Баяраагийн Сувдшүрэн

Боловсрол: Дээд

Мэргэжил: Бараа судлал

Албан тушаал: Бэлчээрийн менежмент, газар тариалан, хоршоо, ахуй үйлчилгээ, жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Томилогдсон он: 2010.10 .01

Ажлын байрны чиг үүрэг: Бэлчээр ашиглалт, хамгаалалт, усжуулалт газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ, хоршоо, ахуй үйлчилгээний чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, төр засгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, арга хэмжээг төлөвлөх, орон нутгийн иргэд, малчид, бизнес эрхлэгчид, засаг захиргааны байгууллагыг мэдээллээр хангах, зөвөлгөө өгөх, сургалт зохион байгуулж, үйлдвэрлэл үйлчилгээний тогтвортой хөгжлийн хангуулахад оршино.

Холбоо барих утас:99073689

И-мэйл хаяг:bsuwdaa80@yahoo.com