Хуягбаатарын Лхагвасүрэн

Боловсрол:  Дээд

Мэргэжил: Гадаад харилцааны ажилтан

Албан тушаал: Байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн

Томилогдсон он: 2016

Ажлын чиг үүрэг: Сумын нутаг дэвсгэрт  байгаль орчин, аялал жуулчлал хөгжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт шинжилгээ хийх, сурталчлах, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, тайлагнах, мэдээллээр хангахад оршино.

Холбоо барих утас: 97148989

E-mail: lhagwaa_2011@yahoo.com