Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 01 дүгээр сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 01 дүгээр сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

Төрийн бодлогын хүрээнд:

Говьсүмбэр аймгийн Онцгой комиссын өвөлжилт хүндэрсэн сум, багийн малчдад аймаг, сумдын аюулгүйн нөөцийн өвсийг хямдруулан олгох шийдвэр гарсантай холбогдуулан 2017 оны 12 дугаар сарын 29, 30, 2018 оны 1-р сарын 4-ны өдрүүдэд өвөлжилт хүндэрсэн багийн малчдад аюулгүйн нөөцийн өвсийг хямдруулан олгох ажлыг зохион байгуулж 6-р багийн 101 малчин өрхөд  2860 боодол өвс, 102 шуудай тэжээл, 5-р багийн 46 малчин өрхөд 1500 боодол өвсийг  хөнгөлөлттэй үнээр борлууллаа.

Мөн сумын Засаг дарга малчидтай уулзаж өвөлжилт, цаг үеийн асуудлаар санал бодлыг сонслоо.

           

2018 оны 01 дүгээр сарын 08-нд 5 дугаар багийн нутаг “Мухарын ам”-д шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан тус бүс нутагт  21 хоногийн хугацаатай хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай сумын Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн А\04 болон А\05 тоот захирамж гарган Ханан, Цоорхойн постыг тус бүр 4 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан сумын нутаг дэвсгэр дээрх хүн, мал, тээврийн хөдөлгөөнд хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон.  Шүлхий өвчний тархалт нэмэгдсэнтэй холбогдуулан 4-р багийн нутаг Мөнгөн хонхорт шинээр пост байгуулан сумын хэмжээнд нийт 4 пост эргүүл шалгалт, тээврийн хэрэгслийн  хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажиллаж байна.

Сумын ЗДТГ-ын 25 албан хаагч хөдөөгийн 3 пост, гарамын пост, сумын онцгой штаб дээр батлагдсан хувиарын дагуу ээлжээр хариуцлагатай жижүүр, эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэж байна.

2018 оны 01 дүгээр сарын 08-аас 19-ний өдрүүдэд сумын хэмжээнд цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж  цэргийн насны 18-55 насны нийт 3146 иргэнээс 2105 иргэн буюу 67 хувь нь хамрагдав.

      

Сүмбэр сумын ЗДТГ-аас 2018 оны 01 дүгээр сарын 23, 24-ний өдрүүдэд сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг архи тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдийн камерын ажиллагааны хэвийн байдалд хяналт тавьж аймгийн МХГ-аас зохион байгуулж буй “Хуулиа мөрдье 21” аян, Прокурорын албан мэдэгдлийн хүрээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай зөвлөгөө өгч архины хор хөнөөлийн талаар анхааруулга, зөвлөмж бүхий зурагт хуудсыг аж ахуй нэгжүүдийн хуулийн буланд байршуулж ажиллалаа.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

Сумын гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх “Хамтарсан баг”-ийн  2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан  ДЗОУБ-д хүргүүлж 2018 онд  хамтран ажиллахаар болсон.

Сумын хамтарсан баг 2 удаа хуралдаж 1 дүгээр багийн иргэн М-ийн өргөдлийг хэлэлцэн холбон зуучлах үйлчилгээнд хамруулсан. Хамтарсан багийн ажиллах журмын дагуу “Гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдлын үнэлгээ”-г 2 иргэн дээр хийн холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлсэн. Эрсдлийн түвшин өндөр 5 хүүхдийн үнэлгээ хийн кэйс үүсгэн ажиллаж байна.

             

Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:

2018 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр 4-р багийн нутаг Тэрэгтэд 2 зээр үхсэн байна гэсэн иргэдийн мэдээллийн дагуу очиж устгал хийн ариутгасан.

2018 оны 01 дүгээр сарын 23-нд Ханангийн эгнээнд орж ирсэн 1 зээр болон Тэрэгтэд үхсэн 1 зээрийг аймгийн ХХААГ-тай хамтран устгал хийж ариутгасан.

01 сарын 19-нд Тусгай хамгаалалтай Чойрын богд ууланд  2 аргаль үхсэн гэсэн дуудлагаар БОАЖГазартай хамтран үзлэг шинжилгээг хийсэн ба  өвчний шинж тэмдэг илрээгүй.

2018 оны 01 дүгээр сарын  04, 18-ний өдрүүдэд  сумын мал эмнэлэг үржлийн тасаг, байгаль хамгаалагч  С.Түмэндэлгэртэй хамтран  цагаан зээрийн тархалтын байдалд тандалт хийн үхсэн 54 зээрийн сэг зэм байгаа судалгааг гаргасан. Мөн цагаан зээр ихээр орж гардаг төмөр замын гарам, нүхэн гарцын хаалт хамгаалалтыг бэхэлж хаасан.

Хөдөө аж ахуйн хүрээнд:

“Инвест Ко-оп Монгол” төслийн газартай 2018  онд  хамтран ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулан төслийн газарт хүргүүлсэн.

“Монгол  улсын аварга малчин”, “Саальчин” шагналд уламжлуулахаар 4 малчны  тодорхойлолтыг  аймгийн ХХААГ-т хүргүүлсэн.

352 өрхийн 2001 ширхэг арьс ширний падааныг шивж программд оруулсан.

2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр тус сумын 4 дүгээр багийн нутаг “Мөнгөн хонхор”-т өвөлжиж байгаа Булган аймгийн харьяат Алтанхуягийн сууринд шүлхий өвчний шинж тэмдэг илэрсэнтэй холбогдуулан  аймгийн ХХААГ-ын малын эмч нар үзлэг хийж, дээжийг улсын төв лаборторит явуулсан.

2018 оны 01-р сарын 19-нд улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн лабароторийн шинжилгээгээр 4-р багийн малчин  Г-ийн  суурьт шүлхий өвчин илэрсэн 11 үхрийг ОБГазар, ХХААГазар, Мал эмнэлгийн алба, Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГазартай хамтран устгаж ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэсэн.

01 дүгээр сарын 25-ны байдлаар сумын хэмжээнд шүлхий өвчин илэрсэн 188 үхрийг устгалд оруулаад байна.

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, голомтын болон хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон газар нутгаар малын шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй байх талаар малчид, иргэдэд хандсан мессежийг 2 удаа явуулж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан.

Иргэдээс ирүүлсэн мэдээллийн дагуу 1-р багийн нутагт  үхсэн үхэрт шинжилгээ хийж Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГ-т мэдэгдэж ачуулсан.

2018 оны 01 сарын 22-нд сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар “Аймгийн аварга малчин”-ы шагналд уламжлахаар 5 малчны тодорхойлолтыг хэлэлцэн ХХААГ-т хүргүүлсэн.

Газар зохион байгуулалтын хүрээнд:

2018 оны газар зохион байгуулалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу улсын чанартай авто замын дагуух газар  0,07 га газрыг иргэнд өмчлүүлэхээр Сүмбэр сумын 504 иргэний өргөдөл материалыг хүлээн авч аймгийн ГХБХБГ-т хүргүүлээд байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 оны 2 дугаар сарын мэдээ, тайлан

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 02 дугаар сарын                                             цаг  үеийн ажлын мэдээ

Төрийн бодлогын хүрээнд:

Билгийн тооллын ХҮII жарны “Тийн унжлагат” хэмээх “ШОРООН НОХОЙ” жилийн сар шинийн баярт зориулсан Нийтийн монгол бөхийн барилдааныг 2018 оны 02 сарын 10-ны өдөр Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгууллаа. Барилдаанд нийт 28 бөх зодоглосоноос 1-р байранд ХХААГ-ын бөх Э.Түвшинзаяа, 2-р байранд 5-р багийн бөх Б.Батбуян, 3-р байранд ШШГГ-ын бөх Аззидъяа нар шалгаран өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнууллаа.

       

Монгол улсын аварга малчнаар тодорсон 4 дүгээр багийн малчин М.Батсайхан, 6 дугаар багийн малчин Ш.Пүрэв нарт улсын их хурлын гишүүн Г.Мөнхцэцэг болон аймаг, сумын удирдлагууд хүндэтгэл үзүүлэн улсын аварга малчины цол тэмдэгийг гардууллаа.
Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн шагнал “Алтан унага”-ны эзнээр 6 дугаар багийн малчин Ганболдын Одсүрэн , “Алтан хурга”-ны эзнээр 4 дүгээр багийн малчин Цэндийн Гурвантамир нар тодорлоо.

            

Сар шинийн баярыг угтан Сүмбэр сумын 70-аас дээш настай ахмадуудад УИХ-ын гишүүн Г.Мөнхцэцэг болон аймаг орон нутгийн удирдлагууд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулан нийт 295 ахмад настанд гарын бэлэг гардууллаа.

           

Сумын аварга малчны болзол хангасан 6-р багийн малчин С.Машлай, З.Жаргал, 5-р багийн малчин Д.Отгонсүрэн, Н.Мөнхбаатар, 4-р багийн малчин Д.Батмөнх, Ц.Алтанзул нарт Сумын ИТХ-ын дарга Т.Түмэнбаяр болон багийн Засаг дарга нар шагналыг гардуулж хүндэтгэл үзүүллээ.

                  

2018 оны 02 дугаар сарын 21-нд Сумын онцгой комисс хуралдаж гоц халдварт шүлхий өвчний талаар цаг үеийн мэдээлэл хийж онцгой комсиссын гишүүдэд хуваарийн дагуу хяналтын постууд болон голомтын бүсийн орчимд эргүүл, хяналт шалгалт явуулахыг үүрэг болголоо.

Мөн гадны аймаг, сумаас отроор өвөлжөөд орж ирж буй малчин өрхүүдэд хяналт тавих малд эрүүл мэндийн үзлэг шалгалтыг хийж байхыг харъяа багийн Засаг дарга нар малын эмч нарт үүрэг болголоо.

2018 оны 02 дугаар сарын 12,13-ны өдрүүдэд “Хүрийн дэв”ХХК-тай хамтран “Эко сүмбэр” хотхоны бөглөрсөн 3 худгийн бөглөрлийг гарган “Тохижилт Сүмбэр” ОНӨААТҮГазар, ШШГА-тай хамтран “Эко Сүмбэр” хотхоны хальж давсан бохирдлыг бүрэн цэвэрлэн хөрсний ариутгал халдваргүйжүүлэлт, эрүүл хөрсөөр хучих ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

“Оролцоод хөгжье” хөтөлбөрийн хүрээнд Баянхонгор аймгийн ЕБС-ийн 40 багш, ажилтан 1 дүгээр сургуулийн багш нартай уулзаж туршлага солилцлоо.

                

Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллага Бор-Өндөр- 1 ОНХХ-с “Оролцоод хөгжье” хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийг хэрхэн хөгжүүлэх аргын талаар сургалтыг Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын багш нар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтнүүд, Сүмбэр сумын ЕБС-ийн 1, 2, 5-р сургуулийн нийт 20 багш, мэргэжилтнүүдэд  зохион байгууллаа.

Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага Бор-Өндөр 1 ОНХХ-тэй хамтран амьдралын баталгаажих түвшинээс доогуур орлоготой 100 өрхийг сонгон амьдралд нь дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллахаар болсон.

          

Аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт сумын хөгжих 55 өрхийн судалгааг гарган хүргүүлсэн.

2018 оны 02 дугаар сарын 2,3-нд Дорнод аймагт зохион байгуулагдсан “Тогтвортой хөгжил – Ерөнхий боловсрол” улсын хоёрдугаар зөвлөгөөнд 1,2,5-р сургуулийн 9 багш  оролцож  туршлага судаллаа.

          

Аймгийн “Залуус” телевизтэй хамтран сумын “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулан сурталчлах зорилгоор тогтмол нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж байна.

2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүмбэр сумын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулж он гарснаас хойш авч хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээний талаар ярилцаж үүрэг даалгавар өглөө. Тус зөвлөгөөнд Авилгатай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн тэргүүн Зандарьяа “Ил тод байдал”-ын талаар мэдээлэл хийж ажиллалаа.

              

1 дүгээр сургуулийн Монгол хэл, уран зохиолын заах аргын нэгдлээс  “ХҮРЭЛ ТУЛГА” яруу найргийн наадмыг бага, дунд, ахлах ангийн гэсэн ангилалаар амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө.

Уг ажлын үр дүнд сурагчдын эх хэлний боловсролын чанар, хүртээмж, эх хэлээрээ зөв сайхан ярьж хөгжих, эх хэлээрээ шүлэг зохиох чадварууд нэмэгдсэн.

Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:

Малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай  холбогдуулан Сүмбэр сумын Засаг даргы А/89 тоот захирамжийн хүрээнд “Сэг зэм устгах ажлын хэсэг” байгуулан сумын хэмжээнд сэг зэм цуглуулах ажлыг Мал эмнэлэг үржлийн тасагтай хамтран 2018 оны 01 сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 3 өдрийн хугацаанд зохион байгуулан нийт 39 зээрийн сэг зэмийг тээвэрлэн ариутгал халдваргүйтгэл, устгалын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

                  

2018 оны 01 сарын 25-ны өдөр Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газраас ан амьтныг хамгаалах зорилгоор Чойр ууланд биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллалаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлийн гишүүдтэй хамтран 6 цэгт 70 боодол өвс, 600 кг хужир тавьлаа.

Мөн 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр Чойрын богд уул, Хээнцийд 6 цэгт 50 боодол өвсийг БОАЖГ, Уулзварын нөхөрлөл, ШШГА-тай хамтран тавьлаа.

                    

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

 ЭМГазар, ӨЭМТөвийн удирдлага эмч мэргэжилтнүүдийг хүлээн авч уулзан сумын үндсэн чиглэлд тусгагдсан эрүүл мэндийн салбарт тавигдсан төсөв хөрөнгийг хэрэгжүүлэх, эрүүл мэндийн талаар авч хэрэгжүүлэх бодлогын хүрээнд  цаашид хамтран ажиллах,  санал солилцох уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

       

Сумын  хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг худалдаа,  нийтийн хоолны үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн бүртгэл судалгаа, хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн мэдээг гаргаж ХХААГазарт хүргүүлсэн.

Мах, махан бүтээгдэхүүний худалдаа эрхэлж буй Балдан засаг, Өгөөж хүнсний зах дээр сүү,  махны худалдаа эрхлэгч 22 иргэний махны гарал үүсэл, эрүүл ахуйн байдалд хяналт тавьж 4 иргэний мах махан бүтээгдэхүүнийг Мал эмнэлэг ариун цэврийн лабороторийн шинжилгээнд хамрууллаа. Мөн малын гоц халдварт шүлхий өвчний тухай зөвлөмж, гарын авлага өгч ажиллалаа.

                   

Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс сар шинийн баярыг угтан өөрийн харъяаллын 4 ахмад настанд гарын бэлэг гардууллаа.

          

Шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан ӨЭМТөвийн их эмч, Аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран шүлхий өвчний голомтын постуудаар эргэлт хийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүллээ.

                      

ӨЭМТөвөөс “Осол гэмтлээс сэргийлье аян”-ы хүрээнд 2-р сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад “Осол гэмтлээс хэрхэн сэргийлэх вэ”, “Анхны тусламж хэрхэн үзүүлэх” талаар сургалт зохион байгууллаа.

         

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

2018 оны 02 дугаар сарын 15-нд Сумын Засаг даргын А/32 тоот захирамжын дагуу устгалын ажлын хэсэг томилогдон 4-р багийн малчин О,Д, Ө нарын 3 өрхийн 36 үхрийг устгалд оруулж ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохих журмын дагуу хийж гүйцэтгэсэн.

                      

2 дугаар сарын 18ны өдөр төвийн багийн нутаг дэвсгэрт байгаа шинээр гарсан болон  тарилга хийгдээгүй 3 өрхийн   8 үхрийг шүлхий өвчнөөс сэргийлэх  тарилганд хамруулсан .

2018 оны хавар шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх  тарилганд  хамрагдах болон  эрсдэл өндөртөй нутагт байгаа  өрх болон малын судалгааг гаргаж ХХААГ–т хүргүүлсэн.

2 дугаар сарын 18-ны өдөр төвийн багийн нутаг дэвсгэрт байгаа шинээр гарсан болон  тарилга хийгдээгүй 3 өрхийн   8 үхрийг шүлхий өвчнөөс сэргийлэх  тарилганд хамруулсан .

2018 оны хавар шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх  тарилганд  хамрагдах болон  эрсдэл өндөртөй нутагт байгаа  өрх болон малын судалгааг гаргаж ХХААГ–т хүргүүлсэн.

Сумын хэмжээнд 55 өрхийн 6588 толгой эрлийз малын судалгааг  гаргаж ХХААГ-т хүргүүлсэн.

Монгол улсын “Шилдэг малчин эмэгтэй” шалгаруулах болзолд 5 дугаар багийн малчин  эмэгтэй Ш.Эрдэнэсувдын тодорхойлолтыг гарган аймгийн ХХААГ-т хүргүүлсэн байна .

Мөн аймгийн ХХААГ–ын Мал эмнэлгийн албанд  сумын МЭҮТасгийн үндсэн хөрөнгийн болон боловсон хүчний судалгааг гарган хүргүүлсэн .

Сум хөгжүүлэх сангаас зээл аваад зээлээ хугацаанд нь төлөхгүй байгаа 8 зээлдэгчийн материалыг ШШГА-д хүргүүлсэн.

2017 оны ноосны урамшуулал олгохтой холбогдуулан 212 малчин өрхийн банкны мэдээллийг баталгаажуулан аймгийн ХХААГ-т хүргүүлсэн.

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:

2018 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгөөр 61,0 сая төгрөгний 4-н нэр төрлийн бараа тоног төхөөрөмж, 130,0 сая төгрөгний 2 их засварын ажлын худалдан авалтыг  төлөвлөн төлөвлөгөөг батлуулсан.

            2018 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн хөрөнгөөр 3 хөтөлбөр, 3 арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр төлөвлөгөөг батлан ажиллаж байна.

            2019 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн төлөвлөлтийн ажил эхэлсэнтэй холбогдуулан сумын нийт өрхөөс  цаасан саналын хуудсаар саналыг авах ажлыг  эхлүүлээд байна.

Дотоод сургалтын хүрээнд:

2018 оны 02 дугаар сарын 08-нд аймгийн ХШҮДАХ, Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл, Сүмбэр сумын Хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн хамтран “ОНХСангийн төлөвлөлт, хяналт шалгалт үнэлгээ” сэдвээр сумын Иргэдийн Хөлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид болон багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарт сургалт зохион байгууллаа.

              

Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтсээс “Нийгмийн даатгалын хуулийн шинэчлэлт, ач холбогдол” сэдвээр байгууллагын 18 албан хаагчдад дотоод сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар нийгмийн даатгалын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаар танилцуулж албан хаагчдын асуултанд хариулт өгч ажиллалаа.                

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 11 дүгээр сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

11-дүгээр-сарын-мэдээ

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 10 дугаар сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

10-дугаар-сарын-мэдээ

СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 01 ДҮГЭЭР САРЫН

СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 01 ДҮГЭЭР САРЫН

ЦАГ ҮЕИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

 1. Сумын Засаг даргын  А/03 тоот захирамжаар Цэргийн шинэчилсэн бүртгэлийг  2017 оны 01 сарын  09-нөөс 01 сарын 20-ны хугацаанд явуулж статистик суурин мэдээгээр 3096 эрчүүд  хамрагдахаас  2515 иргэн хамрагдан  81,0%-тай  бүртгэгдлээ. 01  дүгээр сарын  20-ны өдөр тайлан мэдээгээ баталгаажуулж, аймгийн Цэргийн штабд хугацаанд  нь тушаалаа.
 2. Тушаал, захирамжаар цалин, бүтэц орон тоог шинэчлэн баталлаа.

2017 оны 01 сарын 23- нд  Сүмбэр сумын сум хөгжүүлэх сан, ЗДТГ, ИТХурлын блансыг Аудитын газар болон төрийн сангийн хэлтэст хугацаанд нь тушаасан.

Шинэ жилийн баярын үеэр  байгууллагад хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллууллаа.   Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд  Аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран 2016 оны 12 сарын 20-нд 3 албан хаагч олон нийтийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэсэн.

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтанд Сумын ЭБАТ-дыг бүрэн хамруулж, Хууль зүйн байнгын хорооноос баталсан баталгааны маягт ашиглан, ХАСХОМ-ын мэдүүлгийг цахимаар бүртгэхээр боллоо.

Сумын өмч хамгаалах зөвлөлын хурлыг  01 дүгээр 06-нд хийж,  сумын ЗДТГ-ын эргэлтын хөрөнгөнөөс 6414,2 төгрөгийн  хөрөнгө актлахаар шийдвэрлэв.

Монгол улсын “Шинэ үндсэн хууль “ батлагдсаны түүхт 25 жилийн ойд зориулсан  “Шинэ Үндсэн хуулийн түүхэн ач холбогдол” сэдэвт илтгэлийн уралдаан 2017.01.13-ны өдөр сумын Иргэний танхимд амжилттай зохион байгуулагдлаа, Илтгэлийн уралдааны удирдамжийг  төрийн 30 байгууллагад хүргүүлснээс АЗДТГазар, Шүүхийн Тамгын газар, Татварын хэлтэс, ЕБ-ын 2, 5 дугаар сургууль, номын сан, музей зэрэг байгууллагын 10 оролцогчийн 8 илтгэл өрсөлдлөө. 1- р байранд Шүүхийн Тамгын газрын шүүгчийн туслах Б.Нандинчулуун, 2-р байранд Шүүхийн Тамгын газрын шүүгчийн туслах Ё.Бат-Өлзий, Ц.Сайнбат нар, 3-р байранд АЗДТГазрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Баяржаргал нар шалгарлаа.

 

Сургалт сурталчилгаа:

Үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан Тамгын газрын албан хаагчдын дунд үндсэн хуулийн талаар цахим хичээл зохион байгуулагдаж, сургалтын үеэр “Үндсэн хуулиа хэр сайн мэдэх вэ”  АХА тэмцээн зохион байгуулагдаж, 1-р багийн Нийгмийн ажилтан С.Анхбаяр 1-р байранд орж өргөмжлөл үнэ бүхий зүйлээр шагнагдлаа. Сургалтанд 23 албан хаагч хамрагдсан.

Аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран “Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх  болон Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаарх сургалтыг 1-р багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад зохион байгуулж, 10 байгууллагын  88 албан хаагч  хамрагдлаа.

Сумын НБМэргэжилтэн ГБХЗХГазрын дарга, хүүхдийн эрх хамгаалал, мэдээлэл судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн, цагдаагийн хэсгийн байцаагч, Политехник коллежийн нийгмийн ажилтан, дотуур байрны багш, анги удирдсан багш нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хуралдлаа. Тус хурлаар хичээл тасалж, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн У, Б, С нартай ярилцаж, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, амьдралдаа хариуцлагатай байх талаар зааж зөвлөсөн. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас “ Хамтарсан багийг чадваржуулах  “сургалтанд  сумын  хамтарсан багийн 8 гишүүн хамрагдлаа. Шинэ журам гарсантай холбогдуулан хамтарсан багийн даргаар Сумын ЗДТГ-ын дарга, нарийн бичгийн даргаар сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн нар ажиллахаар болсон.

 

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

Томуу, томуу төст өвчний улмаас хүндэрч болзошгүй бага насны хүүхдүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, архаг хууч өвчтэй эрсдэлт бүлгийн хүн амын судалгааг гаргасан.

Судалгаагаар:   0-5 насны – 1365

 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй – 269
 • Ахмад – 574
 • Жирэмсэн – 79  байна. Эрсдэлт бүлгийн хүн амаа гэрийн идэвхитэй хяналтанд хамруулан ажиллаж байна.

Цэцэрлэгийн хүүхдийн үзлэгийг зохион байгуулан  цэцэрлэгийн хүүхдийн ирцийн тандалт хийн ажиллаж байна.

 • 5-р цэцэрлэг – 116
 • 2-р цэцэрлэг – 111
 • 1-р цэцэрлэг – 142
 • Аяганы хонхор – 8

Нийт – 377 хүүхэд үзлэгт хамрагдсан байна.

 

2017 оны 01 сарын 20 -нд Засаг даргын зөвлөлийн хурлыг хуралдуулан  дараах асуудлыг хэлэлцлээ.

 1. Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг захирамжаар шинэчилсэн.
 2. Төрийн дээд  шагнал болох “ “Хөдөлмөрийн хүндэт” медиалар 2 иргэн, “Алтан гадас” одонгоор 2 иргэн
 3. Засаг даргын зөвлөлийн ажиллах журам
 4. Аймгийн аврага малчинд   2  малчны шагналын тодорхойлолт
 5. МОНРТ-ын нэрэмжит алтан төлийн эзэнд 2 малчны шагналын тодорхойлолт
 6. Аймгийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнуулах 1 иргэний шагналын тодорхойлолтыг хэлэлцэж, аймгийн ИТХ-д хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн.

Жилийн эцсийн  хүн ам, мал тэжээвэр амьтадын тооллогоор манай сум 12352 хүн ам тоологдож урьд оноос 3.8 хувиар өссөн. Өрх 3754 болж 4.1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй гарч байна. Мал бүгд  295361 толгой тоологдож 6.1 хувийн  өсөлттэй байна. /тэмээ 572, адуу 14525, үхэр 9947, хонь 136657, ямаа 133660/ нийт мал 4 толгой дээр өссөн тэмээ 10.4 хувиар буурсан үзүүлэлт гарсан.

Ноосны урамшуулал:

Арьс ширний урамшуулалд хамруулахаар 311 өрхийн хонины 25872, ямааны 17995,  үхрийн 3083 , адууны 41 нийт 47360 ш арь ширний падааныг программд шивж, 258 малчны дансыг  Төрийн банктай, 53 малчны дансыг Хаан банктай тулгалт хийн баталгаажуулсан. Нэгтгэлийг 2017 оны 01 сарын 24-нд ХХААХҮЯамны мал хамгаалах санд тулгалт хийж, бүртгэлийн санд нэгтгэж өгсөн.

Аймгийн Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, Дотоод аудитын газартай хамтран сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан 20 зээлдэгчийн үйл ажиллагаа болон зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт шалгалт хийж ажилласан.

Зээлийн хугацаа хэтэрсэн 7 зээлдэгчийн материалыг ШШГА-нд хүргүүлсэн.

 Байгаль орчин:

2017.01.11-нд 3  дугаар багийн нутаг дэвсгэрт буюу босоо тэнхэлгийн авто замын дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд политехник коллежийн 20 ангийн  10 багш,  130 оюутан оролцож нийт 3 тонн хог хаягдал цэвэрлэлээ.

2016 оны жилийн эцсийн байдлаар  төвийн багт  нийт эзэнтэй 266 нохой бүртгэлтэй байгаа судалгаа байна. 2017.01.16-нд Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын байгаль орчны мэргэжилтэн Х.Лхагвасүрэн,Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын дарга Ц.Энхбаатартай хамтран золбин нохой, муур аль хэсгээр их байгаа талаар тандалт  хийгдлээ. Сумын нутэг дэвсгэрээр явахад золбин нохой муур хогийн цэг , сургуулиудын ойролцоогоор ихээр бөөгнөрч байна. Устгалын ажлыг 02 дугаар сарын эхээр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

2017.01.18-нд Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын байгаль орчны мэргэжилтэн 2-р багийн засаг даргатай хамтран нийтийн эзэмшлийн талбайд бохир усаа асгаж буй 20 айл өрхийн  асгасан угаадасийг булж даруулан  цэвэрлүүлэв.

Байгууллагын шуурхай хурлаар багийн засаг дарга нарт угаадас асгаж буй айл өрхийн судалгаа гаргаж , булж даруулах ажлыг зохион байгуулах талаар үүрэг өгөгдөж ажлууд хийгдэж байна.

2017.01.04-нд ОНӨААТҮГ-н дарга Ц.Энхбаатартай хамтран сумын  төвийн барилгын туурь хог хаягдал болон ахуйн хог хаягдалтай 38.7 га талбайд хэмжилт хийлээ.

 

ТАЙЛАГНАСАН: ДАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                           Б.ХАТАНТӨМӨР