Баяраагийн Баасанбат

Ургийн овог: Боржигон

Эцэг /эх/-ийн нэр: Баяраа

Нэр: Баасанбат

Төрсөн газар: Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум

Төгссөн сургууль: Улаанбаатар хот, Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Мэргэжил: Газар зохион байгуулагч-Газрын үнэлгээ

Албан тушаал: Газрын даамал

Ажилласан байгууллага:

  • Улаанбаатар хот “ГАЗАР СЕРВИС” ХХК-д Газар зохион байгуулагч инженер
  • Говьсүмбэр аймгийн ГХБХБГазарт – Геодези, кадастр хариуцсан мэргэжилтэн
  • 2016 оны 3 дугаар сарын 1-ээс одоог хүртэл Сүмбэр сумын Засаг Даргын Тамгын газарт газрын даамлын албан тушаалыг хашиж байна.