Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн материал авч байна.

Сүмбэр сумын Хамтарсан багийн гишүүдийн тайлант өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

“ХАМТАРСАН БАГИЙН ЭРХЗҮЙН ОЛИМПИАД”-Д ТЭРГҮҮН БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ.

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 05 дугаар сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 05 дугаар сарын

цаг  үеийн ажлын мэдээ

Төрийн бодлогын хүрээнд:

2019 оны 05 сарын 8,9-ны өдрүүдэд Сүмбэр сумын 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлага явагдлаа. Нийт 185 иргэнд цэргийн зарлан дуудах хуудас тараагдсанаас 133 иргэн 77 хувьтай хамргадлаа.

Онцгой байдлын газрын дарга аймгийн засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ , иж бүрэн сургалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд 2019 оны 05 дугаар  сарын 01-ны өдөр Сүмбэр  суманд команд штабын сургуулийг  зохион байгуулж сумын ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн 6 хэсгийн 67 албан хаагч команд штабын сургалтанд хамрагдаж ёслолын жагсаалаар алхан, хүн нэг бүрийн үүргэвчийг шалгуулав.  Мөн 3 цагийн байдал дээр ажиллаж Хангалттай гэсэн үнэлгээ авлаа

1 дүгээр багийн 67 ахмад, 1 дүгээр багт сонгогдсон Аймаг Сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч Д.Чинзориг Д.Отгонбаяр Д.Батцэцэг Ш.Отгонжаргал багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга Г.Бумцэрэн тэргүүлэгч Болдбаяр. Т. Алтанцэцэг ” Чойрын богд уул, Цагаан дарь эх бурхан, Цоорхой рашаан, Хүүхдийн овоо, зэрэг боржигон түмний өлгий нутагтаа байгалийн үзэгслэнт газруудаар аялаад ирлээ.

2019 оны 05 сарын 24-ны өдөр Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах дадлага сургалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд  Сумын мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн,  сайн дурын бүлгийн гишүүд жагслаа

2 дугаар багийн Засаг дарга Ханангийн жишиг гудманы 28 өрхөөр айлчлан нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд мод тарих талаар уулзан 8 өрхийг модны нүх ухуулж, 3 айл өрх мод тарьсан байна.

2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Онцгой байдлын газартай хамтран 5,6 дугаар багийн айл өрхүүдээр орж сэрэмжлүүлэг мэдээ хүргэж ажиллалаа.

Гэр хорооллын айл өрхүүдийн хашааг нэг өнгөөр жигдрүүлхээр 5 дугаар сарын 23ны өдөр Дороноговь аймгийн Даланжаргалан сумын Олон овоо зөрлөгөөс 1,5 тонн цагаан шохой ачиж ирлээ.

Санхүү, эдийн засгийн бодлогын хүрээнд:

2019 оны 04-р сарын 30-ны байдлаар орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 165.9 сая төгрөг гүйцэтгэл 170.2 сая төгрөг буюу 102.5 хувьтай байна.

04-р сарын байдлаар орон нутгийн болон тусгай зориулалтын авлага 20081.9 мянган төгрөг, өглөг нь 67856.2 мянган төгрөг болсон байна.

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

Хүн амын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд хөрсний бохирдол ихтэй нийтийн эзэмшлийн 6 талбайд ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг “Сүмбэр гурван бат” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж нийт 10000 м2 бохирдолтой талбайд ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулан  хамтран ажилласан.

Сүм хийд шашны байгууллагуудаар   удирдамж гарган сумын ИТХ-н даргаар батлуулж ЦХэлтэс, аймаг, сумын  ИТХ-н ажлын хэсэгтэй хамтарсан хяналт шалгалтыг явуулсан ба сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүм хийд шашны нийт 6 иргэн аж ахуй нэгжээр орж тэдгээрийн үйл ажиллагааны чиглэл үзэл санаа, чиг хандлага, тусгай зөвшөөрөлтэй эсэх, бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж  илэрсэн зөрчлийг арилгуулах,  хууль журмыг хэрэгжүүлэх шашны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг  авч явуулдаг  байх талаар  аймгийн  ИТХуралд тайлан мэдээг хүргүүлэн арга  хэмжээ авч ажиллахаар болсон.

Нийтийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд  МХГазар, аймгийн Прокурорын газар, ХХААГазартай хамтарсан “ Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай ”, “ Давсны зохистой хэрэглээ”,” Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавих хяналт” зэрэг сэдэвт сургалт зөвөлгөөнийг зохион байгуулсан. Энэхүү арга хэмжээнд 33 нийтийн хоол үйлчилгээ эрхлэгчдийн төлөөлөл хамрагдсан. Мөн “Хуванцар сав нийлэг уутны хэрэглээ” –ний  тухай зөвлөмж, гарын авлага тараан  ажиллалаа.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

Сүмбэр сумын хамтарсан баг, ДЗОУБ Бор-Өндөр 1 ОНХөтөлбөртэй хамтран зохион байгуулж буй “Бид мэдээлэх үүрэгтэй” 45 хоногийн аяны хүрээнд иргэдэд зориулсан 4 удаагийн сургалтанд 380 иргэнийг хамруулан 2019 оны 5 дугаар сарын 4-7-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Иргэдийн бие бялдрын чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилд сумын хэмжээнд 874 иргэнийг буюу хийт хүн амын 7 хувийг хамрууллаа.

Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар тогтоолыг үндэслэн Сүмбэр сумын ЗДТГ нь 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй эцэг эхийн зөвлөлийг байгууллаа.

Сүмбэр сумын ЗДТГ, аймгйин Биеийн тамир спортын газар, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоотой хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суугаа волейболын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн”-ийг амжилттай зохион байгууллаа.Тус тэмцээнд сүмбэр сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 10 хувь буюу 40 гаруй тамирчид оролцож шилдгүүдээ шалгарууллаа.

“Бид мэдээлэх үүрэгтэй” 45 хоногийн аяны хүрээнд албан байгууллага аж ахуй нэгжийн дунд “Хууль эрхзүйн дэвжээ” тэмцээнийг 2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлаа ханган ажиллаж байна.Тэмцээний гол зорилго аж ахуйн нэгж албан байгууллагуудад гэр бүлийн хүчирхийллийн талаархи хууль тогтоомжуудыг сурталчлах, хуулийн талаарх мэдлэг, авьяас чадварыг сорих гэр бүлийн хүчирхийллийн тохиолдлыг илрүүлэхэд тэдний оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино.

Хүрээлэн буй орчны хүрээнд:

Сүмбэр сумын ЗДТГ-аас хэрэгжүүлж буй “Хүрээлэн” эко аяны нээлтийг 2019 оны 04 сарын 24-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд 15 ажилтай төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 2010 оны 63 дугаар зарлигийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Сүмбэр сумын 2 дугаар баг Гомбосүрэн ноёны цэцэрлэгт хүрээлэнд 70 ширхэг хайлаасны тарьц суулгацыг тарьж усалгаа арчилгааг хийн ажиллаа.

Сүмбэр сумын ЗДТГ-аас зохион байгуулж буй “Хүрээлэн” эко аяны хүрээнд 2019.05.23-ны өдөр Хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа. Уг цэвэрлэгээнд нийт 26 аж ахуй нэгж байгууллагын 352 албан хаагчид хамрагдан 4.5 тонн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллаа.

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

 Мал төллөлт, төл бойжилт,  Том малын хорогдол  /2019.05.21-ны байдлаар/

 • Мал төллөлт, төл бойжилт:
 • Төллөвөл зохих эх мал 151207
 • Төллөсөн эх мал 87041
 • Гарсан төл 87139
 • Ихэр төл 1038 / хурга 54, ишиг 44/
 • Хорогдсон төл 1527
 • Бойжсон төл 85612
 • Бойжилтын % -93.5
 • Төллөлтийн %- 57.5
 • Том малын хорогдол:
 • Бүгд мал 309712
 • Хорогдсон мал – 623
 • Үүнээс:
 • Өвчнөөр – 9
 • Хээлтэгч – 173
 • Хээлтүүлэгч – 0
 • Нийт малд эзлэх хорогдол – 01 %

Газар тариалан:  Хаврын тариалалт эхэлсэнтэй холбогдуулан Аймгийн ХХААГазартай хамтран тариалан эрхлэгчдийн дунд “ Төмс хүнсний ногоо тариалах технологи”-ын чиглэлээр  сургалт зохион байгуулж газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй 15 иргэн хамрагдлаа.

Засаг даргын А\70 захирамжийн дагуу сумын төвийн малчин, мал бүхий 12 иргэдэд захирамжийг танилцуулж малыг заасан хугацаанд гаргах арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:

Нийтийн эзэмшлийн орон сууц 2-р байрны шугам сүлжээний их засварын ажлын тендерийн нээлт 2019.05.02-ны өдрийн 11:30 минутанд болсон. Уг тендерт 3 компани тендер ирүүлсэнээс “Шаардлагад нийцсэн хамгийн сайн тендер” ирүүлсэн УС-ДУ ОНӨААТҮГ-т гэрээ байгуулах эрхийг олгоод байна.

2019.05.04,05,06-ны  өдөр 4,5,6-р багийн нийт 306 иргэн иргэдийн нийтийн худалд оролцож 66, 2019.05.08-ын өдөр 1-р багийн ИНХурал зохион байгуулагдаж нийт 48 нэр нэр төрлийн хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээны санлыг эрэмбэлж багийн Засаг даргаар уламжлуулан сумын Засаг даргад хүргүүлэхээр боллоо. Уг өдөрлөгөөр Аймгийн ХХААГазар, МЭГазар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Авто тээврийн үндэсний төв, Өрхийн  эмнэлэг, Төрийн   банк,  Хаан банк, Монгол даатгал, Ард даатгал, сумын  хамтарсан баг, Сумын Засаг дарга нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр очиж иргэдэд мэдээлэл хүргэн иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллалаа.

2019.05.15-ны  өдөр 2-р багийн нийт 192 иргэн иргэдийн нийтийн худалд оролцож 32, 2019.05.20-ын өдөр 3-р багийн ИНХурал зохион байгуулагдаж нийт 38 нэр төрлийн хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээны санлыг эрэмбэлж багийн Засаг даргаар уламжлуулан сумын Засаг даргад хүргүүлэхээр боллоо.

Найрамдал хотхоны 2-р байрны шугам сүлжээний их засварын ажлын ажил гүйцэтгэх гэрээг 5 сарын 17-ны өдөр УС-ДУ ОНӨААТҮГазартай байгуулсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн хүслэтийг аймгийн ГХБХБайгуулалтын газарт хүргүүлээд байна.

Цэвэр усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын техник сайжруулах, алсын хяналтын систем нэвтрүүлэх 7км газарт шилэн кабел татах ажлын ажил гүйцэтгэх гэрээг 2019 оны 5 сарын 17ны өдөр УС-ДУ ОНӨААТҮГазартай байгуулсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн хүслэтийг аймгийн ГХБХБайгуулалтын газарт хүргүүлээд байна.

Боловсрол болон төрийн байгууллагуудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлын тендерийг 2019 оны 05 сарын 17-24ны өдрийн хооронд цахим хэлбэрээр зарлаж 5сарын 24ны өдрийн 10 цаг 30 минутанд тендерийн нээлт болсон үнэлгээ хийгдэж байна

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудын дээвэр засварын ажлын тендерийг 2019 оны 05 сарын 17-24ны өдрийн хооронд цахим хэлбэрээр зарлаж 5сарын 24ны өдрийн 15 цаг 30 минутанд тендерийн нээлт болсон үнэлгээ хийгдэж байна

 

 

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

[Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Нийтийн эзэмшлийн орон сууц, замчдын гудамж 1-101а, 101б, 101в, тээвэрчдийн өргөн чөлөө 1-101а, 101б, 101в дугаар байрнуудын   дээврийн их засварын ажил]–ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн 15 цаг 00 минутаас өмнө битүүмжилсэн цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх. “Тооцно

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

[Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2-р баг, Сүмбэр сумын ЗДТГ

(2 давхар, 209 тоот өрөө,  мэргэжилтэн Н.Мөнхбат,

утас:, 80008638,  и-майл: munkh.bataa@yahoo.com)]

Тусгай хамгаалалттай газарт нэвтрэх хураамжтай боллоо.

ЭНХТУСДЭМ өрхийн эрүүл мэндийн төвд авто машин худалдан авч өглөө

Сүмбэр сумын 2019 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн 20000000 төгрөгөөр иргэдээс гарсан санал, санаачилгыг үндэслэн өрхийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжируулах зорилгоор TOYOTA-WISH маркийн авто машиныг төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу Сүмбэр зууч ХХК-тай бараа нийлүүлэх гэрээ байгуулан худалдан авч хүлээлгэн өглөө.

ХӨДӨӨГИЙН БАГИЙН АЙЛ ӨРХҮҮДЭЭР АЙЛЧИЛЛАА

ХӨДӨӨГИЙН БАГИЙН АЙЛ ӨРХҮҮДЭЭР АЙЛЧИЛЛАА

Сумын Засаг даргын 2019 оны А/63 дугаар захирамжаар 2019 оны 4-р сарын 3-5-ны өдрүүдэд сумын 4,5,6-р багуудын Засаг дарга, өрхийн эмч, малын эмч нарын бүрэлдэхүүнтэй баг малчдын хаваржилттай танилцах, хөдөөгийн багийн иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал авах, ноолуурын гарцын судалгаа авах зорилгоор 179 өрхөөр орж үйлчилгээ үзүүлэн ажиллалаа.

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 03 дугаар сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 03 дугаар сарын

цаг  үеийн ажлын мэдээ

 Төрийн бодлогын хүрээнд:

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газраас “Малчдын зөвлөгөөн”-ийг 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр сумын 6-н багийн малчдын төлөөлөл 180 иргэнийг хамруулан зохион байгууллаа. Зөвлөгөөний үеэр тус сумын ЗДТГ 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2019 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар танлцуулсан бөгөөд аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлэгийн газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Инвест оп монгол ТББ, Монгол даатгал зэрэг байгууллагууд шинээр гарсан хууль тогтоомж, цаашид авч хэрэгжүүүлэх бодлогын баримт бичиг, арга хэмжээний талаар мэдээлэл хийлээ. Малчидын зөвлөгөөний үеэр

 • – 5 төрөлд шилдгээр шалгарсан малчид,
 • – Шинээр мянгат малчин болсон 8 малчин
 • – Малчдын дунд хэлэлцүүлэг
 • – Дуу бүжгийн Боржигин чуулгын уран бүтээлчдийн тоглолт
 • – Гар бөмбөг, хөгжилтэй буухиа тэмцээнийг тус тус зохион байгууллаа.

2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-тай хамтран Сүмбэр сумын 1 дүгээр багийн Төмөр замын дан байрнуудын дундах хогийн 7 бункерийн 30 тн хур хогийг ачиж цэвэрлэлээ.

2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр Сумын Амьжиргаа дэмжих зөвлөл хуралдлаа. Хурлаар

 • Эмнэлгийн хяналтанд байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөжглйин бэрхшээлтэй иргэн болон 16 хүртлэх насны хүүхэд асарч байгаа иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжийг 2 иргэнд шинээр, 9 иргэнд үргэлжлүүлэн олгох
 • Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон 16 хүртлэх насны хүүхдэд олгох амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг 2 иргэнд шинээр, 9 иргэнд үргэлжлүүлэн олгох
 • 0-18 хүртэлх насны 3 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх /эцэг/-т олгох мөнгөн тэтгэмжийг 4 иргэнд шинээр тус тус олгохоор хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

Сүмбэр сумын ЗДТГазар, Боржигин өв музей, Дэлхийн зөн Бор-Өндөр 1 орон нутгийн хөтөлбөрийн байгууллагатай хамтран 2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр Сүмбэр сумын хөгжих 100-н өрхийн иргэдийн дунд “Боржигин өв соёл”-н өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа. Өдөрлөгт нийт 5 баг оролцож Боржигин өв соёлын талаар оюун ухаанаа уралдан өрсөлдсөнөөс Т.Уртнасан ахлагчтай “Адуучин” баг тэргүүн байр эзэллээ. Мөн оролцогч иргэдийн дунд асуулт хариулт болон дэмбээний тэмцээн зохион байгуулж явууллаа.

2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр Сүмбэр сумын 4-р багийн Малчин эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтыг тус багаас сонгогдсон аймаг, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид, Багийн ИНХ, засаг дарга нар хамтран зохион байгуулсан. Өдөрлөгт 55 хүн хамрагдсан. Уг үйл ажиллагаанд АИТХ-ын дарга, сумын Засаг даргын орлогч нар оролцлоо.

2019 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдөр Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах дадлага сургалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд Сумын мэргэжлийн анги, сайн дурын бүлгийн гишүүдийн бэлэн байдлыг урьдчилсан байдлаар шалгаж үүрэг чиглэл өглөө.

Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд:

Тусгай  зөвшөөрөлтэй худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч 27 аж ахуй нэгжид архинд донтох өвчтөнийг эдгэрүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж тодорхой үр дүнд хүрч байгаа “АА- Андын хүч” ТББ-н 5 жилийн ойн арга хэмжээтэй холбогдуулан 23-ны өдөр архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг хориглох тухай аймгийн Засаг даргын А/52 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа.

Улаан бурхан өвчний 1 тохиолдол илэрсэнтэй холбогдуулан Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс  1-р сургуулийн нийт 1197 хүүхэд багш ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан ба өвчний тохиолдол гарсан ангийн 24 хүүхдийн ар гэрээр орж үзлэг тандалт судалгаа хийсэн байна. Вакцинжуулалтыг 1-р сургуулийн 15 багш,  ангийн 24 хүүхэд, хавьтлын 10 хүнд хийсэн ба нийт сэжигтэй 6 тохиолдлоос 10 сорьц авч шинэжилгээнд явуулж үзэхэд өвчний шинж тэмдэг илрээгүй болно.

Сумын Засаг даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ны өдрийн А/44 дүгээр захирамжаар хязгаарлалтын дэглэм тогтоолоо

Сумын 6 цэцэрлэгт  урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулсан.  Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт   1097 хүүхэд хамрагдахаас 726 хүүхэд үзлэгт хамрагдаж өвчний шинж тэмдэг илрээгүй болно.  Ирц 66.1%-тай байна.

Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллага Бор Өндөр 1 Орон нутгийн хөтөлбөртэй хамтран “Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхижуулах сургалтыг” зохион байгууллаа.Сургалтанд хамтарсан багийн 16 гишүүн хамрагдаж ” Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, Өсвөр насны хүүхэдтэй харилцах сэтгэл зүйн үйлчилгээ, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн хоорондын уялдаа” сэдвүүдээр сургалтыг зохион байгууллаа.Тус сургалтын үр дүнд хууль эрх зүй, нөхцөл байдлын үнэлгээний талаархи тестээр хамтарсан багийн гишүүдээс сорилын шалгалт авч 80,5%тай дүгнэгдсэн. Сургалтын үр дүнд: Нөхцөл байдлын үнэлгээг журмын дагуу хийснээр хамтарсан багийн бүх гишүүд гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдлыг үнэлэх, дүгнэх чадвартай болсон

Итгэл ивээл төслийн хүрээнд архины хамааралтай иргэдийн дунд “6 сарын вакуумжуулсан сургалт”-ыг зохион байгуулан архины байнгын хамааралтай 8 иргэнийг байрлуулан ажиллаж байна.Төслийн үргэлжлэх хугацаанд ДЗОУБ-аас сард 800,000 төгрөгний хүнсний зүйлс, нүүрс 4 тонн, сургалт зохион байгуулж буй байрыг сарын 100,000 төгрөгөөр түрээслэж байна.Мөн тус сумын ЗДТГ-аас 200,000 төгрөгний бичиг хэргийн зүйлс авч өгсөн. Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалд 3 иргэнийг хамруулан, эрүүл мэндийн яаралтай тусламжийн үйлчилгээг 5 иргэнд үзүүлсэн.

Сүмбэр сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг сургууль, цэцэрлэгүүд болон энхтусдэм эрхийн эрүүл мэндийн төв, Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын удирдлагуудын дунд цаг үеийн байдлаар санал солилцож, ажлын чиглэл өгч ажиллалаа.

Сүмбэр сумын залуучуудын зөвлөлийг 2019 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр шинэчлэн 16 залуусын төлөөллийг оролцуулан, аймгийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан “Залуучуудын нэгдсэн уулзалтанд” амжилттай оролцлоо.

“Хамтарсан багт” ирүүлсэн нэг гэр бүлийн хүчирхийллийн тохиолдолд нөхцөл, байдлын үнэлгээ, 2 хүүхдэд эрсдлийн үнэлгээ хийн, холбогдох байгууллагуудад холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлэн ажиллалаа.

Хүүхэд хамгаалах 108 утасны тусламжийн төвөөс ирүүлсэн кэйс дээр нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн нийгмийн хамгааллын суурь үйлчилгээнд холбон зуучлах үйлчилгээг үзүүлснээр 60,000 төгрөгний 1 удаагийн хүнсний тусламжийг 2-р багийн иргэн Г-д үзүүллээ.

Хүрээлэн буй орчны хүрээнд:

2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн нохой устгалын ажлыг эхлүүлэн сумын төвийн 1,2,3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрээр устгалын ажлыг зохион байгуулан нийт 268 нохой устган төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллалаа.

Сүмбэр сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 03 сарын 12-ны өдөр зэрлэг ан амьтныг хамгаалах, идэш тэжээлийн дутагдлаас сэргийлэх зорилгоор Их, бага Сансар, Улаан өндөр гэх маршрутын дагуу 4 цэгт 250 кг хужир, 10 боодол өвс тавьж ажиллалаа.

2019 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдөр Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГазар, Политехникийн коллежийн оюутнуудтай хамтран тус сумын 3 дугаар баг Бурхантаас засмал замын төгсгөл хүртэл 2 км замын цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж нийт 2 тонн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллалаа.

Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:

  Бүгд Ингэ Гүү Үнээ Эм хонь Эм ямаа
Төллөсөн хээлтэгч 667 0 0 23 528 116
Гарсан төл 671 0 0 23 532 116
Хорогдсон төл 0 0 0 0 0 0
Бойжсон төл 671 0 0 23 532 116

 

Том малын зүй бус хорогдол: Том малын зүй бус хорогдлын мэдээ сумын хэмжээнд 0.01 % тай байна.

  Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр хонь ямаа
Хорогдсон том мал бүгд 36 0 0 1 16 19
Үүнээс:өвчнөөр 0 0 0 0 0 0
Хорогдсон хээлтэгч 7 0 0 0 4 3
Хорогдсон хээлтүүлэгч 0 0 0 0 0 0

 

Мал үржүүлгийн дэвшилтэт арга болох зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээний хамрах хүрээг өргөтгөх, иргэд, аж ахуйн нэгжийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан төлөвлөж, үржлийн ажил үйлчилгээг оновчтой зохион байгуулах ажлын хүрээнд зохиомлоор хээлтүүлэх бод бог малын тоог ХХААГ-т хүргүүлсэн.

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:

Аймгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс ОНХСАнгийн үйл ажиллагааны талаар сумын 6 багийн засаг дарга болон Багийн ИНХурлын дарга холбогдох албан хаагчдад Сангийн сайдын 288 дугаар тушаалаар батлагдсан журмыг танилцуулж сургалт хийлээ .

Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас сумын 2016,2017 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын тендерийн материалтай танилцаж хяналт шинжилгээ хийлээ.

Сүмбэр сумын 2019 оны Орон нутаг хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх

 • Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны 2 дугаар байрны подвалын шугам сүлжээний их засварын ажил
 • Өрхийн эмнэлэгт авто машины худалдан авах ажил
 • 6 дугаар цэцэрлэгийн гадна хашаажуулах ажлын үнэлгээний хороог тус тус байгуулан тендер зарлан ажиллаж байна.

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны хүрээнд:

2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газар болон Сүмбэр сумаас “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч”-өөр сонгогдсон иргэдэд “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль”-иар сургалт зохион байгуулж төлөөлөгчөөр сонгогдсон 18 иргэн хамрагдлаа.

Тайлан гаргасан:ДАХ мэргэжилтэн М.Энхцэцэг