Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж байна.

Сүмбэр сумын 1, 2, 3-р багуудийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж, 1-р багт 32 тн бохирдсон хөрс шороо, хог хаягдлыг, 2-р баг дээр 1тн, 3-р баг дээр Баянбулаг 10, 11-р гудамж, Баянбулаг, Баянхошууны 4,5-р гудамжны оршин суугчдаар их цэвэрлэгээ хийлгэж хөрсний ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийн, нийт 8 тн хог хаягдлыг цэвэрлүүлж Тохижилт сүмбэр компанийн машинаар зөөвөрлөн ачуулж , нийт 5300 м кв талбайд ариутгал, нийт 36 тн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлсэн.