Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 05 дугаар сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 05 дугаар сарын

цаг  үеийн ажлын мэдээ

Төрийн бодлогын хүрээнд:

2019 оны 05 сарын 8,9-ны өдрүүдэд Сүмбэр сумын 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлага явагдлаа. Нийт 185 иргэнд цэргийн зарлан дуудах хуудас тараагдсанаас 133 иргэн 77 хувьтай хамргадлаа.

Онцгой байдлын газрын дарга аймгийн засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ , иж бүрэн сургалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд 2019 оны 05 дугаар  сарын 01-ны өдөр Сүмбэр  суманд команд штабын сургуулийг  зохион байгуулж сумын ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн 6 хэсгийн 67 албан хаагч команд штабын сургалтанд хамрагдаж ёслолын жагсаалаар алхан, хүн нэг бүрийн үүргэвчийг шалгуулав.  Мөн 3 цагийн байдал дээр ажиллаж Хангалттай гэсэн үнэлгээ авлаа

1 дүгээр багийн 67 ахмад, 1 дүгээр багт сонгогдсон Аймаг Сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч Д.Чинзориг Д.Отгонбаяр Д.Батцэцэг Ш.Отгонжаргал багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга Г.Бумцэрэн тэргүүлэгч Болдбаяр. Т. Алтанцэцэг ” Чойрын богд уул, Цагаан дарь эх бурхан, Цоорхой рашаан, Хүүхдийн овоо, зэрэг боржигон түмний өлгий нутагтаа байгалийн үзэгслэнт газруудаар аялаад ирлээ.

2019 оны 05 сарын 24-ны өдөр Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах дадлага сургалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд  Сумын мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн,  сайн дурын бүлгийн гишүүд жагслаа

2 дугаар багийн Засаг дарга Ханангийн жишиг гудманы 28 өрхөөр айлчлан нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд мод тарих талаар уулзан 8 өрхийг модны нүх ухуулж, 3 айл өрх мод тарьсан байна.

2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Онцгой байдлын газартай хамтран 5,6 дугаар багийн айл өрхүүдээр орж сэрэмжлүүлэг мэдээ хүргэж ажиллалаа.

Гэр хорооллын айл өрхүүдийн хашааг нэг өнгөөр жигдрүүлхээр 5 дугаар сарын 23ны өдөр Дороноговь аймгийн Даланжаргалан сумын Олон овоо зөрлөгөөс 1,5 тонн цагаан шохой ачиж ирлээ.

Санхүү, эдийн засгийн бодлогын хүрээнд:

2019 оны 04-р сарын 30-ны байдлаар орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 165.9 сая төгрөг гүйцэтгэл 170.2 сая төгрөг буюу 102.5 хувьтай байна.

04-р сарын байдлаар орон нутгийн болон тусгай зориулалтын авлага 20081.9 мянган төгрөг, өглөг нь 67856.2 мянган төгрөг болсон байна.

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

Хүн амын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд хөрсний бохирдол ихтэй нийтийн эзэмшлийн 6 талбайд ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг “Сүмбэр гурван бат” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж нийт 10000 м2 бохирдолтой талбайд ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулан  хамтран ажилласан.

Сүм хийд шашны байгууллагуудаар   удирдамж гарган сумын ИТХ-н даргаар батлуулж ЦХэлтэс, аймаг, сумын  ИТХ-н ажлын хэсэгтэй хамтарсан хяналт шалгалтыг явуулсан ба сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүм хийд шашны нийт 6 иргэн аж ахуй нэгжээр орж тэдгээрийн үйл ажиллагааны чиглэл үзэл санаа, чиг хандлага, тусгай зөвшөөрөлтэй эсэх, бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж  илэрсэн зөрчлийг арилгуулах,  хууль журмыг хэрэгжүүлэх шашны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг  авч явуулдаг  байх талаар  аймгийн  ИТХуралд тайлан мэдээг хүргүүлэн арга  хэмжээ авч ажиллахаар болсон.

Нийтийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд  МХГазар, аймгийн Прокурорын газар, ХХААГазартай хамтарсан “ Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай ”, “ Давсны зохистой хэрэглээ”,” Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавих хяналт” зэрэг сэдэвт сургалт зөвөлгөөнийг зохион байгуулсан. Энэхүү арга хэмжээнд 33 нийтийн хоол үйлчилгээ эрхлэгчдийн төлөөлөл хамрагдсан. Мөн “Хуванцар сав нийлэг уутны хэрэглээ” –ний  тухай зөвлөмж, гарын авлага тараан  ажиллалаа.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

Сүмбэр сумын хамтарсан баг, ДЗОУБ Бор-Өндөр 1 ОНХөтөлбөртэй хамтран зохион байгуулж буй “Бид мэдээлэх үүрэгтэй” 45 хоногийн аяны хүрээнд иргэдэд зориулсан 4 удаагийн сургалтанд 380 иргэнийг хамруулан 2019 оны 5 дугаар сарын 4-7-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Иргэдийн бие бялдрын чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилд сумын хэмжээнд 874 иргэнийг буюу хийт хүн амын 7 хувийг хамрууллаа.

Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар тогтоолыг үндэслэн Сүмбэр сумын ЗДТГ нь 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй эцэг эхийн зөвлөлийг байгууллаа.

Сүмбэр сумын ЗДТГ, аймгйин Биеийн тамир спортын газар, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоотой хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суугаа волейболын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн”-ийг амжилттай зохион байгууллаа.Тус тэмцээнд сүмбэр сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 10 хувь буюу 40 гаруй тамирчид оролцож шилдгүүдээ шалгарууллаа.

“Бид мэдээлэх үүрэгтэй” 45 хоногийн аяны хүрээнд албан байгууллага аж ахуй нэгжийн дунд “Хууль эрхзүйн дэвжээ” тэмцээнийг 2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлаа ханган ажиллаж байна.Тэмцээний гол зорилго аж ахуйн нэгж албан байгууллагуудад гэр бүлийн хүчирхийллийн талаархи хууль тогтоомжуудыг сурталчлах, хуулийн талаарх мэдлэг, авьяас чадварыг сорих гэр бүлийн хүчирхийллийн тохиолдлыг илрүүлэхэд тэдний оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино.

Хүрээлэн буй орчны хүрээнд:

Сүмбэр сумын ЗДТГ-аас хэрэгжүүлж буй “Хүрээлэн” эко аяны нээлтийг 2019 оны 04 сарын 24-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд 15 ажилтай төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 2010 оны 63 дугаар зарлигийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Сүмбэр сумын 2 дугаар баг Гомбосүрэн ноёны цэцэрлэгт хүрээлэнд 70 ширхэг хайлаасны тарьц суулгацыг тарьж усалгаа арчилгааг хийн ажиллаа.

Сүмбэр сумын ЗДТГ-аас зохион байгуулж буй “Хүрээлэн” эко аяны хүрээнд 2019.05.23-ны өдөр Хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа. Уг цэвэрлэгээнд нийт 26 аж ахуй нэгж байгууллагын 352 албан хаагчид хамрагдан 4.5 тонн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллаа.

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

 Мал төллөлт, төл бойжилт,  Том малын хорогдол  /2019.05.21-ны байдлаар/

 • Мал төллөлт, төл бойжилт:
 • Төллөвөл зохих эх мал 151207
 • Төллөсөн эх мал 87041
 • Гарсан төл 87139
 • Ихэр төл 1038 / хурга 54, ишиг 44/
 • Хорогдсон төл 1527
 • Бойжсон төл 85612
 • Бойжилтын % -93.5
 • Төллөлтийн %- 57.5
 • Том малын хорогдол:
 • Бүгд мал 309712
 • Хорогдсон мал – 623
 • Үүнээс:
 • Өвчнөөр – 9
 • Хээлтэгч – 173
 • Хээлтүүлэгч – 0
 • Нийт малд эзлэх хорогдол – 01 %

Газар тариалан:  Хаврын тариалалт эхэлсэнтэй холбогдуулан Аймгийн ХХААГазартай хамтран тариалан эрхлэгчдийн дунд “ Төмс хүнсний ногоо тариалах технологи”-ын чиглэлээр  сургалт зохион байгуулж газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй 15 иргэн хамрагдлаа.

Засаг даргын А\70 захирамжийн дагуу сумын төвийн малчин, мал бүхий 12 иргэдэд захирамжийг танилцуулж малыг заасан хугацаанд гаргах арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:

Нийтийн эзэмшлийн орон сууц 2-р байрны шугам сүлжээний их засварын ажлын тендерийн нээлт 2019.05.02-ны өдрийн 11:30 минутанд болсон. Уг тендерт 3 компани тендер ирүүлсэнээс “Шаардлагад нийцсэн хамгийн сайн тендер” ирүүлсэн УС-ДУ ОНӨААТҮГ-т гэрээ байгуулах эрхийг олгоод байна.

2019.05.04,05,06-ны  өдөр 4,5,6-р багийн нийт 306 иргэн иргэдийн нийтийн худалд оролцож 66, 2019.05.08-ын өдөр 1-р багийн ИНХурал зохион байгуулагдаж нийт 48 нэр нэр төрлийн хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээны санлыг эрэмбэлж багийн Засаг даргаар уламжлуулан сумын Засаг даргад хүргүүлэхээр боллоо. Уг өдөрлөгөөр Аймгийн ХХААГазар, МЭГазар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Авто тээврийн үндэсний төв, Өрхийн  эмнэлэг, Төрийн   банк,  Хаан банк, Монгол даатгал, Ард даатгал, сумын  хамтарсан баг, Сумын Засаг дарга нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр очиж иргэдэд мэдээлэл хүргэн иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллалаа.

2019.05.15-ны  өдөр 2-р багийн нийт 192 иргэн иргэдийн нийтийн худалд оролцож 32, 2019.05.20-ын өдөр 3-р багийн ИНХурал зохион байгуулагдаж нийт 38 нэр төрлийн хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээны санлыг эрэмбэлж багийн Засаг даргаар уламжлуулан сумын Засаг даргад хүргүүлэхээр боллоо.

Найрамдал хотхоны 2-р байрны шугам сүлжээний их засварын ажлын ажил гүйцэтгэх гэрээг 5 сарын 17-ны өдөр УС-ДУ ОНӨААТҮГазартай байгуулсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн хүслэтийг аймгийн ГХБХБайгуулалтын газарт хүргүүлээд байна.

Цэвэр усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын техник сайжруулах, алсын хяналтын систем нэвтрүүлэх 7км газарт шилэн кабел татах ажлын ажил гүйцэтгэх гэрээг 2019 оны 5 сарын 17ны өдөр УС-ДУ ОНӨААТҮГазартай байгуулсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн хүслэтийг аймгийн ГХБХБайгуулалтын газарт хүргүүлээд байна.

Боловсрол болон төрийн байгууллагуудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлын тендерийг 2019 оны 05 сарын 17-24ны өдрийн хооронд цахим хэлбэрээр зарлаж 5сарын 24ны өдрийн 10 цаг 30 минутанд тендерийн нээлт болсон үнэлгээ хийгдэж байна

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудын дээвэр засварын ажлын тендерийг 2019 оны 05 сарын 17-24ны өдрийн хооронд цахим хэлбэрээр зарлаж 5сарын 24ны өдрийн 15 цаг 30 минутанд тендерийн нээлт болсон үнэлгээ хийгдэж байна

 

 

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

[Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Нийтийн эзэмшлийн орон сууц, замчдын гудамж 1-101а, 101б, 101в, тээвэрчдийн өргөн чөлөө 1-101а, 101б, 101в дугаар байрнуудын   дээврийн их засварын ажил]–ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн 15 цаг 00 минутаас өмнө битүүмжилсэн цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх. “Тооцно

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

[Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2-р баг, Сүмбэр сумын ЗДТГ

(2 давхар, 209 тоот өрөө,  мэргэжилтэн Н.Мөнхбат,

утас:, 80008638,  и-майл: munkh.bataa@yahoo.com)]

Тусгай хамгаалалттай газарт нэвтрэх хураамжтай боллоо.

ЭНХТУСДЭМ өрхийн эрүүл мэндийн төвд авто машин худалдан авч өглөө

Сүмбэр сумын 2019 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн 20000000 төгрөгөөр иргэдээс гарсан санал, санаачилгыг үндэслэн өрхийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжируулах зорилгоор TOYOTA-WISH маркийн авто машиныг төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу Сүмбэр зууч ХХК-тай бараа нийлүүлэх гэрээ байгуулан худалдан авч хүлээлгэн өглөө.

ХӨДӨӨГИЙН БАГИЙН АЙЛ ӨРХҮҮДЭЭР АЙЛЧИЛЛАА

ХӨДӨӨГИЙН БАГИЙН АЙЛ ӨРХҮҮДЭЭР АЙЛЧИЛЛАА

Сумын Засаг даргын 2019 оны А/63 дугаар захирамжаар 2019 оны 4-р сарын 3-5-ны өдрүүдэд сумын 4,5,6-р багуудын Засаг дарга, өрхийн эмч, малын эмч нарын бүрэлдэхүүнтэй баг малчдын хаваржилттай танилцах, хөдөөгийн багийн иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал авах, ноолуурын гарцын судалгаа авах зорилгоор 179 өрхөөр орж үйлчилгээ үзүүлэн ажиллалаа.

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 03 дугаар сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 03 дугаар сарын

цаг  үеийн ажлын мэдээ

 Төрийн бодлогын хүрээнд:

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газраас “Малчдын зөвлөгөөн”-ийг 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр сумын 6-н багийн малчдын төлөөлөл 180 иргэнийг хамруулан зохион байгууллаа. Зөвлөгөөний үеэр тус сумын ЗДТГ 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2019 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар танлцуулсан бөгөөд аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлэгийн газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Инвест оп монгол ТББ, Монгол даатгал зэрэг байгууллагууд шинээр гарсан хууль тогтоомж, цаашид авч хэрэгжүүүлэх бодлогын баримт бичиг, арга хэмжээний талаар мэдээлэл хийлээ. Малчидын зөвлөгөөний үеэр

 • – 5 төрөлд шилдгээр шалгарсан малчид,
 • – Шинээр мянгат малчин болсон 8 малчин
 • – Малчдын дунд хэлэлцүүлэг
 • – Дуу бүжгийн Боржигин чуулгын уран бүтээлчдийн тоглолт
 • – Гар бөмбөг, хөгжилтэй буухиа тэмцээнийг тус тус зохион байгууллаа.

2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-тай хамтран Сүмбэр сумын 1 дүгээр багийн Төмөр замын дан байрнуудын дундах хогийн 7 бункерийн 30 тн хур хогийг ачиж цэвэрлэлээ.

2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр Сумын Амьжиргаа дэмжих зөвлөл хуралдлаа. Хурлаар

 • Эмнэлгийн хяналтанд байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөжглйин бэрхшээлтэй иргэн болон 16 хүртлэх насны хүүхэд асарч байгаа иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжийг 2 иргэнд шинээр, 9 иргэнд үргэлжлүүлэн олгох
 • Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон 16 хүртлэх насны хүүхдэд олгох амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг 2 иргэнд шинээр, 9 иргэнд үргэлжлүүлэн олгох
 • 0-18 хүртэлх насны 3 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх /эцэг/-т олгох мөнгөн тэтгэмжийг 4 иргэнд шинээр тус тус олгохоор хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

Сүмбэр сумын ЗДТГазар, Боржигин өв музей, Дэлхийн зөн Бор-Өндөр 1 орон нутгийн хөтөлбөрийн байгууллагатай хамтран 2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр Сүмбэр сумын хөгжих 100-н өрхийн иргэдийн дунд “Боржигин өв соёл”-н өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа. Өдөрлөгт нийт 5 баг оролцож Боржигин өв соёлын талаар оюун ухаанаа уралдан өрсөлдсөнөөс Т.Уртнасан ахлагчтай “Адуучин” баг тэргүүн байр эзэллээ. Мөн оролцогч иргэдийн дунд асуулт хариулт болон дэмбээний тэмцээн зохион байгуулж явууллаа.

2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр Сүмбэр сумын 4-р багийн Малчин эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтыг тус багаас сонгогдсон аймаг, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид, Багийн ИНХ, засаг дарга нар хамтран зохион байгуулсан. Өдөрлөгт 55 хүн хамрагдсан. Уг үйл ажиллагаанд АИТХ-ын дарга, сумын Засаг даргын орлогч нар оролцлоо.

2019 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдөр Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах дадлага сургалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд Сумын мэргэжлийн анги, сайн дурын бүлгийн гишүүдийн бэлэн байдлыг урьдчилсан байдлаар шалгаж үүрэг чиглэл өглөө.

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

Тусгай  зөвшөөрөлтэй худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч 27 аж ахуй нэгжид архинд донтох өвчтөнийг эдгэрүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж тодорхой үр дүнд хүрч байгаа “АА- Андын хүч” ТББ-н 5 жилийн ойн арга хэмжээтэй холбогдуулан 23-ны өдөр архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг хориглох тухай аймгийн Засаг даргын А/52 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа.

Улаан бурхан өвчний 1 тохиолдол илэрсэнтэй холбогдуулан Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс  1-р сургуулийн нийт 1197 хүүхэд багш ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан ба өвчний тохиолдол гарсан ангийн 24 хүүхдийн ар гэрээр орж үзлэг тандалт судалгаа хийсэн байна. Вакцинжуулалтыг 1-р сургуулийн 15 багш,  ангийн 24 хүүхэд, хавьтлын 10 хүнд хийсэн ба нийт сэжигтэй 6 тохиолдлоос 10 сорьц авч шинэжилгээнд явуулж үзэхэд өвчний шинж тэмдэг илрээгүй болно.

Сумын Засаг даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ны өдрийн А/44 дүгээр захирамжаар хязгаарлалтын дэглэм тогтоолоо

Сумын 6 цэцэрлэгт  урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулсан.  Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт   1097 хүүхэд хамрагдахаас 726 хүүхэд үзлэгт хамрагдаж өвчний шинж тэмдэг илрээгүй болно.  Ирц 66.1%-тай байна.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллага Бор Өндөр 1 Орон нутгийн хөтөлбөртэй хамтран “Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхижуулах сургалтыг” зохион байгууллаа.Сургалтанд хамтарсан багийн 16 гишүүн хамрагдаж ” Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, Өсвөр насны хүүхэдтэй харилцах сэтгэл зүйн үйлчилгээ, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн хоорондын уялдаа” сэдвүүдээр сургалтыг зохион байгууллаа.Тус сургалтын үр дүнд хууль эрх зүй, нөхцөл байдлын үнэлгээний талаархи тестээр хамтарсан багийн гишүүдээс сорилын шалгалт авч 80,5%тай дүгнэгдсэн. Сургалтын үр дүнд: Нөхцөл байдлын үнэлгээг журмын дагуу хийснээр хамтарсан багийн бүх гишүүд гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдлыг үнэлэх, дүгнэх чадвартай болсон

Итгэл ивээл төслийн хүрээнд архины хамааралтай иргэдийн дунд “6 сарын вакуумжуулсан сургалт”-ыг зохион байгуулан архины байнгын хамааралтай 8 иргэнийг байрлуулан ажиллаж байна.Төслийн үргэлжлэх хугацаанд ДЗОУБ-аас сард 800,000 төгрөгний хүнсний зүйлс, нүүрс 4 тонн, сургалт зохион байгуулж буй байрыг сарын 100,000 төгрөгөөр түрээслэж байна.Мөн тус сумын ЗДТГ-аас 200,000 төгрөгний бичиг хэргийн зүйлс авч өгсөн. Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалд 3 иргэнийг хамруулан, эрүүл мэндийн яаралтай тусламжийн үйлчилгээг 5 иргэнд үзүүлсэн.

Сүмбэр сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг сургууль, цэцэрлэгүүд болон энхтусдэм эрхийн эрүүл мэндийн төв, Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын удирдлагуудын дунд цаг үеийн байдлаар санал солилцож, ажлын чиглэл өгч ажиллалаа.

Сүмбэр сумын залуучуудын зөвлөлийг 2019 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр шинэчлэн 16 залуусын төлөөллийг оролцуулан, аймгийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан “Залуучуудын нэгдсэн уулзалтанд” амжилттай оролцлоо.

“Хамтарсан багт” ирүүлсэн нэг гэр бүлийн хүчирхийллийн тохиолдолд нөхцөл, байдлын үнэлгээ, 2 хүүхдэд эрсдлийн үнэлгээ хийн, холбогдох байгууллагуудад холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлэн ажиллалаа.

Хүүхэд хамгаалах 108 утасны тусламжийн төвөөс ирүүлсэн кэйс дээр нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн нийгмийн хамгааллын суурь үйлчилгээнд холбон зуучлах үйлчилгээг үзүүлснээр 60,000 төгрөгний 1 удаагийн хүнсний тусламжийг 2-р багийн иргэн Г-д үзүүллээ.

Хүрээлэн буй орчны хүрээнд:

2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн нохой устгалын ажлыг эхлүүлэн сумын төвийн 1,2,3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрээр устгалын ажлыг зохион байгуулан нийт 268 нохой устган төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллалаа.

Сүмбэр сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 03 сарын 12-ны өдөр зэрлэг ан амьтныг хамгаалах, идэш тэжээлийн дутагдлаас сэргийлэх зорилгоор Их, бага Сансар, Улаан өндөр гэх маршрутын дагуу 4 цэгт 250 кг хужир, 10 боодол өвс тавьж ажиллалаа.

2019 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдөр Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГазар, Политехникийн коллежийн оюутнуудтай хамтран тус сумын 3 дугаар баг Бурхантаас засмал замын төгсгөл хүртэл 2 км замын цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж нийт 2 тонн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллалаа.

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

  Бүгд Ингэ Гүү Үнээ Эм хонь Эм ямаа
Төллөсөн хээлтэгч 667 0 0 23 528 116
Гарсан төл 671 0 0 23 532 116
Хорогдсон төл 0 0 0 0 0 0
Бойжсон төл 671 0 0 23 532 116

 

Том малын зүй бус хорогдол: Том малын зүй бус хорогдлын мэдээ сумын хэмжээнд 0.01 % тай байна.

  Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр хонь ямаа
Хорогдсон том мал бүгд 36 0 0 1 16 19
Үүнээс:өвчнөөр 0 0 0 0 0 0
Хорогдсон хээлтэгч 7 0 0 0 4 3
Хорогдсон хээлтүүлэгч 0 0 0 0 0 0

 

Мал үржүүлгийн дэвшилтэт арга болох зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээний хамрах хүрээг өргөтгөх, иргэд, аж ахуйн нэгжийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан төлөвлөж, үржлийн ажил үйлчилгээг оновчтой зохион байгуулах ажлын хүрээнд зохиомлоор хээлтүүлэх бод бог малын тоог ХХААГ-т хүргүүлсэн.

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:

Аймгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс ОНХСАнгийн үйл ажиллагааны талаар сумын 6 багийн засаг дарга болон Багийн ИНХурлын дарга холбогдох албан хаагчдад Сангийн сайдын 288 дугаар тушаалаар батлагдсан журмыг танилцуулж сургалт хийлээ .

Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас сумын 2016,2017 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын тендерийн материалтай танилцаж хяналт шинжилгээ хийлээ.

Сүмбэр сумын 2019 оны Орон нутаг хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх

 • Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны 2 дугаар байрны подвалын шугам сүлжээний их засварын ажил
 • Өрхийн эмнэлэгт авто машины худалдан авах ажил
 • 6 дугаар цэцэрлэгийн гадна хашаажуулах ажлын үнэлгээний хороог тус тус байгуулан тендер зарлан ажиллаж байна.

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны хүрээнд:

2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газар болон Сүмбэр сумаас “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч”-өөр сонгогдсон иргэдэд “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль”-иар сургалт зохион байгуулж төлөөлөгчөөр сонгогдсон 18 иргэн хамрагдлаа.

Тайлан гаргасан:ДАХ мэргэжилтэн М.Энхцэцэг

 

Үнийн санал авах урилга

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА                                

2019.03.22

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар  нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 6-р цэцэрлэгийн гадна хашаажуулах ажлыг  гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2019.03.29-ний өдөр 10:00-аас өмнө Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2019.03.29-ны өдрийн 10:30-т нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх. тооцно

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар, 2 давхар -209 тоот өрөө, 

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Н.Мөнхбат утас:80008638

“Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр”

2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 67 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд бэлэн байдлын урьдчилсан үзлэгт Сүмбэр сумын мэргэжлийн ангийн 8 бүлгийн 61 албан хаагч, сайн дурын бүлгийн 15 албан хаагч нийт 76 албан хаагч хамрагдлаа.

2019 оны 3 дугаар сарын 21-ны өдөр Монгол улсын Засгийн газрын 339, 340 дүгээр тогтоолын дагуу Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дуут дохиогоор ажиллах дадлага, сургуулийг зохион байгуулж
1 дүгээр баг – Төмөр замын вокзалын арын талбай
2 дугаар баг – Дэнжийн андуудын зүүн хойно
3 дугаар баг – 12 дугаар байрны хойд талын талбай

Сүмбэр сумын төв талбай гэсэн 4 цэгт яаралтай цугларах самбар байршуулж, нийт  1465 иргэн хамрагдлаа.

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 02 дугаар сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 02 дугаар сарын

цаг  үеийн ажлын мэдээ

Төрийн бодлогын хүрээнд:

Сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурал 2019 оны 01 сарын 28-ны өдөр хуралдаж , “Сумын аварга малчин”, “Сумын алдарт уяач”- ыг шалгарууллаа.

“Сумын аварга малчин”-аар

 1. 4 дүгээр багийн малчин – Ж.Цогтсайхан
 2. 4 дүгээр багийн малчин – Н.Энхбаатар
 3. 4 дүгээр багийн малчин – С.Одсүрэн
 4. 5 дугаар багийн малчин – Д.Тасбаяр
 5. 5 дугаар багийн малчин – Д.Пүрэв-Очир
 6. 6 дугаар багийн малчин – Ц.Готов
 7. 6 дугаар багийн малчин – О.Түвшинжаргал

“Сумын алдарт уяач”-аар

 1. 4 дүгээр багийн малчин – Х.Манлайбаатар
 2. 6 дугаар багийн малчин – Б.Нэргүйбаатар
 3. 2 дугаар багийн малчин – Д.Ганзориг  нар тус тус шалгарлаа.

 

Урвуулагч хэмээх шороон гахай жилийн сар шинийн баяртай холбогдуулан 2-р багийн харж хандах хүнгүй ганц бие 1 ахмад настанд Онцгой байдлын газартай хамтран түлээ нүүрс, 3 ахмад настанд Чандмань-Эрдэнэ дэлгүүртэй хамтран сар шинийн сүү, тавгийн идээг нь бэлтгэн өгч ажиллалаа.

ЗДТГ-ын даргын тушаалаар Сар шинийн өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг гарган 2019 оны 2 дугаар сарын 04-ны өдрөөс – 10ны өдрүүдэд 20 албан хаагч 7 өдрийн хугацаанд хариуцлагатай жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэж ажиллалаа.

2019 оны 01 сарын 22-ны өдрийн сумын онцгой комиссын  хурлын шийдвэрээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг цуцалж,  25-ны өдрийн  сумын онцгой комиссын хурлаар  эрчимжсэн мал аж ахуйн бүсийн 2-р постыг буулгаж, Мөн 02 дугаар сарын 11-ны өдрийн А/20 дугаар захирамжийн дагуу Хязгаарлалтын дэглэмийг цуцалж хяналтын цэгийг буулган ажиллалаа.

Байгууллагад харъяалалтай 22 ахмадад хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг тараалаа.

 

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хамтран Урвуулагч хэмээх гахай жилийн сар шинийн баярт зориулан “Нийтийн монгол бөхийн барилдаан”-ыг зохион байгуулан шилдгүүдээ шалгарууллаа.Тус барилдааны тэргүүн байранд Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын бөх Э.Түвшинзаяа түрүүллээ.  Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар, болон сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас Говьсүмбэр аймгийн “Бөхийн холбоонд 10 ширхэг зодог шуудаг”-ийг гардуулан өглөө.

Сүмбэр сумын удирдах ажилтны шуурхай” хурал зохион байгуулагдлаа. Тус шуурхай хуралд сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 1,2,5-р сургууль, 1,2,5,6-р цэцэрлэгүүд, Энхтусдэм өрхийн эрүүл мэндийн төв, Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГ-н удирдлагууд оролцон цаг үеийн мэдээлэл, тулгамдаж буй асуудлуудын талаар санал солилцож цаашид хэрхэн хамтарч ажиллах талаар санал солилцлоо.

2019 оны 01 сарын 29-ны өдөр Сүмбэр сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны анхдугаар хурал болж тус сумын “Хөгжих 55 өрх”-ийг хэлэлцэн баталлаа.

108 утсанд ирсэн мэдээллийн дагуу хүүхдийн эрсдлийн үнэлгээг 2 хүүхдэд, цагдаагийн хэлтсээс мэдээллийн дагуу 2 иргэнд гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдлын үнэлгээг хийн холбон зуучлах үйлчилгээг үзүүлэн ажиллалаа.

Хүрээлэн буй орчны хүрээнд:

Сүмбэр сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Найрамдал хотхоны 3 дугаар байрнаас ил задгай нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд хог хаягдал хаясан гэх гомдол мэдээллийн дагуу шалгаж, эзэн холбогдогчийг олж тогтоон 3 дугаар багийн 3 иргэнд Зөрчлийн тухай хуулийн 6.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу шийтгэл ногдуулж, зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж арга хэмжээ авч ажиллалаа.

2019 оны 01 сарын 25,26-ны өдрүүдэд Багийн бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулан 52 аж ахуй нэгж, 773 өрх хамрагдан 15.7 тонн хог хаягдал төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллаа.

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:

 • Сүмбэр сумын 2019 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлуудад иргэдийн хяналтыг тавьж ажлуулахаар аймгийн ахмадын хороотой хамтран “Иргэдийн бүлэг” үүсгэн ажиллалаа.

 • Сүмбэр сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 36.6 сая төгрөгний 2 бараа тоног төхөөрөмж, 233.2 сая төгрөгний 5 их засварын ажил, 10.0 сая төгрөгний зөвлөх үйлчилгээг тусган хөрөнгө оруулалтын ажлуудын техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгаврыг боловсруулан ажиллаж байна.
 • 2018 оны ОНХСанд хийгдэх санхүүгийн аудитд холбогдох баримт бичгийг өгөн шалгуулж байна.

 

 

Тайлан гаргасан:ДАХ мэргэжилтэнМ.Энхцэцэг

 

 

 

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын
цаг үеийн ажлын мэдээ

Төрийн бодлогын хүрээнд:
 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр 10:00 цагт Сүмбэр сумын “ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ” –ын ээлжит 8 дугаар хуралдаан хуралдлаа
Тус хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ:
 Сүмбэр сумын Засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
 Сүмбэр сумын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт
 Сум хөгжүүлэх сангийн 2018 оны ажлын тайлан
 Сүмбэр сумын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл
 Сүмбэр сумын 2019 оны төсөв
 Сум хөгжүүлэх сангаас тухайн жилд нэг төсөлд олгох зээлийн дээд хэмжээг тогтоох
 Сум хөгжүүлэх сангийн орлогын хувь хэмжээг зарцуулах зөвшөөрөл олгох
 Сүмбэр сумын газрын бүсийн үнэлгээг шинэчилэн тогтоох
 Сумын 2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2018 оны жилийн эцсийн хүн ам, малын тооллогоор нийт 3900 өрх хүн ам 12956 тоологдсон байна. Үүнээс:
 эрэгтэй 6408
 эмэгтэй 6548 хүн
Мал 2018 оны жилийн эцсээр малчин өрх 530, мал бүхий өрх 193 нийт 309712 толгой мал тоологдсоноос:
 Тэмээ -721
 адуу-14240
 үхэр- 9528
 хонь- 135205
 ямаа -150018 тоологдсон байна.
Өрх 22, хүн ам 246-аар тус тус нэмэгдсэн
Мал 14319 тоо толгойгоор буурсан байна.
 Төрийн албан хаагчийн хүнийн нөөцийн нэгдсэн системд 2018 оны байгууллагын мэдээлэл, байгууллагын дотоод нэгж , ажлын байртай холбоотой хүний нөөцийн мэдээллийн талаарх өөрчлөлтийг бүрэн оруулж дуусгасан.
 Сүмбэр сумын ЗДТГ, Дэлхийн зөн ОУБ Бор Өндөр 1 ОНХХ-тэй хамтран “Өвлийн инээмсэглэл -2018″ шинэ жилийн цэнгүүнийг Сүмбэр сумын иргэддээ зориулан зохион байгууллаа.
Тус байгууллагын хамтран ажилладаг байгууллагуудын шилдгийг шалгаруулан аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, 2-р сургууль, 2-р цэцэрлэг, дэлхийн зөн ОУБ-ын хамт олонд сумын засаг даргын талархлыг гардуулан өгсөн. Мөн шилдгээр шалгарсан аймгийн ХХҮГ-ын мэргэжилтэн Б.Ариунжаргал, Гэзэгт ЗБН-ийн ажилтан Отгонбаяр, “Тохижилт Сүмбэр” ОНӨААТҮГ-ын ажилтан Энхтуяа нарыг сумын засаг даргын хүндэт өргөмжлөлөөр шагнаж урамшуулав.
“Өвлийн инээмсэглэл 2018” арга хэмжээний үеэр азтан шалгаруулан, “Хамтдаа хөгжье” аяны 30 шилдэг өрхийн төлөөлөлд өвлийн өвгөний бэлэг гардуулан өглөө.

 2019 оны 01 дүгээр сарын 08-аас 18-ний өдрүүдэд сумын хэмжээнд цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явагдаж, урьдчилсан байдлаар цэргийн насны 18-55 насны нийт иргэдийн 75 хувь нь хамрагдсан байна.

 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр 1,3-р багийн 28 иргэнд Угийн бичгийн сургалтыг 1-р багийн БИНХ-ын дарга Г.Бумцэрэнтэй хамтран зохион байгууллаа.

 2019 оны 01 дугаар сарын 10-13ны өдрүүдэд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын зургаан багийн өрх толгойлсон олон хүүхэдтэй эхчүүд, ганц бие өндөр настан, амьдралын баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой иргэдэд Аймгийн ИТХ-ын дэмжлэгтэйгээр аймаг, сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид нийт 311 өрхөд 356 тн нүүрсний тусламж үзүүллээ.

Эрүүл мэндийн хүрээнд:
 Зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа эрхлэгч аж ахуй нэгж, иргэдийг тогтоосон цэгт худалдаа үйлчилгээ эрхлэх тухай сумын Засаг даргын А/21 тоот захирамж гарган хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:
 “Хамтдаа хөгжье” аяны хүрээнд зах зээлийн түүвэрчилсэн судалгааг хийсний үр дүнд иргэдээс ирүүлсэн санал дээр тулгуурлан 5 иргэнд оёдлын машин авч өгсөн.Тус оёдолчдыг ажлын байраар ханган “Хамтдаа хөгжье” оёдлын газрыг байгуулан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 2018 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр хамтарсан багийн нэгдсэн хурлыг зохион байгууллаа.Хурлын ирц 83.3 хувьтай хуралдаж 4 асуудлыг хэлэлцэн 3 кэйс дээр ажиллах төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
 Аймгийн Цагдаагийн хэлтэс, ДЗОУБ Бор-Өндөр 1 ОНХөтөлбөр, “Ганц зам итгэл” ТББ-тай хамтран “Амар тайван амьдралын зам” өдөрлөгийг зохион байгуулж архины хамааралтай 100 иргэнийг хамруулан сургалт зохион байгууллаа.Тус байгууллагуудтай хамтран архины хамааралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлыг 6 сарын хугацаатай хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

 Сумын Залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор Сүмбэр сумын Засаг Даргын Тамгын газар аймгийн Биеийн тамир спортын газартай спорт заал ашиглах гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

 Өвлийн спортоор хичээллэх иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн Биеийн тамир спортын газраас зохион байгуулсан “Хаялага нуурын жавар” спортын арга хэмжээнд тус байгууллагын 23 албан хаагч амжилттай оролцлоо.

Хөдөө аж ахуйн хүрээнд:
 Арьс ширний урамшуулалд 6 багийн 343 малчин, мал бүхий иргэдийн хонины -26192 ш, ямааны-30303 ш, үхрийн -1596 ш, адууны -444 ширхэг нийт 58535 ширхэг арьс ширний 1218 падаанд тулгалт хийн шивж программд оруулсан .
 4 дүгээр багийн малчин Ц.Гурвантамир, 6 дугаар багийн малчин Б.Болдбаатар нарыг “Улсын аварга” малчнаар шалгаруулахаар сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэн материалыг ХХААГ-т хүргүүлсэн.
 Аймгийн аварга малчинд 4-р багийн малчин Г.Бавуудорж, Л.Эрдэнэтогтох, 5 дугаар малчин Б.Бадамцэрэн, Ш.Алтангэрэл, 6 дугаар багийн малчин Ж.Баточир,Ц.Ерөөлт нарыг тодорхойлж, материалыг ХХААГ-т хүргүүлсэн.
Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборторийн шинжилгээгээр тус аймгийн хил залгаа зарим аймгуудад Африкийн гахайн мялзан өвчин оношлогдоод байгаатай холбогдуулан түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.
 Сумын хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн тооллогоор гахай тоолуулсан иргэдийн гахайны тоонд тулгалт хийж, хаяг, байршлын судалгааг гарган аймгийн мал эмнэлгийн газар, ОБГ-т тус тус хүргүүлсэн. Гахайтай иргэдтэй холбогдон өвчний талаар мэдээлэл өгсөн.
 Аймгийн мал эмнэлгийн газраас 6 эмч, 1 авто машинтай ажлын хэсэг гарч гахайтай иргэдийн гахайнд үзлэг оношлогоо, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн.
 ШШГА-ны жилийн эцсийн тооллогонд ороогүй 8 гахайг нүдээр үзэж, арчилгаа маллагаатай нь танилцан, байрыг цэвэрлэх үүрэг чиглэл өгсөн.

 3 дугаар багийн иргэн Г.Өсөхбаяр, 2 дугаар багийн иргэн О.Золбаяр, Т.Чулуунбат, 4-р багийн иргэн Ц.Энхболд уулзаж, гахайгаа хашаатай болгох, хариулга, хяналттай байлгах талаар сумын Засаг даргын хугацаатай албан мэдэгдэл өгсөн.
 “Амгэна” МЭН-ийн эмч Н.Мягмаржаваар ахлуулсан ажлын хэсэг Сүмбэр сумын 1 ААН, 4 өрхийн нийт 26 гахайд эмнэл зүйн ерөнхий үзлэг хийж 113м2 талбай бүхий хашаа, байранд хлорын шохой ашиглан халдваргүйтэл хийлээ.
 Тус сумын 3 дугаар багийн эрчимжсэн мал аж ахуйн бүс нутагт гахайн мялзан өвчний шинж тэмдэг илэрсэнтэй холбогдуулан 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр сумын Онцгой комисс хуралдаж, Сумын Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/04 дугаар захирамжаар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, мөн өдрийн А\05 дугаар захирамжаар тус бүс нутагт 21 хоногийн хугацаатай хязгаарлалтын дэглэм тогтоон 3 байршилд хяналтын пост байгуулан сумын нутаг дэвсгэр дээрх хүн, мал, тээврийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажиллаж байна.

 бүсэд байгаа гахайтай 7 иргэнтэй уулзан өвчнийг таслан зогсоох урьдчилан сэргийлэх зорилгоор устгал зохион байгуулах талаар ойлгуулж гарын үсэг зуруулан баталгаажуулж авснаар 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр устгалын ажлыг зохион байгуулсан. Устгалын ажилд Аймгийн Онцгой байдлын газраас-11, аймгийн Цагдаагийн хэлтсээс-2, аймгийн Мал эмнэлгийн газраас-5, аймгийн ХХААГазраас-1, Мэргэжлийн хяналтын газраас-1, Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГазраас-1, Сумын Засаг даргын Тамгын газар, ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангиас-14 хүн, 6 техник оролцсон. Нийт 7 өрхийн 141 гахай устгасан.

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:
 “Тогтвортой амьжиргаа 3” төслийн хүрээнд сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн 4 хөрөнгө оруулалтын ажил сонгогдож техникийн аудит хийгдлээ
 Сүмбэр сумын 2019 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр 194,0 сая төгрөгний 2 их засварын ажил, 46,6 сая төгрөгний 2 бараа тоног төхөөрөмж 49,2 сая төгрөгний 3 хөрөнгө оруулалтын ажил, 8,9 сая төгрөгний өмнөх оны үлдэгдэл санхүүжилт 108,2 сая төгрөгний 7 хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ 8,2 сая төгрөгний суурь зарлага нийт 407,03 сая төгрөгийг төлөвлөж ИТХурлаар батлууллаа.
 Сүмбэр сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 2019 оны 01 сарын 07-ны өдөр боловсруулан баталлаа.Үүнд:
 90,0 сая төгрөгний 1 нээлттэй тендер шалгаруулалт
 108,8 сая төгрөгний харьцуулалтын тендер шалгаруулалт
 19 сая төгрөгний шууд худалдан авалт

Тайлан гаргасан:ДАХ мэргэжилтэн: М.Энхцэцэг