maxresdefault

Ногоон бүтээгдэхүүн гэрчилгээтэй, эрүүл ахуйн дүгнэлттэй “G-saver” дулаан баригч бүтээгдэхүүнийг орон нутгийнхаа иргэдэд нийлүүлэхээр боллоо.

Энэхүү дулаан баригч бүтээгдэхүүн нь зууханд бүрэн шаталтыг явуулдаг учраас галлагааны хугацааг уртасгаж түлшний зардлыг 45% хэмнэдэг нь судалгаагаар батлагдсан. Уламжлалт зуухны яндангаар шууд алдагдаж буй дулааныг хадf0060071_54cf20142cbc6 галах, шаталтын хугацааг 4-6 цаг болгож уртасгадаг байна.  Түлшний бүрэн шаталт явагдсанаар яндангаар шууд гардаг утааны хэмжээг багасгаж агаарын бохирдлыг бууруулах байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүн юм. Манай сумын 15 иргэн тус дулаан баригч бүтээгдэхүүний гэрээт борлуулагчаар ажиллаж, орон нутгийнхаа иргэдэд төслийн үнээр буюу 36000 төгрөгөөр нийлүүлэхээр боллоо.

images