсон он:  2009.06.15

УТАС: 89138913

Емайл хаяг: b.khatnaa_10@yahoo.com

Ажлын туршлага: 2009.06.15-нд  Нутгийн захиргааны мэргэжилтэн, 2011 онд дотоод ажил, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн, 2012 оны 12 сард  ЗДТГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 2013 оны 01 сард ДАХМэргэжилтэн Хуулийн зөвлөх, 2014 оны 11 сараас ЗДТГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, 2015 оны 08 сараас ЗДТГ-ын Хуулийн зөвлөх, дотоод ажил, эрх зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.