“СҮМБЭР СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЗӨЛӨН ЭДЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ”

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 06 дугаар сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

Төрийн бодлогын хүрээнд:

2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр 3 дугаар багийн иргэдийн нийтийн хурлыг зохион байгуулан 368 иргэн хамрагдлаа. Хурлаар:

 • 2019 оны сумын ОНХСангаар хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний саналыг эрэмбэлэх
 • Багийн Засаг дарга болон ИНХурлын даргыг сонгох
 • СХСангийн хяналтын зөвлөл, гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийн гишүүдийг сонгох асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бөгөөд иргэдийн санал хураалтаар багийн Засаг даргаар Х.Ганзориг, ИНХурлын даргаар Энхжаргал нар сонгогдлоо.

Мөн аймгийн Засаг дарга иргэдтэй уулзаж 2017-2018 онд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг танилцуулан иргэдийн санал бодлыг сонсож ажиллалаа.

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

“Дэлхийн тамхигүй өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх мөн “Эко орчин -эрүүл амьдрал, Миний байр- манай гэр” аяны хүрээнд сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй  13 иргэн  аж ахуй нэгжид тамхи худалдаалахыг түр хориглосон сумын Засаг даргын  захирамж гарган тарааж тамхины хор холбогдлын тухай  “Тамхи зүрхэнд хортой, тамхийг биш эрүүл мэндээ сонгоё”  сэдэвт  суртачилгаа зурагт хуудас, зөвлөмж  гарган тарааж ажилласан. Мөн ӨЭМТөвтэй хамтран 59 иргэнд тамхины хор хөнөөлийн талаар сургалт зохион байгуулав.

Галт тэрэгний буудал дээр гар дээрээс худалдаа эрхлэгч иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж  эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамруулан худалдаа эрхлэх зөвшөөрлийн сунгалтыг 21 иргэнд хийлээ.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан аймгийн ХХҮГазар, “ЭМ ДИ СИ”ХХК-тай хамтран 6 сарын 01-ний өдөр  “Хөгжих 55 өрх”-ийн 120 хүүхдэд бэлэг гардууллаа.

Дэлхийн Зөн ОУБ Бор-өндөр 1 ОНХХөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Хамтдаа хөгжье” аяны хүрээнд Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, Биеийн тамир спортын газартай хамтран “Төгсөлтийн аргачлалд” хамрагдаж буй иргэдийн дунд 2018 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр Хайр дүүрэн гэр бүл сургалт, 2018 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр 3 төрөлт спортын тэмцээнийг зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд 40 гаруй иргэн хамрагдсан ба сургалтанд хамрагдсан айл өрхүүдэд Эко усны савыг бэлэглэлээ.

Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:

“Эко  орчин-Эрүүл амьдрал”, “Миний байр-Манай гэр” аяны хүрээнд 2018 оны 5 сарын 29-ний өдөр булаг шанд, уст цэгийн цэвэрлэгээг нийтэд тустай хөдөлмөр эрхэлж буй иргэд, нөхөрлөлийн гишүүд, Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГ-тай хамтран зохион байгуулсан. Тус сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Хүүхдийн овоо, Дагвасүндэл бурхан, Цагаан дарь эх бурхан, Уулзварын гол, Цоорхой рашаан, Хүрийн ногоо гэсэн маршрутын дагуу цэвэрлэгээ үйлчилгээг зохион байгуулан гол горхи, булаг шанд орчимд үүссэн хог хаягдлыг түүж нийт 4,5 тонн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажилласан.

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

 • Сумын хэмжээнд 6-р сарын 04-ны байдлаар том малын зүй бус хорогдол 8.4% тай байна.

6 сарын 04-ний байдлаар гарсан төлийн бойжилт 79.8  хувь, Мал төллөлт 62.8 хувьтай байна

 • Эрчимжсэн мал аж ахуйн бүсэд 4 өрхийг гаргаад байна.

  Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай” хууль, ”Хээлтүүлэгчийн хянан баталгаажуулалт”-ын, журмын дагуу бог малын хээлтүүлэгчийг эх сүргээс 100% ялган суурилах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Одоогоор 4-р багийн малчин Л.Баасандорж 26 өрхийн  124 хээлтүүлэгч мал,  5-р багийн малчин Д.Ундармаа  23 өрхийн  106 хээлтүүлэгч,   6-р багийн Малчин Ж.Отгонбаатар 28  өрхийн  63 хээлтүүлэгч мал нийт Сүмбэр сумын 77 өрхийн  бог малын хээлтүүлэгчийг ялган суурилаад байна.

  Сумын хэмжээнд үхэр 82 , хонь, ямаа -677 нийт 759 мал ээмэгжүүлэлт бүртгэлжүүлэлтэнд хамрагдаж  цахим   мэдээллийн санд бүртгэж болзошгүй эрсдлээс хамгаалаад байна.

  Сумын хэмжээнд “Сүмбэр Зоо”, “Хээнций хангай сүрэг” ХХК мал үржлийн 2 нэгжтэй гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Ангилалтын ажил 04 сарын 15-наас эхэлсэн. 5 сарын 31-ны байдлаар16 малчин өрхийн 3508 толгой  хонь 2676 толгой ямаа  бүгд 6184 толгой малд ангилалт баталгаажуулалт хийж 47.5 хувьтай гүйцэтгээд байна.

  Малын гоц халдварт шүлхий өвчний голомт үүссэн “Төгрөг, Улаан худаг, Цагаан тойром, хадат толгой ”-д  нутаглаж буй  5 өрхийн 7-н малын хашаа, саравч, хороо нийт 1400 м2 талбайд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэлээ.

  Инвест Ко-оп Монгол: Тал хээр ба Говийн бүс” төслийн  багтай хамтран  Мал эмнэлгийн үржлийн  сургалт зохион байгуулж  25 малчин, мал зүйч 7 хамрагдлаа.

  4-р багийн “Эхэн сүвээ”, “Баян хошуу”, “Айрагын овоо” зэрэг бэлчээр нутагт 5 дугаар сарын 15-29-ны өдрүүдэд 25 малчин болон ажилгүй иргэдийг хамруулан 6.0 га талбайд  хортон мэрэгчидтэй тэмцэх ажлыг энгийн механик утах аргаар зохион байгуулав. Мөн хортон мэрэгчидтэй тэмцсэн тайлбайдаа 69 ширхэг шувууны суудал, 8 ширхэг шувууны үүр босгосон.

  Газар тариалан:  Аймгийн ХХААГазраас 11 нэр төрлийн хүнсний ногооны үр ирсэнийг  өрхийн тариалан эрхлэгчдэд тарааж өгсөн. 5 дугаар сарын 31-ны байдлаар 7 га талбайд төмс,  5,4 га талбайд хүнсний ногоо  нийт 12,4 га-д тариалалт хийгээд байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 4,4 га талбайгаар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

  Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:

  • Сүмбэр сумын 3-р багийн ИНХурал хуралдаж 2019 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалтыг эрэмбэлсэн.
  • Нийтийн эзэмшлийн орон сууц ХБ-10,11-р байрны гадна фасад дээвэр засвар ажлын тендер зарлагдсан 05.28-д нээлт болсон. Үнэлгээний хороо хуралдаж гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг оролцогч компаниудад хүргүүлээд байна.
  • Ерөнхий боловсролын сургуулиудад багш, сурагч ширээ сандал худалдан авах ажлыг “Шивээгийн хөгжил” ЗБН-тэй 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр 31,3 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулсан.
  • Цэцэрлэгүүдийн зөөлөн эдлэл шинэчлэх ажлыг “Эрхэм мөнх”ХХК-тай 5 сарын 31-ний өдөр 9,9 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулсан.
  • Сумын төвийн зөөврийн усан санд ухаалаг систем суурилуулах ажлыг “Сүмбэр зууч”ХХК-тай 2018 онгы 05 сарын 25-ний өдөр 10 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулсан

“Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр, фасад засварын ажил”-ын тендерийн үр дүн

2018 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх “Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр, фасад засварын ажил”-ын тендерийг 2018.04.28 – 2018.05.28-ний өдөр хүртэл нээллтэй тендер шалгаруулалтын аргаар зарласан. Тендерийн нээлт 2018.05.28-ний өдөр 10 цаг 30 минутанд болсон. Энэ тендерт 5 компани тендерийн материалаа ирүүлсэн. Үүнд:

 “Вилла бридж” ХХК нь 107 798 543  /Нэг зуун долоон сая долоон зуун ерэн найман мянга таван зуун дөчин гурван/ төгрөгний үнийн санал

Ирк сиб строй” ХХК нь 116 111 208 /Нэг зуун арван зургаан сая нэг зуун арван нэгэн мянга хоёр зуун найман/ төгрөгийн үнийн санал

“Нутгийн их үйлс” ХХК нь 112 774 763 /Нэг зуун арван хоёр сая долоон зуун далан дөрвөн мянга долоон зуун жаран гурван/ төгрөгийн үнийн санал

“Илчит сансар” ХХК нь 115 155 589 /Нэг зуун арван таван сая нэг зуун тавин таван мянга таван зуун наян есөн/ төгрөгийн үнийн санал,

“Цөөг хайрхан” ХХК нь 115 194 847 /Нэг зуун арван таван сая нэг зуун ерэн дөрвөн мянга найман зуун дөчин долоон/ төгрөгийн үнийн саналтай тендер тус тус ирүүлсэн байна. Тендерийн нээлтэнд Үнэлгээний хорооны дарга Н.Хишигдорж, Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга Н.Мөнхбат,  “Илчит сансар” ХХК-ны инженер Ч.Бат-эрдэнэ, иргэн Д.Должинсүрэн, Ж.Цэцгээ, Ц.Цэрэндулам нар оролцсон ямар нэгэн асуудал гараагүй.

“Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр, фасад засварын ажил”-ын тендерт “Илчит сансар” ХХК нь тендерийн материал ирүүлсэн. Үүнийг гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлсэн шаардлагад нийцсэн хамгийн сайн тендер гэж үзэв. Захиалагчид “Илчит сансар” ХХК нь 115 155 589 /Нэг зуун арван таван сая нэг зуун тавин таван мянга таван зуун наян есөн/ төгрөгний үнийн дүнтэй гэрээ байгуулахыг зөвлөж өгсөн.

Тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн тамхи худалдан борлуулахыг түр хориглох тухай

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 04 дүгээр сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

Төрийн бодлогын хүрээнд:

Сумын удирдлагын зүгээс Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын хамт олонтой уулзалт зохион байгуулж тус байгууллагын тулгамдаж асуудлын талаар санал бодлоо солилцож “Эрүүл амьдрал-Эко орчин Миний байр-Манай гэр” аяны хүрээнд хамтран ажиллах чиглэлээр уулзалт зохион байгуулав.

“Эрүүл амьдрал -Эко орчин, Миний байр-Манай гэр” аяны хүрээнд Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран сумын Хөгжих өрхийн иргэдэд “Хог хаягдлын тухай хууль”, “Захиргааны ерөнхий хууль”-иар сургалт зохион байгууллаа.

Сумын амжиргааг дэмжих зөвлөл 03 дугаар сарын 26-ны өдөр хуралдаж дараах асуудлыг шийдвэрлэлээ. Үүнд:

3 ба түүнээс дээш бага насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх/ эцэг-т олгох нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжинд хамрагдахаар хүсэлтээ ирүүлсэн 13 иргэний материалыг хэлэлцэж, 5 иргэнд олгохоор, 8 иргэний материалыг буцаахаар шийдвэрлэсэн.

Мөн байнгын асаргаа шаардлагатай 1 хүүхдийн өргөдөлийг хэлэлцэн тэтгэмж олгохоор, байнгын асаргаа шаардлагатай 1 өндөр настаны тэтгэмжийг олгохоор тус тус шийдвэрлэсэн байна.

Засгийн газрын 2011 оны 339-р тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-д заасны дагуу 03 дугаар сарын 29-ний 16 цагт гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуулийг сумын хэмжээнд яаралтай цугларах самбарыг 7 байршилд  байршуулан серинь дохиогоор жагсан сургуулилтанд хамрагдлаа.

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

Дорноговь аймгийн  СХЗХ-н ажлын  хэсэгтэй  03-р сарын 29-нөөс  04-р сарын 2-ны өдрүүдэд сумын хэмжээнд үйл  ажиллагаа явуулж байгаа худалдаа үйлчилгээний газруудад бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд үнэлгээ  хийх,   хэмжих хэрэгслийг  баталгаажуулах ажлыг  зохион байгуулж ажиллаа. Нийт сумын худалдаа үйчилгээ эрхлэгч 54 аж ахуй нэгж иргэн хамрагдсан бөгөөд  нийтийн хоолны 4, худалдаа үйлчилгээний 36, зочид буудал 2, нарийн боов үйлдвэрлэлийн 1, түүхий эдийн 4 цэг хамрагдаж  7 аж ахуйн нэгжийн 52 шатахуун түгээгүүрийн хошуу, 86 хэмжих хэрэгсэл, хүнд даацын пүү, эзлэхүүн хэмжигчийг  баталгуужуулан бүтээгдэхүүн ажил  үйлчилгээний тохирлын үнэлгээний  салбар зөвлөлийн хуралд  7 аж ахуй нэгж иргэний материал хэлэлцэгдэж   эдгээр иргэн аж ахуй нэгжүүдэд  стандартын тохирлын гэрчилгээг 1-2 жилийн хугацаатай  олгохоор шийдвэрлэв.

Мөн 7-р сарын 1-нээс мөрдөгдөх “Стандартчлал техникийн  зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн танилцуулга сургалтанд  11 аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөлөл  хамрагдсан.

“Элэг бүтэн монгол” үндэсний хөтөлбөрийн  2 дахь шатны нээлтийн үйл ажиллагаанд ЭМГ, ӨЭМТ, Нэгдсэн эмнэлэг, НДХэлтэс оролцож 15-40 насны 89, 40-65 насны 10 иргэнээс цус авч  В,С вирусын шинжилгээнд илгээж, мэргэжлийн  эмчийн зөвлөлгөө өгөх, НДХ-с эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр шинээр олгох, баталгаажуулах, бөглөх, эм хангамжийн байгууллагаас хөнгөлөлттэй үнээр витамин олгох зэрэг арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдлаа.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

“Хайрлагдсан хүүхэд -Хамгаалагдсан хүүхэд” аяны хүрээнд НЭГ ТЭР БУМААРАА ТЭМЦЬЕ охид, эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллийн эсрэг хэлэлцүүлгийг аймгийн Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран Хамтарсан багийн гишүүдтэй хамтран зохион байгууллаа.Хэлэлцүүлгийн үр дүнд хүчирхийлэл үйлдэгдэж буй шалтгаан нөхцөл нь юу байна, үүнээс хэрхэн яаж сэргийлэх вэ зэрэг асуудлаар санал солилцлоо.

Хамтарсан багийн хурлаар 5 кэйсд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийсэн.

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулан сумын залуучуудын зөвлөл байгуулахаар  сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 12 байгууллагад албан тоот хүргүүлэн 6 байгууллагаас орох саналыг нь авсан.

Сургууль цэцэрлэгийн үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих зорилгоор 2018 оны 04 дүгээр сарын 03,04-ний өдрүүдэд хувийн хэвшлийн Тунгаамал, Хонгорхон, Төмөр замын сансар, 1,2-р цэцэрлэгүүдээр хяналт шалгалтыг хийлээ. Үүний үр дүнд цэцэрлэг сургуулиудад зөвлөмж хүргүүлж үйл ажиллагаанд нь тавих эцэг эхийн хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах юм.

Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:

Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газраас “Эко орчин-Эрүүл амьдрал”, “Миний байр-Манай гэр” аяны хүрээнд 1 дүгээр багийн Аяган хонхорт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудын удирдлагуудыг хүлээн авч уулзан аяны хүрээнд болон цаашид хамтран санал бодлоо солилцож санамж бичиг байгууллаа.

Ус-Ду ОНӨААТҮГ-тай түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах гэрээ байгуулан ажилласан.

Урин дулааны улирал эхлэж буйтай холбогдуулан сумынхаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын оролцоотой сумандаа эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, аливаа халдварт өвчин гарахаас урьчилан сэргийлэх зорилгоор Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газраас “Эко орчин-Эрүүл амьдрал” “Миний байр-Манай гэр” 2 сарын аяныг зохион байгуулан төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. Уг төлөвлөгөөний хүрээнд багийн цэвэрлэгээ үйлчилгээг 2018 оны 04 сарын 01-ны өдөр Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-тай хамтран зохион байгуулан төвийн 1,2,3 дугаар багийн гэр байрны өрхүүдэд цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийн нийт 117 өрхийн 151 иргэн хамрагдаж 1,2 тонн орчим хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажилласан.

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

Сүмбэр сумын төвийн багуудын  нутаг дэвсгэрт  үхсэн малын сэг зэм устгах 4, 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байгаа  сэг зэмийн байршилыг тогтоох , Лүнгийн овоо тэрэгт замын цагдаагын постны хойд тал хүртэл  сэг зэмийг түүх чирэх, бөөгнүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

ХХААГ –ын  мал эмнэлгийн албанаас  мал эмнэлгийн нэгжүүдэд  тараах 5 төрлийн  тарилгыг  татан авсан.

5 дугаар багийн 29  малчин өрхөөр орж төлийн ба хорогдолын мэдээ авах, ямааны ноолуурын гарцын судалгаа  хэмжилт хийх ажлаар явж 2 өдөр ажилласан байна.

Гоц халдварт  шүлхий өвчний  хорио цээрийн дэглэмийн үед хяналтын цэгүүдэд ажилласан  алба хаагч нарын  томилолтын зардлын тооцоог хийж  томилолт бичиг  баримтын бүрдэлийг хийж байна.

СХСан: 2014 онд зээл аваад хугацаандаа төлж барагдуулаагүй байгаа 3 зээлдэгчийн материалыг прокурорын байгууллага уруу шилжүүлсэн. Мөн 3 зээлдэгчийн материалыг  прокурорын газраар дамжуулан Авилгалтай тэмцэх газар уруу хүргүүлсэн.

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох комиссыг хуралдуулан Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн төслийг хүлээн авах товыг гарган иргэдэд олон нийтийн сүлжээгээр зар мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.

Хоршоо:  Дундын  хоршоо байгуулах хэлэлцүүлгийг 12 хоршооны 24 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулж санал солилцон харилцан ярилцсан. Уг хэлэлцүүлгээс дундын хоршооны зохион байгуулалт, ямар хэлбэрээр байгуулах талаар судлан дахин хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар болсон.

ХХААХҮЯамнаас зохион байгуулсан Хоршоодыг үнэлэх үйл ажиллагааны удирдамжын дагуу сумын хэмжээнд хөдөө аж ахуй, банк санхүү, авто тээвэр засварын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 12 хоршоодыг үнэлэн дүгнэлт өгч ажилласан.

Газрын харилцааны чиглэлээр:

2017 онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж авсан  Өехий эгнээний 408 айлын өргөдлөөс Лэнд менежер программд нийт 150 иргэний өргөдлийг бүртгэн оруулсан.

50 га-ын нарны цахилгаан станцын зориулалтаар газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг 03 дугаар сарын 22-нд цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан.

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын комиссын бүрэлдэхүүнийг Сумын Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/49 тоот захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажилласан.

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын комиссын гишүүд төсөлтэйгээ танилцан үнэлгээгээ өгөөд байна.

Эзэмшлийн газраа өмчлөх хүсэлт гаргасан  нийт 9 иргэдийн материалыг ГХБХБГ-ын газар зохион байгуулалт төлөвлөлт, газар өмчлөл  хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн.

2003-2017 оны газар өмчлөлийн бүртгэлийн судалгааны 2003,2004,2005 оны судалгааг гаргаад байна.

Дотоод сургалтын хүрээнд:

2018 оны 03 дугаар сарын 28-нд ГХБХБГазраас байгууллагын албан хаагчдад

 • Хаягжуулалтын тухай
 • Газрын цахим биржийн тухай
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
 • Орон нутгийн хөгжил сангаар хийгдэж байгаа ажлын талаар дотоод сургалт хийлээ.

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

СЭГ ЗЭМИЙН УСГАХ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Сүмбэр сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байгаа хорогдсон малын сэг зэмийг устгах ажлыг 2018оны 03 дугаар сарын 21-25 ны өдрүүдэд зохион байгууллаа . Энэ ажилд хамтран ажилласан Тохижилт -Сүмбэр ОНӨААТҮГ , Ус-ду ОНӨҮГ , ОБГ , мөн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Хэрлэн энерго , ЭМ-СИ -ТИ , АДИЛ -ОЧ ХХК зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллагын хамт олондоо Сүмбэр сумын ЗДТГ -ын нэрийн өмнөөс талархалаа илэрхийлье . Нийт хорогдсон малын 70 гаруй % буюу 13800 гаруй толгой малыг устгалд хамрууллаа

“ХАЙРЛАГДСАН ХҮҮХЭД – ХАМГААЛАГДСАН ХҮҮХЭД” АЯН

АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД,ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР, ДЭЛХИЙН ЗӨН ОУБ БОР-ӨНДӨР 1 ОНХХ, СҮМБЭР СУМЫН ХАМТАРСАН БАГ “ХАЙРЛАГДСАН ХҮҮХЭД – ХАМГААЛАГДСАН ХҮҮХЭД” АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 2018 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН 15 ЦАГТ БОРЖИГИН ЧУУЛГАД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Ц.ОЮУНБИЛЭГ, ДЭЛХИЙН ЗӨН ОУБ БОР-ӨНДӨР 1 ОНХХ МЕНЕЖЕР Д.ОЮУНТУУЛ, АЙМГИЙН НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА С.УРАНЦЭЦЭГ, АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Ц.МӨНХ-ОД, ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН АХМАД Э.БАТБОЛД, АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА н.АНХБАЯР НАР УРИЛГААР ОРОЛЦСОН БӨГӨӨД НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХҮРЭЛЦЭН ИРСЭН АЛБАН ХААГЧ НАРТАА ТАЛАРХАЛ ИЛЭРХИЙЛЬЕ.ХҮҮХДИЙН САЙН САЙХНЫ ТӨЛӨӨ ХИЙЖ БУЙ БИДНИЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА УЛАМ БЭХЖИХ БОЛТУГАЙ.ТА БҮХЭНДЭЭ АЖЛЫН АМЖИЛТ ХҮСЬЕ.

 

Эко орчин- Эрүүл амьдрал, Миний гэр- Манай байр

03.15 sumber sum shtork

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын 03 дугаар сарын эхний 14 хоногийн ажлын мэдээ

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын 03 дугаар сарын эхний 14 хоногийн ажлын мэдээ

 Төрийн бодлогын хүрээнд:

 • 2018 оны 03 дугаар сарын 06-ний өдөр Сүмбэр Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн ээлжит 2-р хурал хуралдаж
 1. “Алдарт эх” одонгоор шагнагдах эхчүүдийн тухай
 2. Сумын ОНХСангийн 2017 оны хүүгийн орлогыг зарцуулах зөвшөөрөл олгох тухай асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

Сүмбэр сум хамтарсан багийн 2018 оны 02 дугаар сарын 13 өдрийн хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу Улаанбаатар хотод 2017 оноос хойш сургууль завсардаад байсан 2 дугаар багийн иргэн “М”-г сургуульд нь буцаан оруулж, хувцас хичээлийн хэрэглэлийг авч өгөх ажлыг сумын “Хамтарсан баг”-ийн гишүүд 2018 оны 2 дугаар сарын 27,28 өдрүүдэд зохион байгуулж ажиллалаа.

Сумын онцгой коммис сумын ЗДТГ-аас гаргасан уриалгыг дэмжиж малын гоц халдварт шүлхий өвчний үед хяналтын цэгүүдэд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдад зориулан

 • Ус-Ду ОНӨҮГазар- 100 л шатахуун, 15 тн нүүрс, 10 шуудай тэжээл
 • Төмөр замын “Ахмадын хороо” 41 төрлийн хүнсний болон бараа материал
 • 5-р сургууль 100 мян.төг шатахууны талон
 • Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар- 90 мян.төг
 • Аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар- Хоол хүнсний материал
 • НИК ХХК- 50 мян.төг шатахууны талон
 • 2 дугаар сургууль- 150 мян.төг шатахууны талон
 • 2-р цэцэрлэг- 115 мян.төг
 • ХГБЗХГазар- 50 мян.төг
 • Статистикийн хэлтэс- 30 мян.төг шатахууны талон
 • Политехник коллеж техник болон шатахуун
 • 4-р багийн малчин Очирын Энхбаатар- Хонь зэрэг хоол хүнс, эд материалын дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллалаа.

 

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд, хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны хамтарсан А/178 дугаар тушаалын дагуу “Гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдлын үнэлгээг” 1 иргэнд хийн эрсдлийн түвшинг тогтоон ажилласан.

Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:

2018 оныи 03 дугаар сарын 01-ны өдөр БОАЖГ, мал эмнэлэгийн эмч нартай хамтран 6 дугаар багийн төв Замын цуурай гэх газар согоо үхсэн гэх мэдээллийн дагуу очиж гадна  дотор үзлэг хийн дүгнэлт гарган Боржигин өв музейд шилжүүлсэн.

Сүмбэр сумын 2-р багийн иргэн О нь удаа дараа ил задгай хог шатаасан гэх гомдол мэдээллийн дагуу Зөрчлийн хэрэг нээн зөрчлийн тухай хуулийн 6.1-р зүйлийн 2-т заасны дагуу шийтгэл ногдуулан хялбаршуудсан журмаар шийдвэрлэсэн.

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

3 дугаар сарын 07-нд “Эрүүл мэндийн даатгалд иргэн бүрийг хамруулж,илрүүлж, оношилж, эмчилнэ” уриан дор зохион байгуулагдсан Эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдах ажилтны уулзалт зөвлөлгөөнд оролцлоо. Зөвлөлгөөнд эрүүл мэндийн харьяа байгууллагын төлөөлөл, сумдын Засаг дарга нар, эмийн холбоо, нийгмийн эрүүл мэндийн төв, Эрүүл мэндийн газар, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эмч мэргэжилтэнгүүд  оролцож эрүүл мэндийн салбарын 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажил, 2018 онд хэрэгжүүлэх зорилт арга хэмжээний тухай хэлэлцэж сумдын Засаг дарга нар ЭМГазар, ӨЭМТөвтэй хамтран ажиллах гэрээгээ байгууллаа.

2018 оны 03 дугаар сарын байдлаар амбулаторын нийт үзлэг -4698 байна. Үүнээс:

 • Эрэгтэй-1989
 • Эмэгтэй-2709
 • Артерын даралт, чихрийн шинжингийн эрт илрүүлгийн үзлэгт-131
 • Жирэмсний хяналтанд шинээр-54
 • Эхний 3 сартайд 51 эмэгтэй орсон байна.

ӨЭМТөвөөр үйлчлүүлж байгаа  иргэдэд “Бага насны хүүхдийг унаж гэмтэхээс сэргийлэх,түлэгдэлтээс сэргийлэх болон гэр ойр орчиндоо хэрхэн аюулгүй орчин бүрдүүлэх вэ” сэдвээр сурталчилгаа хийж, гарын авлагыг нийт 116 хүн тарааж ажилласан.

ӨЭМТөвийн их эмч О.Жавзандулам 5-р цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд “Ахуйн ослоос хэрхэн урьдчилан сэргийлэх,осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхан шатны тусламж” сэдвээр сургалт зохион байгуулж 27 эцэг эх хамрагдлаа.

ӨЭМТөвөөс гар хөл амны өвчин гарсан холбогдуулан “Хонгорхон” цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд үзлэг хийж ариутгал халдваргүйтгэлийг хийж гүйцэтгэлээ.

Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагаас зохион байгуулсан “Хамтдаа хөгжье” сургалт хэлэлцүүлэгт ОБГазар, БСГазар, ГБХЗГазар, ЦХэлтэс, ХХҮГазар зэрэг байгууллагын төлөөлөл   оролцож Сүмбэр сумын төвийн 3 багаас сонгогдсон 100 өрхийн талаар санал солилцон төлөвлөгөө гарган хамтран ажиллахаар боллоо.

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

Сүмбэр сумын  нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд  үхсэн хорогдсон малын сэг зэм устгах ариутгал  халдваргүйтгэл хийх ажлын төсвийг гаргасан.

Мөн голомтын бүсэд оруулах өвсний  захиалгыг авч 210 боодол өвсийг оруулсан байна.

Статистикийн ХАА-1, ХАА-2, ХАА-3 мэдээг гаргаж  ХХААГазар, Цаг уурын газарт хүргүүлсэн.

Том малын зүй бус хорогдол:

Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр хонь ямаа
Хорогдсон том мал бүгд 15958 3 487 982 5199 9287
Үүнээс:

өвчнөөр

52 0 0 52 0 0
Хорогдсон хээлтэгч 1236 0 74 142 581 439
Хорогдсон хээлтүүлэгч 172 0 2 4 44 122

 

Төлийн мэдээ

Бүгд Ингэ Гүү Үнээ Эм хонь Эм ямаа
Төллөсөн хээлтэгч 370 0 2 37 244 87
Гарсан төл 370 0 2 37 245 87
Хорогдсон төл 54 0 0 6 33 15
Бойжсон төл 317 0 2 31 212

 

2018 оны  өвөл бусад аймгийн нутагт  отроор 37 өрхийн 31938 мянган толгой мал өвөлжсөн. Үүнээс 3 сарын 5-ны байдлаар 11 өрхийн 5355 толгой мал буцаж нүүж ирсэн. Дээрхи  малчин өрхийг сумын нутаг дэвсгэрт нэвтрэн оруулахдаа харъяа малын эмч болон багийн Засаг дарга нар хяналт тавьж ажиллаж байна.

Отроос  буцаж  ирж  байгаа    малыг  оруулахдаа  зөвшөөрөгдсөн   координат  маршрутын  дагуу  оруулж байна.

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн үлдэгдэлтэй 7 зээлдэгчийн материалыг ШШГА-нд хүргүүлэн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:

2018 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт, тендерийн баримт бичгийг боловсруулж тендер зарлахад бэлэн болоод байна.

Сүмбэр сумын 2019 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний саналыг 6 багийн хэмжээнд нийт 3878 өрхөөс авахаар саналын хуудсыг хэвлэн багуудад тараагаад байна.

Эрх зүйн сургалт, сурталчтилгааны хүрээнд:

2018 оны 03 дугаар сарын 02-ний өдөр Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газраас Сүмбэр сумаас “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч”-өөр сонгогдсон иргэдэд “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль”-иар сургалт зохион байгуулж төлөөлөгчөөр сонгогдсон 21 иргэн тус сургалтанд хамрагдлаа.

Газрын харилцаа:

2017 онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж авсан  “Өехий” эгнээний 400 айлын экселийн бүртгэлийн файлыг тулгаж дуусгасан.

Лэнд менежер программд нийт 190 иргэний өргөдөлийг бүртгэж нэгж талбартай холбоход бэлэн болгоод байна.