Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгууллаа.

Сүмбэр сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт хэсэгчилсэн цэвэрлэгээ хийж Баянбулагийн 3,4,5 дугаар эгнээнээс нийт 5 тн хог хаягдлыг ачууллаа. Иргэд та бүхэн ойр орчимдоо хог хаяхгүй, цэвэрхэн байхыг уриалж байна.