Зарлал

2020 оны 03 дугаар сарын 26, 27-ны өдрүүдэд Золбин нохой муур устгалын ажил зохион байгуулна.