‘Хамтарсан багийн тайлант ѳдѳрлѳгт’ оролцож ШИЛДЭГ ХАМТАРСАН багаар шалгарлаа.

Говьсүмбэр аймгийн ‘Хамтарсан багийн тайлант ѳдѳрлѳгт’ оролцож ШИЛДЭГ ХАМТАРСАН багаар шалгарлаа.2017, 2018 онд хамтарсан багийн ажилласан ажлын тайлангаа танилцуулан шинэ санал санаачлага гарган хамтран ажилласан аймгийн ГБХЗХГ, Шивээговь сумын Хамтарсан баг, Баянтал сумын Хамтарсан баг, ДЗОУБ Бор Ѳндѳр 1 ОНХХ-ийн хамт олонд талархал илэрхийлье.САЙН ҮЙЛС БҮХЭН ДЭЛГЭРЭХ БОЛТУГАЙ.

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 11 дүгээр сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 11 дүгээр сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

 Төрийн бодлогын хүрээнд:

2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр Сүмбэр сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн ээлжит 7-р хурал хуралдлаа. Хурлаар:

 1. Сумын ААНБ-ын шилэн дансны мэдээлэл
 2. Хог хаягдлын хураамж тогтоох тухай
 3. Төрийн дээд одон медалийн шагналаар шагнагдах иргэдийн талаар хэлэлцлээ.

Байгууллагын гадна хаягийг кирилл болон монгол бичгээр шинэчлэн хийлээ.

2018 оны 11 дугаар сарын 16-ны өдөр Сүмбэр сумын 2  дугаар багийн Иргэдийн Нийтийн Хурал хуралдаж 59 иргэн хамрагдав.

Аймгийн засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг жилийн эцсийн байдлаар өссөн дүнгээр гаргаж аймгийн Засаг дарын тамгын газарт хүргүүлсэн.

Байгууллагын 15 ажилтан албан хаагчдыг аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт эрүүл мэндийн  урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношлогоо болон зүрхний цахилгаан бичлэг, эхо, рентген,  сахар, цусны ерөнхий шинжилгээнд хамрууллаа.

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад иргэн таны оролцоо”  нээлттэй өдөрлөг арга хэмжээг  Балдан засаг хүнсний зах дээр 10-р сарын 25-ны өдөр МХГазар, ХХААГазартай хамтран зохион байгууллаа. Өдөрлөгт Балдан засаг зах дээр  хүнсний худалдаа эрхлэгч иргэд, худалдаа үйлчилгээний  байгууллагуудын төлөөлөл нийт 32 худалдаа эрхлэгч оролцсон ба хүнсний бүтээгдэхүүний  худалдан авахад анхаарах зүйл, хаяг шошго  хэрхэн унших, хүнсний нэг удаагийн сав болон хуванцар савны хэрэглээ, мах, сүү, хүнсний ногооны чанар аюулгүй байдлын талаар хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг сурталчилж  худалдан авагч иргэдэд мэдээлэл өгч ажилласан.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

Сүмбэр сумын засаг даргын тамгын газраас өсвөрийн “Боржигин морин хуурчид, уртын дуучид” бүсийн уралдааныг 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр 2 насны ангилал, 2 төрлөөр зохион байгуулж өсвөрийн 26 уртын дууч, морин хуурчдыг хамрууллаа.

10-14 насны Боржигин уртын дуу төрөлд                                                                

1-р байр  сүмбэр сумын 1-р сургуулийн сурагч Үүрийнтуяа
2-р байр  сүмбэр сумын 1-р сургуулийн сурагч Ө.Энхжаргал
3-р байр  сүмбэр сумын 5-р сургуулийн сурагч Т.Энхмаа
10-14 насны Боржигин морин хуурын төрөлд:
1-р байр  баянтал сумын 4-р сургуулийн сурагч Хүчитбаатар
2-р байр  сүмбэр сумын 1-р сургуулийн сурагч Цэрэнбат

3-р байр  баянтал сумын 4-р сургуулийн сурагч Г.Нандинхүү
15-18 насны Боржигин уртын дуу төрөлд:
1-р байр  үмбэр сумын 2-р багийн иргэн Түвшинзаяа
2-р байр  сүмбэр сумын 1-р сургуулийн сурагч Мөнхэрдэнэ
3-р байр  цагаандэлгэр сумын иргэн Хандсүрэн
15-18 насны Боржигин морин хуур төрөлд:
1-р байр  шивээговь сумын 3-р сургуулийн сурагч Г.Нармандах
2-р байранд сүмбэр сумын 1-р сургуулийн сурагч Ц.Мөнххүлэг тус тус шалгарлаа.

Говьсүмбэр аймгийн ‘Хамтарсан багийн тайлант ѳдѳрлѳгт’ оролцож  2017, 2018 онд хамтарсан багийн ажилласан ажлын тайлангаа танилцуулан  ШИЛДЭГ ХАМТАРСАН  багаар шалгарлаа.

Сүмбэр сумын Хамтарсан багийн 2018 оны 11 сарын байдлаар хийгдсэн үйл ажиллагаа.

 Хамтарсан багийн үйлчилгээ

2018 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр аймгийн Нийгмийн бодлогын хэлтсээс  багийн Засаг дарга, болон нийгмийн ажилтнуудын дунд зохион байгуулсан “Угийн бичиг хөтлөх арга зүй” сургалтанд хамрагдлаа.

5-р цэцэрлэг 2018-2019 оны хичээлийн жилд “ТОСТ БОРЖИГИНЫ БЯЦХАН  ҮРС” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж, сургалтын хөтөлбөр, үйл ажиллагаагаа сурталчлах зорилгоор цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлийн 22 гишүүнд сургалт зохион байгуулсан.

2-р цэцэрлэгийн арга зүйч О.Нацагмаа  :Хүүхдийн аюулгүй байдлыг цэцэрлэгийн орчинд хангах сургалтыг”  аймгийн СӨББ-уудын 45 багш, эрхлэгч нарыг хамруулан зохион байгуулсан.

Байгаль орчны хүрээнд:

Байгалийн дагалт баялаг /самар, жимс, байгалийн ургамал/ түүх , бэлтгэх шууд хүнсэнд хэрэглэх, аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зөвлөмж постор бэлтгэн томоохон зах худалдааны төвүүдэд байршуулан, 1,2,3 дугаар багийн 30 иргэнд тараах материал тараан ажилласан.

Байгалийн нөөц баялаг болсон усыг зөв зохистой хэрэглэж, ашиглах талаар заавар зөвлөжийг бэлтгэн 1,2,3 дугаар багийн 45 иргэнд тараах материал тараан, томоохон зах худалдааны төвүүдэд байршуулсан.

2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр Дэлхийн зөнгийн хөгжих өрхийн 27 иргэнд хог хаягдын тухай хуулийн талаарх ойлголт, хууль зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлагын талаар иргэдэд сургалт зохион байгуулан хог хаягдлын тухай хуулийн гарын авлага тараан ажиллалаа.

Сүмбэр сумын 1-р багийн аяганы хонхорт байрлах худгийг сэргээн засварлаж ашиглалтанд орууллаа.

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/313 дугаар захирамж “Байгаль хамгаалах намрын аяны” хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд хээрийн түймэр, байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор   2018 оны 10 сарын 31-ны өдөр эргүүл шалгалтын ажлыг зохион байгуулсан.  Шалгалтын үеэр ямар нэгэн гарсан зөрчилгүй байлаа.

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллогыг 2018 оны 11 сарын 05-ны өдрөөс эхлэн Сүмбэр сумын төвийн 3 баг, хөдөөгийн 2 багаар тооллогын ажлыг зохион байгуулан нийт 1286 өрхөөс агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн судалгааг нэгтгэн гаргасан. Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдээс нийт 63 өрх сайжруулсан зуух яндан хэрэглэдэг гэсэн судалгаа гарсан.

Сумын Байгаль хамгаалах хөтөлбөр арга хэмжээний зардлаас 5 сая төгрөгний санхүүжилтээр тус сумын 6 дугаар багийн нутаг Баянбулагийн бүрдний эхийг нутгийн иргэдтэй хамтран бүлэг байгуулан хашиж хамгаалах ажлыг зохион байгуулан булгийн эхэн ундаргатай 6 эхийг тус бүрд нь хашиж, нутгийн иргэдтэй цаашдын ашиглалт хамгаалалтыг хариуцуулах гэрээ байгуулан ажилласан.

“Тохижилт Сүмбэр” ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагаа

Тус газар нь өнгөрсөн 14 хоногт 266 тонн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн булшилж, 2.521.000 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн байна. Нийтийн эзэмшлийн 159,1 га талбайд цэвэрлэгээ хийж, 4,5тонн хог цэвэрлэсэн.Мөн 1 дүгээр багийн нийтийн эзэмшлийн талбайд байрлах  2 нийтийн бие засах газрын бохирыг соруулсан байна.

Ус зөөврийн авто машиныг цэвэрлэн ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэсэн.

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

            Бэлчээр: Хөдөөгийн багийн 20,0 га  бэлчээр нутагт хортон мэрэгчидтэй тэмцэх ажлыг байгаль орчинд халгүй энгийн механик биологийн аргаар /утах, ус цутгах, хөеө ухах, суудал засах, үүр барих/ хээрийн штабыг байнга болон түр ажиллах 68 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 23 мотоцикль, 6 машин ашиглан 82 хувьтай хийж гүйцэтгэсэн байна.

 Хавар намрын ангилалтанд:      

Сумын  Засаг даргын 2018.05.24-ны өдрийн А\99 дугаар захирамж, сумын  Тамгын газрын даргаар  батлуулсан удирдамж, ХХААГазар  МЭҮТасагтай байгуулсан гэрээ, МЭҮТ нь МҮН-үүдтэйгээ байгуулсан гэрээний дагуу нас гүйцсэн болон, өсвөр хээлтүүлэгч, хээлтэгчийг хамруулан ангилалтанд  4,5,6 дугаар багаас  13000 толгой хамруулан ажиллалаа.

 

Мал эмнэлгийн талаар :   Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилганд  одоогоор 147297 толгой хонь хамруулж тарилгын гүйцэтгэл  100  хувьтай байна .

ОНХСан, Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:

Сумын өвсний нөөц бүрдүүлэх ажилд Сүмбэр айраг хоршоотой 25,000,000 төгрөгөөр 3,650 боодол буюу 73 тн өвс нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.

Дотоод сургалтын хүрээнд:

2018 оны 11 сарын 06-ны өдөр Байгууллагын 2018 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор СЗДТГ-ын дарга Б. Хатантөмөр  “ Төрийн албаны тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын талаар танилцуулан  хэлэлцүүлэг зохион байгуулаа. Мөн 2018 оны 11 сарын 12-ны өдөр тус хуулиар давтан сургалт зохион байгуулж сургалтанд нийт давхардсан тоогоор 21 албан хаагч хамрагдлаа.

Тайлан гаргасан:ДАХ мэргэжилтэн:                              М.Энхцэцэг

 

 

 

“ЗАЛУУ ХҮН ТА-ХӨГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ” ЗАЛУУЧУУДЫН НЭГДСЭН ЧУУЛГАН ЭХНИЙ ӨДРИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2018-11-06/

“ЗАЛУУ ХҮН ТА-ХӨГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ” ЗАЛУУЧУУДЫН НЭГДСЭН ЧУУЛГАН ЭХНИЙ ӨДРИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2018-11-06/

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3.3, 13 дугаар зүйлийн 13.1.1, Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4 дэх “Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”-ний зорилт, Аймгийн Залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн 1.2 дахь “Оюунлаг залуу хүн- Залуучуудыг мэдлэг боловсролтой, оюунлаг иргэн болгон төлөвшүүлнэ” 2.1 дэх “Хөдөлмөрч залуу хүн-Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэх чадварыг дээшлүүлэн, чавахижуулна” зорилтийг тус тус үндэслэн “ЗАЛУУ ХҮН ТА-ХӨГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ” залуучуудын нэгдсэн чуулганыг аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас санаачлан аймгийн ИТХ, ЗДТГ, Сүмбэр сумын ЗДТГ-тай хамтран зохион байгууллаа.
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 18 дугаар хурлаар “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр”-ийг 4 зорилтын хүрээнд 7 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр баталсан.
Тус зорилтын хүрээнд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас Залуучуудруу чиглэн хийсэн үйл ажиллагаа болон төрөөс залуучуудруу болон малчин залуучуудруу чиглэн хэрэгжиж байгаа хууль, дүрэм, хөтөлбөрийг сурталчилан таниулах, тэдний дуу хоолойг сонсож, үзэл бодлыг нэгтгэн тухайн чиглэсэн ажилд хамтарч ажиллах санал санаачлага, оролцоог бий болгох, залуусын хөгжил, оролцоо, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдлээ.
Чуулганыг нээж аймгийн ИТХ-ын дарга Г.Батзам үг хэлж, аймгийн Засаг даргын орлогч дарга Ш.Билэггүмбэрэл чуулганд оролцож байгаа залуучуудад мэндчилгээ дэвшүүллээ.Чуулганаар төрөөс залуучууд руу чиглэн хэрэгжүүлж буй хууль, дүрэм, бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилт, салбар салбарын мэдээлэл, сонирхолтой илтгэл, лекц, урлагийн тоглолт, спортын арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдаж байна.
“Залуу хүн та-хөгжлийн түүчээ” залуучуудын нэгдсэн чуулганы үеэр аяъяас, чадвар, хичээл зүтгэлээрээ залуу үеэ манлайлан амжилт гаргасан Говьсүмбэр аймгийн залуучуудын түүчээ болсон залуучуудыг Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас тэргүүний залуу медаль, аймгийн Засаг даргын жуух бичгээр, мөн мал сүргээ таван төрөлд нь өсгөн үржүүлж 1000 хүргэсэн малчдыг алдаршуулж шагнаж урамшууллаа.

“БОРЖИГИН МОРИН ХУУРЧИД, УРТЫН ДУУЧИД” БҮСИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ӨСВӨРИЙН “БОРЖИГИН МОРИН ХУУРЧИД, УРТЫН ДУУЧИД” БҮСИЙН УРАЛДААНЫГ 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДӨР 2 НАСНЫ АНГИЛАЛ, 2 ТӨРЛӨӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ӨСВӨРИЙН 26 УРТЫН ДУУЧ, МОРИН ХУУРЧДЫГ ХАМРУУЛЛАА.
10-14 НАСНЫ АНГИЛАЛЫН БОРЖИГИН УРТЫН ДУУ ТӨРӨЛД:
СҮМБЭР СУМЫН 1-Р СУРГУУЛИЙН СУРАГЧ ҮҮРИЙНТУЯА 1-Р БАЙР
СҮМБЭР СУМЫН 1-Р СУРГУУЛИЙН СУРАГЧ ӨЛЗИЙБАЯРЫН ЭНХЖАРГАЛ 2-Р БАЙР
СҮМБЭР СУМЫН 5-Р СУРГУУЛИЙН СУРАГЧ Т.ЭНХМАА 3-Р БАЙР
10-14 НАСНЫ БОРЖИГИН МОРИН ХУУРЫН ТӨРӨЛД:
БАЯНТАЛ СУМЫН 4-Р СУРГУУЛИЙН СУРАГЧ Г.НАНДИНХҮҮ 3-Р БАЙР
СҮМБЭР СУМЫН 1-Р СУРГУУЛИЙН СУРАГЧ ЦЭРЭНБАТ 2-Р БАЙР
БАЯНТАЛ СУМЫН 4-Р СУРГУУЛИЙН СУРАГЧ ХҮЧИТБААТАР 1-Р БАЙР
15-18 БОРЖИГИН УРТЫН ДУУ ТӨРӨЛД:
СҮМБЭР СУМЫН 2-Р БАГИЙН ИРГЭН ТҮВШИНЗАЯА 1-Р БАЙР
СҮМБЭР СУМЫН 1-Р СУРГУУЛИЙН СУРАГЧ МӨНХЭРДЭНЭ 2-Р БАЙР
ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ИРГЭН ХАНДСҮРЭН 3-Р БАЙР
15-18 НАСНЫ БОРЖИГИН МОРИН ХУУР ТӨРӨЛД:
ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН 3-Р СУРГУУЛИЙН СУРАГЧ Г.НАРМАНДАХ 1-Р БАЙР
СҮМБЭР СУМЫН 1-Р СУРГУУЛИЙН СУРАГЧ Ц.МӨНХХҮЛЭГ 2-Р БАЙРАНД ТУС ТУС ШАЛГАРЛАА.
ТЭМЦЭЭН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ХАМТРАН АЖИЛЛАСАН ДУУ БҮЖГИЙН БОРЖИГИН ЧУУЛГЫН ДУУЧИН ЭНХБАЯР, ЭРДЭНЭБАЯР, МОРИН ХУУРЧ ШИЖИРЭРДЭНЭ, ХӨГЖМИЙН БАГШ АМГАЛАНЖАРГАЛ, МОРИН ХУУРЧ Б.БАНЗРАГЧ НАРТАА ТАЛАРХСАНАА ИЛЭРХИЙЛЬЕ.
УРАЛДААНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОЖ НИЙТ ОРОЛЦОГЧ НАРТАА ЦААШДЫН ТЭМЦЭЭН УРАЛДААНД АМЖИЛТ ХҮСЭЖ ТА БҮХНИЙГ УРЛАГИЙН ЯНЖИНЛХАМ БУРХАН ТАНЫГ ҮРГЭЛЖ ИВЭЭЖ БАЙХ БОЛТУГАЙ ГЭЖ ЕРӨӨЕ.

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 10 дугаар сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

                        Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 10 дугаар сарын

цаг  үеийн ажлын мэдээ

 

Төрийн бодлогын хүрээнд:

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газраас 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр “Сүмбэрийн нэг өдөр” өдөрлөг арга хэмжээг сумын харъяа сургууль, цэцэрлэгүүд, Дэлхийн Зөн Бор өндөр ОУБ, Өрхийн эрүүл мэндийн төв, Аж ахуй нэгжүүдийг хамруулан зохион байгууллаа. Өдөрлөг арга хэмжээнд нийт давхардсан тоогоор 380 гаруй иргэн хамргадсан ба төрийн үйлчилгээ, спорт, урлаг соёлын арга хэмжээ, үзэсгэлэн худалдаа, эрүүл мэндийн үйлчилгээг нэг дороос хүргэж ажиллалаа.

Арга хэмжээний хүрээнд:

 • Амьдрах ухаан, Угийн бичгийн сургалт
 • Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үзлэг, оношилгоо
 • Сургууль, цэцэрлэгийн үдийн цайны амталгаа
 • Урлагийн тоглолт, багийн иргэдийн дунд спортын тэмцээн уралдаан
 • Улсын бүртгэлийн хэлтсээс иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
 • Сурагчдын дундах гар зургийн уралдаан
 • Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний тусламж
 • Азын сугалаа зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгууллаа.

“Сүмбэрийн нэг өдөр” өдөрлөг арга хэмжээний хүрээнд сумын өндөр настан, зорилтот бүлгийн 18 ахмад настанд хүнсний тусламжийг үзүүллээ. Энэхүү үйл ажиллагааг дэмжиж суманд үйл ажиллагаа явуулдаг худалдаа, үйлчилгээний 10 аж ахуй нэгж хамтран оролцлоо.

            Үндсэн чиглэл: Сүмбэр сумын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг хуульд заасан хугацаанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барилаа.

2018 оны намрын цэрэг татлага: Цэрэг татлагыг 2018 оны 10 дугаар сарын 18 өдөр зохион байгууллаа. Сумын хэмжээнд нийт 264 цэргийн  зарлан дуудах хуудас ирснээс 243-г иргэнд биеэр хүргэсэн байна. Гадаадад байгаа 10 иргэн, алба хаасан 1, Батлан хамгаалахын Их сургуулийн оюутан 3, сураггүй байгаа 7 иргэн байна. Цэрэг  татлага 50%-тай явагдсан.

Хариуцлагын жилийн хүрээнд:

Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газраас Албан хаагчдын ажлын үр бүтээмжийг дээшлүүлэх улиралаяныг 2018 оны 09 дүгээр сарын 01-нээс эхлэн 12 сарын 25-ныг хүртэл зарлан үйл ажиллагааны үр бүтээмжийг сайжруулах, иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилж өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, төрийн албан хаагчдийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх арга хэмжээнүүдийг төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тус аяны хүрээнд сар болгоны 25-ны өдөр айл өрхөөр орж, тэдний санал бодлыг сонсох арга хэмжээний хүрээнд 14 албан хаагч 1,2,3-р багийн 246 айл өрхөөр орж өвөлжилтийн бэлтгэл ажил, тулгамдаж буй асуудлууд, санал бодлыг сонсож ажиллалаа. Мөн 9 сарын 26-ны өдөр нийт ажилтан, албан хаагчид цайны цаггүй ажиллаж иргэдэд үйлчиллээ.

Өдөрлөг арга хэмжээ, хурал зөвлөгөөний  хүрээнд:

            2 дугаар багийн өдөрлөг: 2018 оны 9 дүгээр сарын 24-нд 2 дугаар багийн өдөрлөгийг Боржигин чуулгын өмнөх талбайд зохион байгуулан Засаг даргын орлогч Н.Хишигдорж, аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч Б.Анхбаяр нар иргэдтэй уулзаж сум орон нутгаас хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажил, цаг үеийн мэдээлэл хүргэн тэдний санал бодлыг сонсож ажиллалаа. Өдөрлөгт Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс үзлэг оношилгоо, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Политехник коллежоос иргэдэд мэдээлэл өгч, иргэдийн дунд АХА асуулт, хариултын тэмцээн, сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа. Мөн ЗДТГ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч ажилласан.

4 дүгээр багийн Иргэдийн Нийтийн Хурал: 2018 оны 10 сарын 4-ний өдөр 4-р багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлыг хуралдуулан дараах асуудлыг хэлэлцлээ.

“Эйкү сора” уул уурхайн компанийн удирдлагууд иргэдтэй уулзаж байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний талаар танилцуулга хийсэн. Өвөлжөө, хаваржааны доорхи газрын асуудалд багийн иргэдээс санал авч шинээр журам батлахаар болсон. Багийн хуралд Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Бат-Эрдэнэ, Газрын даамал нар оролцлоо. Мөн иргэдийн дунд соёл, урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулж багийн 48 иргэн хамрагдлаа.

                       Ерөнхий сайдын айлчлал: 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр Монгол улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх тус сумын 5 дугаар багийн малчин М.Насанбуянгийнд зочилон, малчид иргэдтэй уулзаж санал хүсэлтийг нь сонслоо.

Говийн бүсийн “аварга  тогооч, зөөгч “ шалгаруулах тэмцээн: 10-р сарын 12-13-ны өдрүүдэд ХХААХҮЯам,  монголын тогоочдын холбоо, аймаг, сумын ЗДТГ, ХХААГазартай хамтран зохион байгуулсан бөгөөд  Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр  аймгийн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоол үйлдвэрлэгчид 8 шалгаруулалтаар оролцож, багийн төрлөөр Сүмбэр сумын тогооч нарын баг тэргүүн байр, зөөгчийн үйлчилгээний төрөлд 3-р байр эзэлж амжилттай оролцсон.

“Хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхийн оролцоо”: сэдэвт зөвлөгөөнийг 5-р сургуулийн нийгмийн ажилтан, сургалтын менежерүүд зохион байгууллаа.

Үе тэнгийн сургагч багш:5-р сургуулийн Энхтайваны корпусын сайн дурын ажилтан Тайлор Коле, нийгмийн ажилтан Б.Шархүү, англи хэлний багш Д.Цэцэгжаргал, аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлэгийн өсвөр үеийн эмч клиникийн профессор Б.Бат-өлзий нар хамтран өсвөр үе, залуучуудад нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгох “Үе тэнгийн сургагч багш” бэлтгэх сургалтыг  зохион байгууллаа.

2018 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр Онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан “Өсвөрийн ахлагч-2018” тэмцээнд сумын 1, 2, 5-р сургуулийн 21 сурагч оролцсоноос 5-р сургуулийн “Аврагч” баг тэргүүн байранд шалгарлаа.

“Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлэгт 1, 2-р багийн Засаг дарга,нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн нар оролцож хамтарсан багийн үйл ажиллагааны тайланг танилцууллаа.

Аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран архи тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй14 Аж ахуй нэгжийн төлөөлөлд “ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ” , “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА”, “ ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРСОН ХОЛБОГДОХ ЗҮЙЛ ЗААЛТ”-ын талаар эрх зүйн сургалтыг зохион байгууллаа.
Мөн сургалтанд аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын газраас “АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДААГААР ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮДЭД ТАВИХ ХЯНАЛТ, ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДАЛ”-аар мэдээлэл сургалтыг хийж ажиллалаа.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

            Ахмадын баяр: 2018 оны 10 сарын 05-ны өдөр 5-р баг Ахмадын баярыг угтан багийн ахмад настангууд болон өндөр настан Н.Батмөнхөд хүндэтгэл үзүүлэх  арга хэмжээг зохион байгуулан 55 ахмад настан буурлуудаа хүлээн авч ахмадын баяраа тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

    Мөн Ахмадын баярыг тохиолдуулан Сүмбэр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал , Засаг Даргын Тамгын газар  хамтран үе үеийн ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг гардууллаа.

Мөн 10 дугаар сарын 6-ны өдөр 6-р баг “Ахмадын баяр”-ын өдрийг угтан багийн 38 ахмад настанаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.

            “Ахмадаа хүндэлье”: Сүмбэр сумын Засаг Даргын Тамгын газар, Аймгийн Хөдөлмөр Халамжийн үйлчилгээний газар, Аймаг, Сумын ахмадын хороотой хамтран “АХМАДАА ХҮНДЭЛЬЕ” хүндэтгэлийн арга хэмжээг 2018 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдөр зохион байгуулж нийт 220 ахмад настныг хамрууллаа. Арга хэмжээний үеээр “Бид дуулж байна” дууны тэмцээн, “Идэвхтэй хөдөлгөөн эрүүл мэнд” спортын тэмцээн, хүндэтгэлийн арга хэмжээ, дартс, танин мэдэхүйн асуулт хариултын “АХА” тэмцээнийг тус тус зохион байгуулж төрөл тус бүр дээр 1, 2, 3 дугаар байр эзлүүлэн өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшууллаа. Арга хэмжээний үеэр баг тус бүрээс нэг ахмадыг “Үлгэр жишээ” ахмадаар тодруулан өргөмжлөл гардууллаа..

Ахмадаа ачилъя: Сумын ЗДТГ, ХХҮГ-тай хамтран зохион байгуулж буй “Ахмадаа хүндэлье” сарын аяны  “Ахмадаа ачилья” болзолт уралдаанд 2, 5-р сургуулийн 9 ангийн 210 гаруй сурагч оролцож 8 ахмадад тусламж үзүүллээ.

Тэмцээн уралдаан: Монгол улсын Ерөнхий Сайдын нэрэмжит “Иргэдийн нийтийн спорт”-ын наадмын  шигшээ  тэмцээнд Сүмбэр сумын 3-р багийн иргэд амжилттай оролцож багийн нийлбэр дүнгээр  3-р байранд  шалгарлаа.

2018 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдөр “СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ ШИРЭЭНИЙ ТЕННИСНИЙ АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН”-ийг “САНСАР ХАЙРХАН” клубтай хамтран зохион байгууллаа. Тэмцээнд ширээний теннисний спортыг сонирхдог, энэ спортоор хичээллэдэг 65 иргэн хамрагдсан ба 3 насны ангилалд 3 төрлөөр зохион байгууллаа.

Хамтарсан баг: Үүссэн 3 кэйс дээр нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн, шуурхай хурлыг 1 удаа зохион байгууллаа. Шуурхай хурлаар 2-р багт үүссэн кэйсийн насанд хүрээгүй 4 хохирогчийг хамгаалах байранд байрлуулан, хамтарсан багийн гишүүд хуваарь гарган ажиллаж байна.

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хүрээнд:

            Цагаантаягт” өдөрлөгийн удирдамжийг ХХҮГ-аас 70 иргэнд биечлэн тараах ажлыг зохион байгууллаа.

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хүрээнд “Зорилтот бүлгийн иргэдийг чадваржуулах, амьдралын итгэл үнэмшлийг нэмэгдүүлэх” сургалтыг 2018 оны 10 дугаар сарын 03-04-нд зохион байгууллаа.

Оны эхний 9 сарын байдлаар 168 аж ахуй нэгж байгууллагаас 431 сул ажлын байрны захиалга хүлээн авч, ажилгүй 146 иргэнийг байнгын ажлын байранд, 141 иргэнийг түр ажлын байранд, 50 иргэнийг цагийн ажилд, нийт 337 иргэнийг зуучилсан байна.

Ажилгүй, ажил олоход хүндрэлтэй 180 иргэнд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгсөн. ерөнхий боловсролын сургуулийн 400 сурагчдад  ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох бүлгийн сургалт зохион байгуулсан.

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт нийт 9 иргэн хамрагдах хүсэлтээ ирүүлсэн бөгөөд ажлын хэсэг нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн, 6 иргэний төслийг хамруулан, 25 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг ХЭДСангаас үзүүлэхээр болсон байна.

Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрт Сүмбэр сумын иргэн Л.Пүрэвсүрэн нь  “Боржигин гоёл” нэртэй төслөөр оролцож,  2 сая  төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг ХЭДСангаас авсан байна.

Байнгын асаргаатай ахмад настныг асрагч нарт зөвлөгөө өгөх сургалтыг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн сувилахуйн албатай хамтран 2018.09.22-ны өдөр зохион байгуулсан. Сургалтанд байнгын асаргаатай хэвтрийн ахмад настныг асардаг 15 иргэн хамрагдлаа.

Ганц бие болон хүнд нөхцөлд байгаа ахмад настнуудад туслах 290.000 төгрөгийн шагналын сантай болзолт уралдааныг ЕБС-ийн 9-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд 2018.09.20-ноос 10 сарын 15-ны хооронд аймгийн ЗДТГ, ХХҮГ, БСУГ, Ахмадын хороо хамтран зохион байгуулж байна. Уралдааны дүнг 2018.10.15-нд сарын аяны хаалтын өдөр шалгаруулна.

Аймгийн Ойн ангитай хамтран 2018 онд сумын нийт 57 ажилгүй иргэнийг түр ажлын байраар ханган 13965,0 мянган төгрөгийн цалинг олгоод байна.

2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр аймгийн хараагүйчүүдийн холбоо, аймгийн ХХҮГ-тай хамтран “Цагаан таягт”-ны  өдөрлөгийг зохион байгуулсан бөгөөд Өдөрлөгт 50 хараагүй иргэн хамрагдаж дууны тэмцээн, бүжгийн тэмцээн явууллаа.Мөн харааны бэрхшээлтэй иргэдэд хүнсний тусламж үзүүллээ.

 

Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:

Нийтийн их цэвэрлэгээ: 2018.10.11-ны өдөр Монгол улсын Ерөнхий сайдын Говьсүмбэр аймагт ажиллах айчлал болон “Байгаль хамгаалах намрын” аяны хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Намрын бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн хэвшлийн нийт 30 аж ахуй нэгж байгууллагын 348 албан хаагчид хамрагдан Бурхантаас засмал замын төгсгөл хүртэлх замын зүүн, баруун талыг цэвэрлэн, нийт 6 тонн хог хаягдлыг  төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллалаа.

Байгаль хамгаалах намрын аяны хүрээнд 2018.10.12-ны өдөр аж ахуйн нэгж байгууллагын  50 метрийн цэвэрлэгээг зохион байгуулах албан тоотыг хувийн хэвшлийн 21 байгууллагад  хүргүүлэн цэвэрлэгээ үйлчилгээг зохион байгуулан хяналт ажиллалаа.

            Булаг шанд хашиж хамгаалах ажил: Сумын байгаль хамгаалах хөтөлбөр, арга хэмжээний зардлаас 5 сая төгрөгний санхүүжилтээр  6 дугаар багийн нутаг “Баянбулаг”-ийн бүрдийг хашиж хамгаалах ажлыг эхлүүлээд байна.

  

“Тохижилт Сүмбэр” ОНӨААТҮГ  5, 6-р цэцэрлэгийн харалдаа хурд сааруулагч болон таних тэмдгийг байрлуулсан.

            Булаг шанд, уст цэгийн цэвэрлэгээ: Аялал жуулчлалын бүс нутгаар булаг шанд уст цэгийн цэвэрлэгээг 2018 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулан нийт 1,5 тонн хог хаягдлыг цуглуулан төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлж ажиллалаа.

  

Сүмбэр сумын 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэр Лүн уулын хойд талд олгогодсон Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглуулах гэрээ байгуулсан талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийж, нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгийг байршуулан ажилласан.

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

            Газар тариалан: 10 дугаар сарын 04-ны байдлаар 54,95 тн төмс, 61,47 тн хүнсний ногоо нийт 116,42 тн ногоо хураан авч өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 32,22 тн ургацаар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

Энэ онд  65,07 тн төмс, 63,46 тн хүнсний ногоо, 40 тн тэжээлийн ургамал, нийт 168,53 тн төмс, хүний ногоо малын тэжээл  хураан аваад байна. Энэ нь өмнөх оны энэ үеэс 29,39 тн-оор нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

Бэлчээр: хамгаалах зорилгоор  6-р багт 10.0 га, 5-р багт 5,0 га, 4-р багт 5,0 га нийт 20,0 га талбайд хортон мэрэгчидтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлаа ханган эхлүүлээд байна.  4, 5, 6-р баг тус бүр дээр штаб байгуулан нийт 24 оюутан 15 малчин албан хаагчид, 13 мотоцикль, 6 автомашинтайгаар биологийн болон энгийн механик арга болон утах, хөеө ухах, ус цутгах, конус тавих, шувууны үүр суудал хийх зэрэг аргуудаар хортон мэрэгчидтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулан 10 дугаар сарын 19-ний байдлаар 12.0 мянган га талбайд устгал хийж байна.

Сум хөгжүүлэх сан: “Сүмбэрийн нэг өдөр” өдөрлөг арга хэмжээнд сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 14 иргэд өөрсдийн үйлдвэрлэсэн сүү цагаан идээ, торт, гахайн махан бүтээгдэхүүн, төмс хүнсний ногоо, эсгий урлал зэрэг бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэн худалдаа гаргаж 70 гаруй иргэдэд үйлчлэн 3,8 сая төгрөгний бүтээгдэхүүн худалдан борлуулсан байна.

Мал эмнэлгийн талаар :   Сумын хэмжээнд бог малын мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгад хонь-153046, ямаа-133331 Бүгд -286377 толгой малыг хамруулж тарилгын гүйцэтгэл  88  хувьтай байна.

            Хадлангын мэдээ : Сумын хэмжээнд 10 дугаар сарын 04-ний байдлаар нийт 44600 боодол өвс бэлтгэсэнээс 5000 боодол өвс борлуулж үлдэгдэл 39600  боодол өвс байна.

Хэнтий  аймгийн  Хэрлэн баян улаан  тосгонд  аймаг дундын отрын бүсийн зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж, сумын МЭҮТ-ийн дарга оролцлоо.Тус зөвлөгөөнд Хэнтий , Төв , Дундговь , Говьсүмбэр аймгийн төлөөлөл оролцсон бөгөөд Говьсүмбэр аймгийн Малах отрын бүс нутагт Дундговь  аймгаас 41350 толгой мал отроор оруулахаар болсон байна.

Сумын  Засаг даргын 2018.05.24-ны өдрийн А\99 дугаар захирамж, Сумын  ЗДТГ-ын даргаар  батлуулсан удирдамж, ХХААГазар  МЭҮТасагтай байгуулсан гэрээ, МЭҮТ-аас  МҮН-тэй байгуулсан гэрээний дагуу  сумын хэмжээний нийт хээлтүүлэгч, цөм сүрэг, өндөр ашиг шимтэй мал сүрэгт намрын ангилалт баталгаажуулалт хийх ажлыг зохион байгуулахаар 2 нэгж гарган ажиллаж  байна.

Хэрлэн Баян-Улаанд отроор өвөлжих 9 өрхийн хонин толгойд шилжүүлсэнээр 10412 мал өвөлжүүлэх судалгаа гаргаж ХХААГ-т хүргүүлсэн. Аймаг дундын отрын бүсэд өвөлжих хаваржих 88 өрхийн хонин толгойд 55286  мал өвөлжүүлэх судалгаа гаргаж ХХААГ-т хүргүүлсэн.

Сумын  хэмжээнд  2018 онд хийгдсэн гоц халдвартын болон ужиг халдварт өвчний эсрэг хийгдсэн тарилгын үлдэгдлийн  устгал болон тарилгын шил  , зүү , тариур  , тарилгын хайрцаг болон бусад хог хаягдлыг  МЭҮТ –ийн  тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлэн зөөж  , төвлөрсөн   хогийн   цэгт аваачиж  усанд автахгүй ,   мал  амьтанаас зайдуу , очих хүрэх  боломжгүй  төвлөрсөн хогийн цэг  ба  устгалын  нүхэнд  устгал хийлээ.

 

            Худаг уст цэг: 6-р багийн нутаг “Замын хашаат”-д хуц ухны сууринд зориулан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан худгийг хүлээн авч малчин Ж.Отгонбаатарт хүлээлгэн өгсөн.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД:

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнууд /Радио релейны байр, ХБ-10, ХБ-11 дугаар байр/-ны дээвэр засвар, гадна фасадны ажлыг “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн 115,5 сая төгрөгөөр засварлан барилга байгууламж ашиглалтанд оруулах Улсын комисс хүлээн авсан.

Сумын өвс тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэх зорилгооор 2018.10.10 өдөр харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, 2018.10.17-ны өдөр 10:30 минутанд тендерийг нээсэн. Сумын өвсний нөөц бүрдүүлэх бараа нийлүүлэх гэрээг “Сүмбэр Айраг” хоршоотай байгуулаад байна.

Сумын 2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын талаарх мэдээллийг  “Хяналт тавьж үнэлгээ өгөх иргэдийн бүлэг”-т танилцууллаа.

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

9 дүгээр сарын 25,26-ны өдрүүдэд иргэдээс ирсэн санал, гомдлын дагуу  гэр хороололын ус түгээх 6 худаг, гүний 1 худаг нийт 7 худагт  төлөвлөгөөт бус үзлэг шалгалтыг хииж ажилласан ба шалгалтаар усан сан, худгийн дотор гаднах хог хаягдлыг бүрэн гүйцэд цэвэрлэдэггүй, усны нөөцийн савны дотор тунадас, зэв булингар тогтоц үүссэн зөрчлүүд илэрсэн. Иймд илэрсэн зөрчлийг арилгуулах тухай  хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэн “Сүмбэр гурван бат” ХХК-тэй гэрээ байгуулан усан сан болон ус зөөх тээврийн хэрэгслийн тогтмол ариутгал халдваргүйтлийг гүйцэтгүүлэхээр болсон.

“Цус эрүүл бол бие эрүүл”: аяны хүрээнд халдварт өвчний эрт илрүүлэг цусны  шинжилгээнд байгууллагын 15-50 насны 14 албан хаагчийг хамруулсан.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

2018 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 249.7 сая төгрөг гүйцэтгэл 335,0 сая төгрөг буюу 134,1 хувьтай байна. Орон нутгийн болон тусгай зориулалтын төсвийн байгууллагын зарлагын төлөвлөгөө 4010,4 сая төгрөг, гүйцэтгэл 3681,9 сая төгрөг болсон байна.9-р сарын байдлаар орон нутгийн болон тусгай зориулалтын авлага 31839,6 мянган төгрөг, өглөг нь 47959,8 мянган төгрөг болсон байна.

Тайлан гаргасан: ДАХ мэргэжилтэн М.Энхцэцэг

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 09 дүгээр сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

 Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 09 дүгээр сарын

цаг  үеийн ажлын мэдээ

 Төрийн бодлогын хүрээнд:

2018 оны 9 сарын 12-ны өдөр 3 дугаар багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлыг Политехник коллежийн зааланд зохион байгуулан 120 иргэн хамрагдлаа. Хурлаар нүүрсний уурхайн асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулан  иргэдээс санал авч ажиллалаа.

2018 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр 3 дугаар багийн өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулан 110 иргэн хамрагдан Сүмбэр сумын 3 дугаар багаас аймаг, сумын ИТХ-д сонгогдсон төлөөлөгчид тойргийнхоо иргэдтэй уулзаж тэдний санал хүсэлтийг сонсож 2016 оноос 2018 оны хагас жил хүртэл аймгийн хэмжээнд хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлууд болон цаашид хийгдэх ажлуудын талаар танилцуулан иргэдийн асуусан асуултад хариулт өгч ажиллалаа.

2018 оны 9 дүгээр сарын 24-нд 2 дугаар багийн өдөрлөгийг Боржигин чуулгын өмнөх талбайд зохион байгуулан Засаг даргын орлогч Н.Хишигдорж, аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч Б.Анхбаяр нар иргэдтэй уулзалт хийн сум орон нутгаас хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажил, цаг үеийн мэдээлэл хүргэн тэдний санал бодлыг сонсож ажиллалаа. Өдөрлөгт Өрхийн эрүүл мэндийн төв, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Политехник коллежоос иргэдэд мэдээлэл өгч, иргэдийн дунд АХА асуулт, хариултын тэмцээн, сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа. Мөн ЗДТГ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч ажилласан.

2018-2019 оны хичээлийн шинэ жилд зориулсан “Хурдан даага”-ны уралдааныг 9 дүгээр сарын 01-ний өдөр аймгийн МАН-ын хороотой хамтран зохион байгууллаа. Уралдаанд хөдөөгийн 3 баг, Дундговь аймгийн зарим сумдын 20 гаруй даага уралдаж Сүмбэр сумын 5 дугаар багийн уяач А.Энхбаярын шарга даага түрүүлсэн. Мөн уралдааны үеэр унаач хүүхдүүдийн дунд үндэсний бөхийн барилдаан зохион байгуулсан.

2018 оны 09 сарын 05-наас 08-ний өдрүүдэд хөдөөгийн багийн Засаг дарга нар болон холбогдох мэргэжилтнүүд, Өрхийн эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлэгийн эмч мэргэжилтнүүдтэй хамтран хөдөөгүүр ажиллан Сумын Засаг даргын “Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хагуулах тухай” албан даалгаварыг малчдад тараан, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц болон бусад мэдээ мэдээлийг хүргэн малчдын санал бодлыг сонсож ажиллалаа. Мөн аймгийн ИТХ-ын дарга Г.Батзам 4-р багийн малчид, айл өрхөөр орж цаг үеийн мэдээлэл хүргэн өвөлжилтийн бэлтгэл ажилтай танилцаж ажиллалаа. Хөдөөгийн 4,5,6-р багийн хэмжээнд нийт 243 өрхөд  өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах албан даалгаварыг танилцуулан, Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс 272 иргэнд үзлэг оношилгоо хийж ажилласан.

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, орон нутгийн иргэдийн үйлдвэрлэсэн гар урлал, бүтээгдэхүүнийг сурталчлах зорилгоор 9-р сарын14, 15-ны өдрүүдэд “Шилдэг бүтээгдэхүүн” үзэсгэлэн худалдааг  ХХААГ, Дэлхийн Зөн ОУБ, “Инвест ко-оп” монгол тал хээрийн болон говийн бүс төсөлтэй хамтран зохион байгууллаа. Үзэсгэлэн худалдаанд нийт 60 иргэн, 15 ААНБ  өөрсдийн үйлдвэрлэсэн нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож 34,9 сая төгрөгийн борлуулалт  хийгдсэн байна. Үзэсгэлэн худалдаанд махан бүтээгдэхүүн ,хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, сүү цагаан идээ үйлдвэрлэгч, гар урлал, оёмол нэхмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр оролцсон ба  ноосон сүлжмэл бүтээгдэхүүнээр 4-р багийн иргэн Отгонгэрэл, сүү, цагаан идээний шилдэг  бүтээгдэхүүнээр 5-р багийн Ш.Эрдэнэсувд,  хүнсний ногоо нөөшилсөн бүтээгдэхүүний төрлөөр 1-р багийн иргэн Даваажаргал,  хамгийн их ургац авсан  аж ахуй нэгжээр Сүмбэр айраг хоршоо, Бүрэн урлан ХХК-ын үйлдвэрлэсэн  “Хонь, тэмээний ноосон сүлжмэл бүтээгдэхүүн” брэнд бүтээгдэхүүнээр  тус тус шалгарсан байна.

Дайчилгааны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1, Цэргийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйл дайчилгааны бэлтгэл байдлыг хангуулах сургалтанд сумын хэмжээнд төрийн болон хувийн хэвшил, ажилгүй иргэдээс 1 дүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн 10, 2 дугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн 10 нийт 20 иргэнийг сургалтанд хамрууллаа.

Санхүү, эдийн засгийн бодлогын хүрээнд:

2018 оны 08 сарын 31-ны байдлаар орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 221.8 сая төгрөг гүйцэтгэл 306.1 сая төгрөг буюу 138,0 хувьтай байна.

Орон нутгийн болон тусгай зориулалтын төсвийн байгууллагын зарлагын төлөвлөгөө 3811.9 сая төгрөг, гүйцэтгэл 3245.9 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлсөнд 1883.7 сая төгрөг, НДШ-д 222.7 сая төгрөг, Орон нутгийн хөгжил сангийн зардалд 204.8 сая төгрөг, хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласаны тэтгэмж 69,7 сая төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардалд 2,6 сая төгрөг, бараа үйлчилгээний зардалд 839,0 сая төгрөг тус тус зарцуулсан бөгөөд 8-р сарын цалин хөлс хугацаандаа олгогдсон.

8-р сарын 31-ны байдлаар орон нутгийн болон тусгай зориулалтын авлага 29327.4 мянган төгрөг, өглөг нь 55411.0 мянган төгрөг болсон байна.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

Аймгийн Засаг даргатай 2018 онд байгуулсан Хамтран ажиллах гэрээ, сумын “Соёл, урлаг, спорт нийгмийн салбаруудад чиглэсэн” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд малчин залуучуудын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг “Хөдөөгийн баясгалан” урлаг, спортын өдөрлөгийг аймгийн Биеийн тамир спортын газар, Боржигин чуулга, аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, ӨЭМТөв, ХХҮГазартай хамтран зохион байгуулж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж ажиллалаа. Өдөрлөгт хөдөөгийн багийн 145 малчин залуучууд хамрагдаж холимог волейбол, хүч тамирын дасгал, цагираг эргүүлэх, бие бялдрын сорилын тэмцээн, АХА, хөгжөөнт буухиа, олс таталт гэсэн төрлүүдээр өрсөлдөн шилдгүүдээ тодрууллаа. Арга хэмжээний үеэр сумын Засаг даргын “Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах тухай” 01 тоот албан даалгаварыг малчдад хүргэж ажилласан. Мөн 2017 онд Малын индексжүүлсэн даатгалд малаа даатгуулсан иргэдийн нөхөн төлбөрийн батламжийг гардуулан, МИД-ын талаар мэдээлэл сурталчилгаа хийлээ.

2018 оны 08 сарын 29-ний өдөр аймгийн ХХҮГазартай хамтран “Төгсөлтийн аргачлалын”-ын ажлын хүрээнд хийгдэж буй төсөл үйл ажиллагааны явцыг эргэн дүгнэх, мэдээлэл, санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа.

2018 оны 09 дүгээр сарын 10-наас 14-ний өдрүүдэд Хөвсгөл аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Орхон аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Хамтарсан багийн үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах уузалтанд 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй хамрагдлаа.

Аймгийн Засаг даргатай сумын Засаг даргын байгуулсан 2018 онд хамтран ажиллах гэрээнд тусгагдсан “Өрх бүрт угийн бичгийг хөтлүүлж хэвшүүлэх” арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Боржигин өв музей, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Угийн бичгийн арга зүйн зөвлөгөө өгөх” сургалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр Онцгой байдлын газрын 20 албан хаагчдад зохион байгууллаа.

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль нь хүүхдийн аюулгүй орчныг бүрдүүлэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд эцэг эхчүүдийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “School police” эцэг эхийн эргүүлийн хуваарийг гарган ажиллаж байна.

Сурагчдын спортын ур чадварыг нээн хөгжүүлж, анги хамт олноороо спортоор хөгжих сэдлийг төрүүлэх, өөрөөрөө бахархах, бусадтай хамтран ажиллаж, суралцах орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Ерөнхий боловсролын 1,2-р сургуулиуд “Алтан намар” спартикадыг 5 насны ангилалд 13 төрлөөр 9 дүгээр сарын 14,15-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

“Хамтарсан баг”-ийн ажлын хүрээнд 3-р багийн 2 иргэнд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж Улаанбаатар хотын сэтгэц судлалын үндэсний төвд холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлэн хэвтүүлэн эмчлүүлж байна.

ДЗОУБ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Хамтдаа хөгжье” аяны хүрээнд ажлын хэсэг мал маллах хүсэлтээ ирүүлсэн 3 өрхөөр орж амьдрал ахуйтай танилцаж ажилласан.

Өрх бүрт өсвөрийн байгаль хамгаалагч бэлтгэх, хүүхэд багачуудад байгаль орчныг хамгаалах талаар мэдлэг мэдээлэл олгох, бага наснаас нь байгаль орчинтой зөв харьцах дадал хэвшүүлэх зорилготой “Ногоон паспорт” аянд нэгдэж ерөнхий боловсролын 1,2,5-р сургуулиудын эко клубын 56 сурагч 6 багшийн хамт Дорноговь аймгийн Хамрын хийдэд зохион байгуулагдсан аялалд хамрагдлаа.

2018 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр 1 дүгээр цэцэрлэгийн харъяа Аяганы хонхор дахь гэр цэцэрлэгийн гадна хашаа, тоглоомын талбай, сүүдрэвч, тохижилтын ажлыг ДЗОУБ-аас 15000 долларын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж дуусч хүлээн аваад байна.

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

9 сарын 13,14-ны өдрүүдэд Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар, аймаг сумдын салбар зөвлөлүүд хамтран аж ахуй нэгж байгууллагуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй хариуцсан ажилтануудын дунд “Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт төрийн болон төрийн бус байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан 36 ажилтныг хамруулан чадамжийн гэрчилгээ олголоо.

“Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т тусгагдсан “Элэг бүтэн монгол үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд В,С вирусын илрүүлэг шинжилгээнд 9-р сарын 15-ны байдлаар 2583 хүн хамрагдаж 50 хувьтай явагдаж байгаа ба үүнээс  В  вирус илэрсэн-168, С  вирус илэрсэн 69 иргэнийг  вирус тоолуулах үнэ төлбөргүй шинжилгээнд илгээгээд байна.

2018 оны 09 сарын 07-ны өдөр газрын тосны үйл ажиллагаа эрхлэгч “108 ойл” ХХК-ны 12 ажилтан, албан хаагчдад “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа ба эрүүл ахуйн шаардлага стандартын хэрэгжилт, даралтат сав хоолойн аюулгүй ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан.

Сумын засаг даргын “Худалдаа үйлчилгээ явуулах цэг тогтоох тухай” А/171 тоот захирамжийн хүрээнд зөвшөөрөлгүй газар ил задгай худалдаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллан тогтоосон цэгт худалдаа явуулах тухай  зөвлөмжийг өгч ажилласан.

Тамхины тусгай зөвшөөрөл шинээр авахаар хүсэлтээ  1 иргэний өргөдлийн дагуу нөхцөл байдлын судалгааг  хийн, зөвлөмж өгч хууль журмын хүрээнд  засаг даргын А/191 тоот  захирамжаар 1-р багийн Аяган хонхорын хүнсний дэлгүүрт тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлийг олгов.

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

Малын гоц халдварт бруцелёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгад  тугал-857, хурга-32151, ишиг-22191 Бүгд-55199 толгой төл малыг хамруулаад байна.

Мөн бог малын  мялзангаас  сэргийлэх тарилгын явцын хяналтыг 2 удаа хийж 7 өрхөөр орсон ба  тарилгын гүйцэтгэлээр 319 өрхийн хонь-138769 , ямаа-120882 , Бүгд-259651 буюу  71,7 % хувьтай  хамрагдсан байна.

“Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2018 онд хамтран ажиллах гэрээ” болон Сумын эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан жил бүр цөөн малтай өрх иргэнийг  малжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд сумын хэмжээнд 10 малчин өрхийг малжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:  Сүмбэр сумын   6 дугаар багаас  4 өрх, 5 дугаар багаас 3 өрх, 4 дүгээр багаас 3 малчин өрхийг хамруулав.

Хадлангын мэдээ :  Сүмбэр сумын хэмжээнд 6 хадлангын салаа гарсан ба одоогоор 11000 мянган  боодол өвс бэлтгэснээс өөрийн орон нутагт  4000 боодол өвс борлуулаад байна.

Сумын хэмжээнд хээлтүүлэгч малын дутууг нөхөх  ажлын хүрээнд  Инвест-Ко оп төслийн санхүүжилтээр Үзэмчин үүлдрийн  20 хурган хуцыг мал эмнэлгийн хорио цээрийн дэглэмд байлган  бүртгэлжүүлэх ажлыг хийгээд байна.

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд:

Сумын 2018-2019 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөний хэрэгжилт 73,5 хувьтай байна. Үүнд:

 • Төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажил-79,0
 • Хөдөө аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажил-72,2
 • Бусад ажил-69,4

Намрын улирлын вакцин тарилга хугацаандаа хийгдэж одоогийн байдлаар бруцелёзын эсрэг вакцин хийгдэж дууссан. Шүлхийн эсрэг вакцин 95 хувьтай хийгдээд байна.

Одоогоор өөр аймаг, сумын нутагт өвөлжих малчдын санал ирээгүй байгаа ба сумын нутаг дэвсгэрт өөр аймаг сумын малчид байхгүй байна.

Аймгийн Ус цаг уурын, орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн цаг агаарын мэдээг 7 хоног бүр авч шаардлагатай тохиолдолд малчдад мессежээр хүргэж байна.

Хөрөнгө оруулалт, Худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:

Ерөнхий боловсролын сургуулиудад багш, сурагч ширээ сандал худалдан авах ажлыг “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн 36,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Шивээгийн хөгжил” ЗБН-тэй гэрээ байгуулан 1, 2, 5 дугаар сургуулиудад нийт 9 багш ширээ, 180 сурагчийн ширээ, сандалыг хүлээлгэн өглөө.

 

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнууд /Радио релейны байр, ХБ-10, ХБ-11 дугаар байр/-ны дээвэр засвар, гадна фасадны ажлыг “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн 115,5 сая төгрөгөөр засварлаж ажлын гүйцэтгэл 90%-тай явагдаж байна.

 

 

 

 

Тайлан гаргасан:ДАХ мэргэжилтэн…………………. Б.Батчимэг

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 06 дугаар сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

Төрийн бодлогын хүрээнд:

2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр 3 дугаар багийн иргэдийн нийтийн хурлыг зохион байгуулан 368 иргэн хамрагдлаа. Хурлаар:

 • 2019 оны сумын ОНХСангаар хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний саналыг эрэмбэлэх
 • Багийн Засаг дарга болон ИНХурлын даргыг сонгох
 • СХСангийн хяналтын зөвлөл, гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийн гишүүдийг сонгох асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бөгөөд иргэдийн санал хураалтаар багийн Засаг даргаар Х.Ганзориг, ИНХурлын даргаар Энхжаргал нар сонгогдлоо.

Мөн аймгийн Засаг дарга иргэдтэй уулзаж 2017-2018 онд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг танилцуулан иргэдийн санал бодлыг сонсож ажиллалаа.

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

“Дэлхийн тамхигүй өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх мөн “Эко орчин -эрүүл амьдрал, Миний байр- манай гэр” аяны хүрээнд сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй  13 иргэн  аж ахуй нэгжид тамхи худалдаалахыг түр хориглосон сумын Засаг даргын  захирамж гарган тарааж тамхины хор холбогдлын тухай  “Тамхи зүрхэнд хортой, тамхийг биш эрүүл мэндээ сонгоё”  сэдэвт  суртачилгаа зурагт хуудас, зөвлөмж  гарган тарааж ажилласан. Мөн ӨЭМТөвтэй хамтран 59 иргэнд тамхины хор хөнөөлийн талаар сургалт зохион байгуулав.

Галт тэрэгний буудал дээр гар дээрээс худалдаа эрхлэгч иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж  эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамруулан худалдаа эрхлэх зөвшөөрлийн сунгалтыг 21 иргэнд хийлээ.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан аймгийн ХХҮГазар, “ЭМ ДИ СИ”ХХК-тай хамтран 6 сарын 01-ний өдөр  “Хөгжих 55 өрх”-ийн 120 хүүхдэд бэлэг гардууллаа.

Дэлхийн Зөн ОУБ Бор-өндөр 1 ОНХХөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Хамтдаа хөгжье” аяны хүрээнд Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, Биеийн тамир спортын газартай хамтран “Төгсөлтийн аргачлалд” хамрагдаж буй иргэдийн дунд 2018 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр Хайр дүүрэн гэр бүл сургалт, 2018 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр 3 төрөлт спортын тэмцээнийг зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд 40 гаруй иргэн хамрагдсан ба сургалтанд хамрагдсан айл өрхүүдэд Эко усны савыг бэлэглэлээ.

Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:

“Эко  орчин-Эрүүл амьдрал”, “Миний байр-Манай гэр” аяны хүрээнд 2018 оны 5 сарын 29-ний өдөр булаг шанд, уст цэгийн цэвэрлэгээг нийтэд тустай хөдөлмөр эрхэлж буй иргэд, нөхөрлөлийн гишүүд, Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГ-тай хамтран зохион байгуулсан. Тус сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Хүүхдийн овоо, Дагвасүндэл бурхан, Цагаан дарь эх бурхан, Уулзварын гол, Цоорхой рашаан, Хүрийн ногоо гэсэн маршрутын дагуу цэвэрлэгээ үйлчилгээг зохион байгуулан гол горхи, булаг шанд орчимд үүссэн хог хаягдлыг түүж нийт 4,5 тонн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажилласан.

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

 • Сумын хэмжээнд 6-р сарын 04-ны байдлаар том малын зүй бус хорогдол 8.4% тай байна.

6 сарын 04-ний байдлаар гарсан төлийн бойжилт 79.8  хувь, Мал төллөлт 62.8 хувьтай байна

 • Эрчимжсэн мал аж ахуйн бүсэд 4 өрхийг гаргаад байна.

  Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай” хууль, ”Хээлтүүлэгчийн хянан баталгаажуулалт”-ын, журмын дагуу бог малын хээлтүүлэгчийг эх сүргээс 100% ялган суурилах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Одоогоор 4-р багийн малчин Л.Баасандорж 26 өрхийн  124 хээлтүүлэгч мал,  5-р багийн малчин Д.Ундармаа  23 өрхийн  106 хээлтүүлэгч,   6-р багийн Малчин Ж.Отгонбаатар 28  өрхийн  63 хээлтүүлэгч мал нийт Сүмбэр сумын 77 өрхийн  бог малын хээлтүүлэгчийг ялган суурилаад байна.

  Сумын хэмжээнд үхэр 82 , хонь, ямаа -677 нийт 759 мал ээмэгжүүлэлт бүртгэлжүүлэлтэнд хамрагдаж  цахим   мэдээллийн санд бүртгэж болзошгүй эрсдлээс хамгаалаад байна.

  Сумын хэмжээнд “Сүмбэр Зоо”, “Хээнций хангай сүрэг” ХХК мал үржлийн 2 нэгжтэй гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Ангилалтын ажил 04 сарын 15-наас эхэлсэн. 5 сарын 31-ны байдлаар16 малчин өрхийн 3508 толгой  хонь 2676 толгой ямаа  бүгд 6184 толгой малд ангилалт баталгаажуулалт хийж 47.5 хувьтай гүйцэтгээд байна.

  Малын гоц халдварт шүлхий өвчний голомт үүссэн “Төгрөг, Улаан худаг, Цагаан тойром, хадат толгой ”-д  нутаглаж буй  5 өрхийн 7-н малын хашаа, саравч, хороо нийт 1400 м2 талбайд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэлээ.

  Инвест Ко-оп Монгол: Тал хээр ба Говийн бүс” төслийн  багтай хамтран  Мал эмнэлгийн үржлийн  сургалт зохион байгуулж  25 малчин, мал зүйч 7 хамрагдлаа.

  4-р багийн “Эхэн сүвээ”, “Баян хошуу”, “Айрагын овоо” зэрэг бэлчээр нутагт 5 дугаар сарын 15-29-ны өдрүүдэд 25 малчин болон ажилгүй иргэдийг хамруулан 6.0 га талбайд  хортон мэрэгчидтэй тэмцэх ажлыг энгийн механик утах аргаар зохион байгуулав. Мөн хортон мэрэгчидтэй тэмцсэн тайлбайдаа 69 ширхэг шувууны суудал, 8 ширхэг шувууны үүр босгосон.

  Газар тариалан:  Аймгийн ХХААГазраас 11 нэр төрлийн хүнсний ногооны үр ирсэнийг  өрхийн тариалан эрхлэгчдэд тарааж өгсөн. 5 дугаар сарын 31-ны байдлаар 7 га талбайд төмс,  5,4 га талбайд хүнсний ногоо  нийт 12,4 га-д тариалалт хийгээд байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 4,4 га талбайгаар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

  Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:

  • Сүмбэр сумын 3-р багийн ИНХурал хуралдаж 2019 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалтыг эрэмбэлсэн.
  • Нийтийн эзэмшлийн орон сууц ХБ-10,11-р байрны гадна фасад дээвэр засвар ажлын тендер зарлагдсан 05.28-д нээлт болсон. Үнэлгээний хороо хуралдаж гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг оролцогч компаниудад хүргүүлээд байна.
  • Ерөнхий боловсролын сургуулиудад багш, сурагч ширээ сандал худалдан авах ажлыг “Шивээгийн хөгжил” ЗБН-тэй 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр 31,3 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулсан.
  • Цэцэрлэгүүдийн зөөлөн эдлэл шинэчлэх ажлыг “Эрхэм мөнх”ХХК-тай 5 сарын 31-ний өдөр 9,9 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулсан.
  • Сумын төвийн зөөврийн усан санд ухаалаг систем суурилуулах ажлыг “Сүмбэр зууч”ХХК-тай 2018 онгы 05 сарын 25-ний өдөр 10 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулсан

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 04 дүгээр сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

Төрийн бодлогын хүрээнд:

Сумын удирдлагын зүгээс Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын хамт олонтой уулзалт зохион байгуулж тус байгууллагын тулгамдаж асуудлын талаар санал бодлоо солилцож “Эрүүл амьдрал-Эко орчин Миний байр-Манай гэр” аяны хүрээнд хамтран ажиллах чиглэлээр уулзалт зохион байгуулав.

“Эрүүл амьдрал -Эко орчин, Миний байр-Манай гэр” аяны хүрээнд Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран сумын Хөгжих өрхийн иргэдэд “Хог хаягдлын тухай хууль”, “Захиргааны ерөнхий хууль”-иар сургалт зохион байгууллаа.

Сумын амжиргааг дэмжих зөвлөл 03 дугаар сарын 26-ны өдөр хуралдаж дараах асуудлыг шийдвэрлэлээ. Үүнд:

3 ба түүнээс дээш бага насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх/ эцэг-т олгох нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжинд хамрагдахаар хүсэлтээ ирүүлсэн 13 иргэний материалыг хэлэлцэж, 5 иргэнд олгохоор, 8 иргэний материалыг буцаахаар шийдвэрлэсэн.

Мөн байнгын асаргаа шаардлагатай 1 хүүхдийн өргөдөлийг хэлэлцэн тэтгэмж олгохоор, байнгын асаргаа шаардлагатай 1 өндөр настаны тэтгэмжийг олгохоор тус тус шийдвэрлэсэн байна.

Засгийн газрын 2011 оны 339-р тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-д заасны дагуу 03 дугаар сарын 29-ний 16 цагт гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуулийг сумын хэмжээнд яаралтай цугларах самбарыг 7 байршилд  байршуулан серинь дохиогоор жагсан сургуулилтанд хамрагдлаа.

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

Дорноговь аймгийн  СХЗХ-н ажлын  хэсэгтэй  03-р сарын 29-нөөс  04-р сарын 2-ны өдрүүдэд сумын хэмжээнд үйл  ажиллагаа явуулж байгаа худалдаа үйлчилгээний газруудад бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд үнэлгээ  хийх,   хэмжих хэрэгслийг  баталгаажуулах ажлыг  зохион байгуулж ажиллаа. Нийт сумын худалдаа үйчилгээ эрхлэгч 54 аж ахуй нэгж иргэн хамрагдсан бөгөөд  нийтийн хоолны 4, худалдаа үйлчилгээний 36, зочид буудал 2, нарийн боов үйлдвэрлэлийн 1, түүхий эдийн 4 цэг хамрагдаж  7 аж ахуйн нэгжийн 52 шатахуун түгээгүүрийн хошуу, 86 хэмжих хэрэгсэл, хүнд даацын пүү, эзлэхүүн хэмжигчийг  баталгуужуулан бүтээгдэхүүн ажил  үйлчилгээний тохирлын үнэлгээний  салбар зөвлөлийн хуралд  7 аж ахуй нэгж иргэний материал хэлэлцэгдэж   эдгээр иргэн аж ахуй нэгжүүдэд  стандартын тохирлын гэрчилгээг 1-2 жилийн хугацаатай  олгохоор шийдвэрлэв.

Мөн 7-р сарын 1-нээс мөрдөгдөх “Стандартчлал техникийн  зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн танилцуулга сургалтанд  11 аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөлөл  хамрагдсан.

“Элэг бүтэн монгол” үндэсний хөтөлбөрийн  2 дахь шатны нээлтийн үйл ажиллагаанд ЭМГ, ӨЭМТ, Нэгдсэн эмнэлэг, НДХэлтэс оролцож 15-40 насны 89, 40-65 насны 10 иргэнээс цус авч  В,С вирусын шинжилгээнд илгээж, мэргэжлийн  эмчийн зөвлөлгөө өгөх, НДХ-с эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр шинээр олгох, баталгаажуулах, бөглөх, эм хангамжийн байгууллагаас хөнгөлөлттэй үнээр витамин олгох зэрэг арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдлаа.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

“Хайрлагдсан хүүхэд -Хамгаалагдсан хүүхэд” аяны хүрээнд НЭГ ТЭР БУМААРАА ТЭМЦЬЕ охид, эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллийн эсрэг хэлэлцүүлгийг аймгийн Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран Хамтарсан багийн гишүүдтэй хамтран зохион байгууллаа.Хэлэлцүүлгийн үр дүнд хүчирхийлэл үйлдэгдэж буй шалтгаан нөхцөл нь юу байна, үүнээс хэрхэн яаж сэргийлэх вэ зэрэг асуудлаар санал солилцлоо.

Хамтарсан багийн хурлаар 5 кэйсд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийсэн.

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулан сумын залуучуудын зөвлөл байгуулахаар  сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 12 байгууллагад албан тоот хүргүүлэн 6 байгууллагаас орох саналыг нь авсан.

Сургууль цэцэрлэгийн үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих зорилгоор 2018 оны 04 дүгээр сарын 03,04-ний өдрүүдэд хувийн хэвшлийн Тунгаамал, Хонгорхон, Төмөр замын сансар, 1,2-р цэцэрлэгүүдээр хяналт шалгалтыг хийлээ. Үүний үр дүнд цэцэрлэг сургуулиудад зөвлөмж хүргүүлж үйл ажиллагаанд нь тавих эцэг эхийн хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах юм.

Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:

Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газраас “Эко орчин-Эрүүл амьдрал”, “Миний байр-Манай гэр” аяны хүрээнд 1 дүгээр багийн Аяган хонхорт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудын удирдлагуудыг хүлээн авч уулзан аяны хүрээнд болон цаашид хамтран санал бодлоо солилцож санамж бичиг байгууллаа.

Ус-Ду ОНӨААТҮГ-тай түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах гэрээ байгуулан ажилласан.

Урин дулааны улирал эхлэж буйтай холбогдуулан сумынхаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын оролцоотой сумандаа эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, аливаа халдварт өвчин гарахаас урьчилан сэргийлэх зорилгоор Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газраас “Эко орчин-Эрүүл амьдрал” “Миний байр-Манай гэр” 2 сарын аяныг зохион байгуулан төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. Уг төлөвлөгөөний хүрээнд багийн цэвэрлэгээ үйлчилгээг 2018 оны 04 сарын 01-ны өдөр Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-тай хамтран зохион байгуулан төвийн 1,2,3 дугаар багийн гэр байрны өрхүүдэд цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийн нийт 117 өрхийн 151 иргэн хамрагдаж 1,2 тонн орчим хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажилласан.

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

Сүмбэр сумын төвийн багуудын  нутаг дэвсгэрт  үхсэн малын сэг зэм устгах 4, 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байгаа  сэг зэмийн байршилыг тогтоох , Лүнгийн овоо тэрэгт замын цагдаагын постны хойд тал хүртэл  сэг зэмийг түүх чирэх, бөөгнүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

ХХААГ –ын  мал эмнэлгийн албанаас  мал эмнэлгийн нэгжүүдэд  тараах 5 төрлийн  тарилгыг  татан авсан.

5 дугаар багийн 29  малчин өрхөөр орж төлийн ба хорогдолын мэдээ авах, ямааны ноолуурын гарцын судалгаа  хэмжилт хийх ажлаар явж 2 өдөр ажилласан байна.

Гоц халдварт  шүлхий өвчний  хорио цээрийн дэглэмийн үед хяналтын цэгүүдэд ажилласан  алба хаагч нарын  томилолтын зардлын тооцоог хийж  томилолт бичиг  баримтын бүрдэлийг хийж байна.

СХСан: 2014 онд зээл аваад хугацаандаа төлж барагдуулаагүй байгаа 3 зээлдэгчийн материалыг прокурорын байгууллага уруу шилжүүлсэн. Мөн 3 зээлдэгчийн материалыг  прокурорын газраар дамжуулан Авилгалтай тэмцэх газар уруу хүргүүлсэн.

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох комиссыг хуралдуулан Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн төслийг хүлээн авах товыг гарган иргэдэд олон нийтийн сүлжээгээр зар мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.

Хоршоо:  Дундын  хоршоо байгуулах хэлэлцүүлгийг 12 хоршооны 24 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулж санал солилцон харилцан ярилцсан. Уг хэлэлцүүлгээс дундын хоршооны зохион байгуулалт, ямар хэлбэрээр байгуулах талаар судлан дахин хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар болсон.

ХХААХҮЯамнаас зохион байгуулсан Хоршоодыг үнэлэх үйл ажиллагааны удирдамжын дагуу сумын хэмжээнд хөдөө аж ахуй, банк санхүү, авто тээвэр засварын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 12 хоршоодыг үнэлэн дүгнэлт өгч ажилласан.

Газрын харилцааны чиглэлээр:

2017 онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж авсан  Өехий эгнээний 408 айлын өргөдлөөс Лэнд менежер программд нийт 150 иргэний өргөдлийг бүртгэн оруулсан.

50 га-ын нарны цахилгаан станцын зориулалтаар газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг 03 дугаар сарын 22-нд цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан.

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын комиссын бүрэлдэхүүнийг Сумын Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/49 тоот захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажилласан.

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын комиссын гишүүд төсөлтэйгээ танилцан үнэлгээгээ өгөөд байна.

Эзэмшлийн газраа өмчлөх хүсэлт гаргасан  нийт 9 иргэдийн материалыг ГХБХБГ-ын газар зохион байгуулалт төлөвлөлт, газар өмчлөл  хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн.

2003-2017 оны газар өмчлөлийн бүртгэлийн судалгааны 2003,2004,2005 оны судалгааг гаргаад байна.

Дотоод сургалтын хүрээнд:

2018 оны 03 дугаар сарын 28-нд ГХБХБГазраас байгууллагын албан хаагчдад

 • Хаягжуулалтын тухай
 • Газрын цахим биржийн тухай
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
 • Орон нутгийн хөгжил сангаар хийгдэж байгаа ажлын талаар дотоод сургалт хийлээ.

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 01 дүгээр сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 01 дүгээр сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

Төрийн бодлогын хүрээнд:

Говьсүмбэр аймгийн Онцгой комиссын өвөлжилт хүндэрсэн сум, багийн малчдад аймаг, сумдын аюулгүйн нөөцийн өвсийг хямдруулан олгох шийдвэр гарсантай холбогдуулан 2017 оны 12 дугаар сарын 29, 30, 2018 оны 1-р сарын 4-ны өдрүүдэд өвөлжилт хүндэрсэн багийн малчдад аюулгүйн нөөцийн өвсийг хямдруулан олгох ажлыг зохион байгуулж 6-р багийн 101 малчин өрхөд  2860 боодол өвс, 102 шуудай тэжээл, 5-р багийн 46 малчин өрхөд 1500 боодол өвсийг  хөнгөлөлттэй үнээр борлууллаа.

Мөн сумын Засаг дарга малчидтай уулзаж өвөлжилт, цаг үеийн асуудлаар санал бодлыг сонслоо.

           

2018 оны 01 дүгээр сарын 08-нд 5 дугаар багийн нутаг “Мухарын ам”-д шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан тус бүс нутагт  21 хоногийн хугацаатай хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай сумын Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн А\04 болон А\05 тоот захирамж гарган Ханан, Цоорхойн постыг тус бүр 4 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан сумын нутаг дэвсгэр дээрх хүн, мал, тээврийн хөдөлгөөнд хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон.  Шүлхий өвчний тархалт нэмэгдсэнтэй холбогдуулан 4-р багийн нутаг Мөнгөн хонхорт шинээр пост байгуулан сумын хэмжээнд нийт 4 пост эргүүл шалгалт, тээврийн хэрэгслийн  хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажиллаж байна.

Сумын ЗДТГ-ын 25 албан хаагч хөдөөгийн 3 пост, гарамын пост, сумын онцгой штаб дээр батлагдсан хувиарын дагуу ээлжээр хариуцлагатай жижүүр, эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэж байна.

2018 оны 01 дүгээр сарын 08-аас 19-ний өдрүүдэд сумын хэмжээнд цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж  цэргийн насны 18-55 насны нийт 3146 иргэнээс 2105 иргэн буюу 67 хувь нь хамрагдав.

      

Сүмбэр сумын ЗДТГ-аас 2018 оны 01 дүгээр сарын 23, 24-ний өдрүүдэд сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг архи тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдийн камерын ажиллагааны хэвийн байдалд хяналт тавьж аймгийн МХГ-аас зохион байгуулж буй “Хуулиа мөрдье 21” аян, Прокурорын албан мэдэгдлийн хүрээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай зөвлөгөө өгч архины хор хөнөөлийн талаар анхааруулга, зөвлөмж бүхий зурагт хуудсыг аж ахуй нэгжүүдийн хуулийн буланд байршуулж ажиллалаа.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

Сумын гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх “Хамтарсан баг”-ийн  2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан  ДЗОУБ-д хүргүүлж 2018 онд  хамтран ажиллахаар болсон.

Сумын хамтарсан баг 2 удаа хуралдаж 1 дүгээр багийн иргэн М-ийн өргөдлийг хэлэлцэн холбон зуучлах үйлчилгээнд хамруулсан. Хамтарсан багийн ажиллах журмын дагуу “Гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдлын үнэлгээ”-г 2 иргэн дээр хийн холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлсэн. Эрсдлийн түвшин өндөр 5 хүүхдийн үнэлгээ хийн кэйс үүсгэн ажиллаж байна.

             

Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:

2018 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр 4-р багийн нутаг Тэрэгтэд 2 зээр үхсэн байна гэсэн иргэдийн мэдээллийн дагуу очиж устгал хийн ариутгасан.

2018 оны 01 дүгээр сарын 23-нд Ханангийн эгнээнд орж ирсэн 1 зээр болон Тэрэгтэд үхсэн 1 зээрийг аймгийн ХХААГ-тай хамтран устгал хийж ариутгасан.

01 сарын 19-нд Тусгай хамгаалалтай Чойрын богд ууланд  2 аргаль үхсэн гэсэн дуудлагаар БОАЖГазартай хамтран үзлэг шинжилгээг хийсэн ба  өвчний шинж тэмдэг илрээгүй.

2018 оны 01 дүгээр сарын  04, 18-ний өдрүүдэд  сумын мал эмнэлэг үржлийн тасаг, байгаль хамгаалагч  С.Түмэндэлгэртэй хамтран  цагаан зээрийн тархалтын байдалд тандалт хийн үхсэн 54 зээрийн сэг зэм байгаа судалгааг гаргасан. Мөн цагаан зээр ихээр орж гардаг төмөр замын гарам, нүхэн гарцын хаалт хамгаалалтыг бэхэлж хаасан.

Хөдөө аж ахуйн хүрээнд:

“Инвест Ко-оп Монгол” төслийн газартай 2018  онд  хамтран ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулан төслийн газарт хүргүүлсэн.

“Монгол  улсын аварга малчин”, “Саальчин” шагналд уламжлуулахаар 4 малчны  тодорхойлолтыг  аймгийн ХХААГ-т хүргүүлсэн.

352 өрхийн 2001 ширхэг арьс ширний падааныг шивж программд оруулсан.

2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр тус сумын 4 дүгээр багийн нутаг “Мөнгөн хонхор”-т өвөлжиж байгаа Булган аймгийн харьяат Алтанхуягийн сууринд шүлхий өвчний шинж тэмдэг илэрсэнтэй холбогдуулан  аймгийн ХХААГ-ын малын эмч нар үзлэг хийж, дээжийг улсын төв лаборторит явуулсан.

2018 оны 01-р сарын 19-нд улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн лабароторийн шинжилгээгээр 4-р багийн малчин  Г-ийн  суурьт шүлхий өвчин илэрсэн 11 үхрийг ОБГазар, ХХААГазар, Мал эмнэлгийн алба, Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГазартай хамтран устгаж ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэсэн.

01 дүгээр сарын 25-ны байдлаар сумын хэмжээнд шүлхий өвчин илэрсэн 188 үхрийг устгалд оруулаад байна.

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, голомтын болон хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон газар нутгаар малын шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй байх талаар малчид, иргэдэд хандсан мессежийг 2 удаа явуулж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан.

Иргэдээс ирүүлсэн мэдээллийн дагуу 1-р багийн нутагт  үхсэн үхэрт шинжилгээ хийж Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГ-т мэдэгдэж ачуулсан.

2018 оны 01 сарын 22-нд сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар “Аймгийн аварга малчин”-ы шагналд уламжлахаар 5 малчны тодорхойлолтыг хэлэлцэн ХХААГ-т хүргүүлсэн.

Газар зохион байгуулалтын хүрээнд:

2018 оны газар зохион байгуулалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу улсын чанартай авто замын дагуух газар  0,07 га газрыг иргэнд өмчлүүлэхээр Сүмбэр сумын 504 иргэний өргөдөл материалыг хүлээн авч аймгийн ГХБХБГ-т хүргүүлээд байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 оны 2 дугаар сарын мэдээ, тайлан

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 02 дугаар сарын                                             цаг  үеийн ажлын мэдээ

Төрийн бодлогын хүрээнд:

Билгийн тооллын ХҮII жарны “Тийн унжлагат” хэмээх “ШОРООН НОХОЙ” жилийн сар шинийн баярт зориулсан Нийтийн монгол бөхийн барилдааныг 2018 оны 02 сарын 10-ны өдөр Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгууллаа. Барилдаанд нийт 28 бөх зодоглосоноос 1-р байранд ХХААГ-ын бөх Э.Түвшинзаяа, 2-р байранд 5-р багийн бөх Б.Батбуян, 3-р байранд ШШГГ-ын бөх Аззидъяа нар шалгаран өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнууллаа.

       

Монгол улсын аварга малчнаар тодорсон 4 дүгээр багийн малчин М.Батсайхан, 6 дугаар багийн малчин Ш.Пүрэв нарт улсын их хурлын гишүүн Г.Мөнхцэцэг болон аймаг, сумын удирдлагууд хүндэтгэл үзүүлэн улсын аварга малчины цол тэмдэгийг гардууллаа.
Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн шагнал “Алтан унага”-ны эзнээр 6 дугаар багийн малчин Ганболдын Одсүрэн , “Алтан хурга”-ны эзнээр 4 дүгээр багийн малчин Цэндийн Гурвантамир нар тодорлоо.

            

Сар шинийн баярыг угтан Сүмбэр сумын 70-аас дээш настай ахмадуудад УИХ-ын гишүүн Г.Мөнхцэцэг болон аймаг орон нутгийн удирдлагууд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулан нийт 295 ахмад настанд гарын бэлэг гардууллаа.

           

Сумын аварга малчны болзол хангасан 6-р багийн малчин С.Машлай, З.Жаргал, 5-р багийн малчин Д.Отгонсүрэн, Н.Мөнхбаатар, 4-р багийн малчин Д.Батмөнх, Ц.Алтанзул нарт Сумын ИТХ-ын дарга Т.Түмэнбаяр болон багийн Засаг дарга нар шагналыг гардуулж хүндэтгэл үзүүллээ.

                  

2018 оны 02 дугаар сарын 21-нд Сумын онцгой комисс хуралдаж гоц халдварт шүлхий өвчний талаар цаг үеийн мэдээлэл хийж онцгой комсиссын гишүүдэд хуваарийн дагуу хяналтын постууд болон голомтын бүсийн орчимд эргүүл, хяналт шалгалт явуулахыг үүрэг болголоо.

Мөн гадны аймаг, сумаас отроор өвөлжөөд орж ирж буй малчин өрхүүдэд хяналт тавих малд эрүүл мэндийн үзлэг шалгалтыг хийж байхыг харъяа багийн Засаг дарга нар малын эмч нарт үүрэг болголоо.

2018 оны 02 дугаар сарын 12,13-ны өдрүүдэд “Хүрийн дэв”ХХК-тай хамтран “Эко сүмбэр” хотхоны бөглөрсөн 3 худгийн бөглөрлийг гарган “Тохижилт Сүмбэр” ОНӨААТҮГазар, ШШГА-тай хамтран “Эко Сүмбэр” хотхоны хальж давсан бохирдлыг бүрэн цэвэрлэн хөрсний ариутгал халдваргүйжүүлэлт, эрүүл хөрсөөр хучих ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

“Оролцоод хөгжье” хөтөлбөрийн хүрээнд Баянхонгор аймгийн ЕБС-ийн 40 багш, ажилтан 1 дүгээр сургуулийн багш нартай уулзаж туршлага солилцлоо.

                

Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллага Бор-Өндөр- 1 ОНХХ-с “Оролцоод хөгжье” хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийг хэрхэн хөгжүүлэх аргын талаар сургалтыг Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын багш нар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтнүүд, Сүмбэр сумын ЕБС-ийн 1, 2, 5-р сургуулийн нийт 20 багш, мэргэжилтнүүдэд  зохион байгууллаа.

Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага Бор-Өндөр 1 ОНХХ-тэй хамтран амьдралын баталгаажих түвшинээс доогуур орлоготой 100 өрхийг сонгон амьдралд нь дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллахаар болсон.

          

Аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт сумын хөгжих 55 өрхийн судалгааг гарган хүргүүлсэн.

2018 оны 02 дугаар сарын 2,3-нд Дорнод аймагт зохион байгуулагдсан “Тогтвортой хөгжил – Ерөнхий боловсрол” улсын хоёрдугаар зөвлөгөөнд 1,2,5-р сургуулийн 9 багш  оролцож  туршлага судаллаа.

          

Аймгийн “Залуус” телевизтэй хамтран сумын “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулан сурталчлах зорилгоор тогтмол нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж байна.

2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүмбэр сумын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулж он гарснаас хойш авч хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээний талаар ярилцаж үүрэг даалгавар өглөө. Тус зөвлөгөөнд Авилгатай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн тэргүүн Зандарьяа “Ил тод байдал”-ын талаар мэдээлэл хийж ажиллалаа.

              

1 дүгээр сургуулийн Монгол хэл, уран зохиолын заах аргын нэгдлээс  “ХҮРЭЛ ТУЛГА” яруу найргийн наадмыг бага, дунд, ахлах ангийн гэсэн ангилалаар амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө.

Уг ажлын үр дүнд сурагчдын эх хэлний боловсролын чанар, хүртээмж, эх хэлээрээ зөв сайхан ярьж хөгжих, эх хэлээрээ шүлэг зохиох чадварууд нэмэгдсэн.

Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:

Малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай  холбогдуулан Сүмбэр сумын Засаг даргы А/89 тоот захирамжийн хүрээнд “Сэг зэм устгах ажлын хэсэг” байгуулан сумын хэмжээнд сэг зэм цуглуулах ажлыг Мал эмнэлэг үржлийн тасагтай хамтран 2018 оны 01 сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 3 өдрийн хугацаанд зохион байгуулан нийт 39 зээрийн сэг зэмийг тээвэрлэн ариутгал халдваргүйтгэл, устгалын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

                  

2018 оны 01 сарын 25-ны өдөр Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газраас ан амьтныг хамгаалах зорилгоор Чойр ууланд биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллалаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлийн гишүүдтэй хамтран 6 цэгт 70 боодол өвс, 600 кг хужир тавьлаа.

Мөн 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр Чойрын богд уул, Хээнцийд 6 цэгт 50 боодол өвсийг БОАЖГ, Уулзварын нөхөрлөл, ШШГА-тай хамтран тавьлаа.

                    

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

 ЭМГазар, ӨЭМТөвийн удирдлага эмч мэргэжилтнүүдийг хүлээн авч уулзан сумын үндсэн чиглэлд тусгагдсан эрүүл мэндийн салбарт тавигдсан төсөв хөрөнгийг хэрэгжүүлэх, эрүүл мэндийн талаар авч хэрэгжүүлэх бодлогын хүрээнд  цаашид хамтран ажиллах,  санал солилцох уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

       

Сумын  хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг худалдаа,  нийтийн хоолны үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн бүртгэл судалгаа, хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн мэдээг гаргаж ХХААГазарт хүргүүлсэн.

Мах, махан бүтээгдэхүүний худалдаа эрхэлж буй Балдан засаг, Өгөөж хүнсний зах дээр сүү,  махны худалдаа эрхлэгч 22 иргэний махны гарал үүсэл, эрүүл ахуйн байдалд хяналт тавьж 4 иргэний мах махан бүтээгдэхүүнийг Мал эмнэлэг ариун цэврийн лабороторийн шинжилгээнд хамрууллаа. Мөн малын гоц халдварт шүлхий өвчний тухай зөвлөмж, гарын авлага өгч ажиллалаа.

                   

Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс сар шинийн баярыг угтан өөрийн харъяаллын 4 ахмад настанд гарын бэлэг гардууллаа.

          

Шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан ӨЭМТөвийн их эмч, Аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран шүлхий өвчний голомтын постуудаар эргэлт хийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүллээ.

                      

ӨЭМТөвөөс “Осол гэмтлээс сэргийлье аян”-ы хүрээнд 2-р сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад “Осол гэмтлээс хэрхэн сэргийлэх вэ”, “Анхны тусламж хэрхэн үзүүлэх” талаар сургалт зохион байгууллаа.

         

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

2018 оны 02 дугаар сарын 15-нд Сумын Засаг даргын А/32 тоот захирамжын дагуу устгалын ажлын хэсэг томилогдон 4-р багийн малчин О,Д, Ө нарын 3 өрхийн 36 үхрийг устгалд оруулж ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохих журмын дагуу хийж гүйцэтгэсэн.

                      

2 дугаар сарын 18ны өдөр төвийн багийн нутаг дэвсгэрт байгаа шинээр гарсан болон  тарилга хийгдээгүй 3 өрхийн   8 үхрийг шүлхий өвчнөөс сэргийлэх  тарилганд хамруулсан .

2018 оны хавар шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх  тарилганд  хамрагдах болон  эрсдэл өндөртөй нутагт байгаа  өрх болон малын судалгааг гаргаж ХХААГ–т хүргүүлсэн.

2 дугаар сарын 18-ны өдөр төвийн багийн нутаг дэвсгэрт байгаа шинээр гарсан болон  тарилга хийгдээгүй 3 өрхийн   8 үхрийг шүлхий өвчнөөс сэргийлэх  тарилганд хамруулсан .

2018 оны хавар шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх  тарилганд  хамрагдах болон  эрсдэл өндөртөй нутагт байгаа  өрх болон малын судалгааг гаргаж ХХААГ–т хүргүүлсэн.

Сумын хэмжээнд 55 өрхийн 6588 толгой эрлийз малын судалгааг  гаргаж ХХААГ-т хүргүүлсэн.

Монгол улсын “Шилдэг малчин эмэгтэй” шалгаруулах болзолд 5 дугаар багийн малчин  эмэгтэй Ш.Эрдэнэсувдын тодорхойлолтыг гарган аймгийн ХХААГ-т хүргүүлсэн байна .

Мөн аймгийн ХХААГ–ын Мал эмнэлгийн албанд  сумын МЭҮТасгийн үндсэн хөрөнгийн болон боловсон хүчний судалгааг гарган хүргүүлсэн .

Сум хөгжүүлэх сангаас зээл аваад зээлээ хугацаанд нь төлөхгүй байгаа 8 зээлдэгчийн материалыг ШШГА-д хүргүүлсэн.

2017 оны ноосны урамшуулал олгохтой холбогдуулан 212 малчин өрхийн банкны мэдээллийг баталгаажуулан аймгийн ХХААГ-т хүргүүлсэн.

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:

2018 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгөөр 61,0 сая төгрөгний 4-н нэр төрлийн бараа тоног төхөөрөмж, 130,0 сая төгрөгний 2 их засварын ажлын худалдан авалтыг  төлөвлөн төлөвлөгөөг батлуулсан.

            2018 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн хөрөнгөөр 3 хөтөлбөр, 3 арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр төлөвлөгөөг батлан ажиллаж байна.

            2019 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн төлөвлөлтийн ажил эхэлсэнтэй холбогдуулан сумын нийт өрхөөс  цаасан саналын хуудсаар саналыг авах ажлыг  эхлүүлээд байна.

Дотоод сургалтын хүрээнд:

2018 оны 02 дугаар сарын 08-нд аймгийн ХШҮДАХ, Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл, Сүмбэр сумын Хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн хамтран “ОНХСангийн төлөвлөлт, хяналт шалгалт үнэлгээ” сэдвээр сумын Иргэдийн Хөлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид болон багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарт сургалт зохион байгууллаа.

              

Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтсээс “Нийгмийн даатгалын хуулийн шинэчлэлт, ач холбогдол” сэдвээр байгууллагын 18 албан хаагчдад дотоод сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар нийгмийн даатгалын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаар танилцуулж албан хаагчдын асуултанд хариулт өгч ажиллалаа.