ГЭР БҮЛЭЭ БҮХ ТӨРЛИЙН БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЛЭЭС УРЬДИЛАН СЭРГИЙЛЬE.CҮМБЭР СУМЫН ХАМТАРСАН БАГ

Сумын Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Сүмбэр сумын Хамтарсан багийн гишүүд болон сургууль цэцэрлэгийн багш нарын хамтарсан хяналт шалгалтын ажлыг нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, эрсдэлт нөхцөл бүхий айл өрхүүдэд 2020 оны 4 сарын 15-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 1ний өдрийг хүртэл зохион байгуулж байна.Энэхүү эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд шинэ төрлийн корона вирусээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, сумын хамтарсан багийн үйл ажиллагаа, холбогдох хууль журмын талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.Иргэд та бүхэн далд хэлбэрээр үйлдэгддэг гэр бүлийн хүчирхийллийн мэдээллийн мэдээлэх үүргээ биeлүүлж, шинэ төрлийн короно вирусээс урьдчилан сэргийлж маскаа тогтиол зүүн өөрсдийн аюулгүй байдлыг хамгаална уу…..ГЭР БҮЛЭЭ БҮХ ТӨРЛИЙН БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЛЭЭС УРЬДИЛАН СЭРГИЙЛЬE.CҮМБЭР СУМЫН ХАМТАРСАН БАГ