Дашзэвэгийн Ганбат

Мэргэжил: Монгол-Англи хэлний багш

Албан тушаал: УБХТН

Томилогдсон он:01.05

Ажлын байрны чиг үүрэг: Засаг дарга болон ЗДТГазрын ажил үйлчилгээнд явах

Холбоо барих утас: 93042680