СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ЦАГ ҮЕИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

2020 оны ээлжит цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл үргэлжлэн, бүртгэл сумын хэмжээнд 87  хувьтай явагдлаа.

Шинэ төрлийн корона вирус, томуу, томуу төст өвчин, амьсгалын замын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчний талаар нэгдсэн мэдээлэлтэй байх зорилгооор сумын ЗДТГ-ын Даргын 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/10 тоот тушаалаар сумын хариуцлагатай жижүүрийг томилон ажиллуулж байна.

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас санаачлан зохион байгуулж буй “Эрсдлийн түвшин өндөр хүүхдүүдийн дархлааг дэмжье” аянд байгууллага хамт олноороо нэгдэж   20 аарц, 4 чацаргана, 40 витаминыг хандивлалаа.

Иргэний мэдээллийн дагуу 1 кэйс, цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн дагуу 1 кэйс дээр тус тус ажиллалаа.Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч насанд хүрээгүй 4 хүүхдэд “Хүүхдийн эрсдлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ”-г хийсэн ба 1 кэйсийг нь шийдвэрлэсэн.1 кэйс нь шийдвэрлэх шатандаа байна.

Дэлхийн Зөн Бор Өндөр 1 ОНХ нь томуу , томуу төст өвчин болон Шинэ төрлийн корона вирусын халдварын эрсдлээс сэргийлэх ажлын хүрээнд 160 зорилтот өрхөд нийт 20.000.000 төгрөгийн хүнсний яаралтай тусламж, нүүрс олгосон  бөгөөд орон гэргүй 5 өрхөд гэр олголоо.

ДЗОУБ Бор-Өндөр 1 ОНХөтөлбөртэй хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 8 өрхийн 21 хүүхдэд 2650,0 төгрөгийн үнэ бүхий дулаан хувцас, хүнсний тусламжийг үзүүллээ.

Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа: Шинэ төрлийн корона вирус, томуу, томуу төст өвчин, амьсгалын замын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгооор бүх хэвшлийн сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг түр зогсоосонтой холбоотойгоор эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ хараа хяналтгүй үлдээж, гаднаас нь цоожлон явж байгаа нь эрсдэл үүсэх шалтгаан нөхцлийг бүрдүүлж байгаа тул эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах, ажлын цагт зохицуулалт хийх саналыг сумын “Хамтарсан баг”-аас гарган 40 аж ахуй нэгж байгууллагуудад албан тоотыг хүргүүлснээс 14 байгууллага хариуг ирүүлсэн байна.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

Шинэ төрлийн амьсгалын замын халдварт коронавирусын халдвар дамжих,  болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх тухай мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг багийн Засаг дарга нартай хамтран   3 төрлийн мэдээлэх хуудсаар нийт худалдаа үйлчилгээний 28, нийтийн тээвэр үйлчилгээ эрхлэгч 12 иргэнд хүргэж ажиллаа.

Өрхийн эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн газраас хөдөөгийн 3 багийн  нийт 78  малчин өрхөөр орж 128 иргэнд тусламж үйлчилгээ үзүүлэн нийт 124550  төгрөг бүхий эм  тариагаар үйлчилсэн байна.

Амбулаторийн үзлэгээр 0-5 настай 220 хүүхэд  үзүүлсэнээс томуу төст өвчинтэй  74 хүүхдэд  үйлчилгээ үзүүлж  эмчилгээ хийлгэсэн. Товлолын дархлаажуулалтанд нийт 83 хүүхэд хамрагдсан.

Шинэ төрлийн Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх болзошгүй эрсдлээс хамгаалах ажлын хүрээнд өрхийн эмнэлгийн  2 хэсэг дээр тусгаарлах өрөөнүүдэд тус бүр 1 ор байрлуулж, яаралтай үед хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжүүд болон эм  тарианы нөөцийг коронавирусийн үеийн бүрдүүлэх жагсаалтын дагуу байршуулж бүрдүүлсэн. Бэлэн байдлын баг их эмч, сувилагч, асрагч гэсэн 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Хүрээлэн буй орчны хүрээнд:

Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГ-тай хамтран  3 багийн баянхошууны айл өрхүүдийг цэвэрлэгээнд гаргаж 1 тонн хогийг ачиж цэвэрлүүлсэн.

Төвийн ногоон байгууламж, ойн зурваст хариулаггүй малаа удаа дараа оруулж, хашаа хайсыг эвдэж, төрийн албан хаагчийн хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд саад учруусан тус сумын 4 дүгээр багийн иргэн Н , Зөрчлийн хэрэг нээн зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 1.1 дахь хэсэгт заасны дагуу шийтгэлийн арга хэмжээ авч ажиллаа.

Гомдол мэдээллийн дагуу удаа дараа төвийн ногоон байгууламжид малаа оруулж буй 3 иргэнд Зөрчлийн хэрэг нээн прокурорын хяналтанд зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааг явуулан ажиллаж байна.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

СЗДТГазраас 3 автомашин, 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг босоо тэнхлэгийн зам дагуу Лүнгээс-Чойр-Цагаан эрэг, Чойроос зүүн тийш 5 км хүртлэх зам дагуу мал амьтаны сэг, зэм устгах ажлыг зохион байгуулсан. 10 удаагийн явалтаар 8тн сэг зэм, хог хаягдлыг цэвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн устгал хийсэн.

 “Аймгийн аварга малчин өрх”-д  шалгаруулахаар журмын дагуу 4-р багаас 2 малчин өрх, 5-р багаас 3 малчин өрх, нийт 5 малчин өрхийн материалыг бүрдүүлж хугацаанд нь ХХААГазарт хүргүүлэв.

Мөн Монголын Үндэсний Радиогийн шагнал “Алтан төлийн эзэнд 2 өрхийн материалыг хүргүүлэн ажиллалаа.

Худалдан авах ажиллагаа:

Сумын 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 2 нээлттэй тендер шалгаруулалт, 5 харьцуулалтын тендер шалгаруулалтын нийт 7 үнэлгээний хороог 2020 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр байгуулсан ба техникийн тодорхойлолт болон тендерийн баримт бичгийг боловсруулан ажиллаж байна.

Сумын 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр “Хогийн цэгийн ландфилл технологийг тогтмолжуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах ажил”-ын тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 10 цаг 30 минутанд болсон.Уг тендерт 1 компани үнийн санал ирүүлсэн ба нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах үнэлгэний хороо хуралдаж  гэрээ байгуулах эрх олгох дүгнэлт гаргасан.2020 оны 01 сарын 27-ны өдөр гэрээ байгуулах эрхийг олгосон.

Өрхийн эрүүл мэндийн төвд “Цусны ерөнхий шинжилгээний аппарат” худалдан авах ажиллагааг 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-31-ний өдөр хүртэл тендер шалгаруулалтын онцгой журам болох харьцуулалтын аргаар цахим хэлбэрээр зарласан. 

“Нийтийн эзэмшлийн орон сууц 15 дугаар байрны техникийн давхарын шугам сүлжээний их засвар”-ын худалдан авах ажиллагааг 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 03-ны өдрийг хүртэл тендер шалгаруулалтын онцгой журам болох харьцуулалтын аргаар цахим хэлбэрээр зарласан.

Коронавирус /СOVID-19/ халдвараас урьдчилан сэргийлэх өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай танилцлаа.

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын орлогч бөгөөд аймгийн Онцгой комиссын орлогч дарга Ш.Билэггүмбэрэл, аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Ж.Дамдинсүрэн, Сүмбэр сумын Засаг дарга П.Амарсайхан нар коронавирус /СOVID-19/ халдвараас урьдчилан сэргийлэх өндөржүүлсэн бэлэн байдлын талаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ болон Улсын болон аймгийн Онцгой комиссын шийдвэр, аймгийн Засаг даргын захирамжаар хот хооронд болон аймаг, сум хоорондын зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг түр хязгаарлан ажиллаж буй үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн бодит байдлыг үзэж, үүрэг гүйцэтгэж буй албан хаагчидтай уулзлаа.
Уг бүрэлдэхүүн Аймгийн Онцгой комиссын шуурхай штабын байр, Сүмбэр сумын шуурхай штаб, мөн аймгийн ЭМГазарт ажиллаж буй ажилтнууд болон аймгийн төвөөс орох гарах чиглэлд хяналт тавьж буй 6 пост, хөдөлгөөнт эргүүлийн үйл ажиллагааг үзэж, үүрэг гүйцэтгэж буй албан хаагчдын нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудал бэрхшээл цаг үеийн мэдээллийг сонсож үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.
Аймгийн хэмжээнд 10 пост, хөдөлгөөнт эргүүл 24 цагийн турш үүрэг гүйцэтгэн иргэдийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.
Хэдийгээр цас, шуурга гэх мэт цаг агаарын хүндрэл бэрхшээлтэй байгаа ч Говьсүмбэр аймгийн иргэдийн маань ухамсар, соёл өндөр байж нийгмийн болон гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа маш сайн биелүүлж байгаад үүрэг гүйцэтгэж буй албан хаагчид талархалтай байлаа.
Хүн ардын аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төлөө хүлээсэн үүргээ хариуцлагатай, нэр төртэй биелүүлэн ажиллаж буй аймгийн ОБГазар, Цагдаагийн хэлтэс, Авто тээврийн газар, МХГазар, ЭМГазар, сумдын ЗДТГазар, Нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн төвүүдийн нийт албан хаагчдад талархал илэрхийлж ажлын өндөр амжилт хүсье.

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын 2019 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт

Өрхийн эрүүл мэндийн төвд цусны ерөнхий шинжилгээний аппарат худалдан авах ажилд ирсэн гомдлын хариу

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо “Өрхийн эрүүл мэндийн төвд цусны ерөнхий шинжилгээний аппарат худалдан авах” ажлын нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах тендерт гарсан гомдлын дагуу дахин үнэлэхэд:

  1. Нуган ХХК нь шаардлагад нийцсэн үнийн санал ирүүлсэн боловч хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогчоо өндөр үнийн санал ирүүлсэн тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.3-т заасны дагуу татгалзаж байна.

Ариун мед трейд ХХК-ийг “Шаардлагад нийцсэн хамгийн бага үнийн санал” ирүүлсэн гэж үзэн  дүгнэлт 11180000 /Арван нэгэн сая нэг зуун наян мянган / төгрөгөөр гэрээ байгуулах эрх олгохыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47.2.2-т заасны дагуу захиалагчид өгч байна

Өрхийн эрүүл мэндийн төвд цусны ерөнхий шинжилгээний аппарат худалдан авах ажлын тендер гарсан гомдол

өрхийн эрүүл мэндийн төвд цусны ерөнхий шинжилгээний аппарат худалдан авах тендерийн үр дүн

 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ХУРЛЫН ДҮГНЭЛТ

2020 оны 02 дугаар сарын 03.                                                                                 Сүмбэр сум

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо “Өрхийн эрүүл мэндийн төвд цусны ерөнхий шинжилгээний аппарат худалдан авах” ажлын нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтын онцгой журам харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалтыг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу явуулж 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний 10 цаг хүртэл тендер хүлээн авахад

  1. Ариун мед трейд ХХК нь Санхүүгийн тайланд хийгдсэн аудитын дүгнэлт ирүүлээгүй, нийгмийн даатгалын байгууллагад өртэй
  2. Мед буян ХХК нь Харилцагч банкны тодорхойлолт, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолтыг тендер зарлахаас өмнө гаргаж ирүүлсэн.
  3. Монолаб ХХК нь Сүүлийн 2018 оны ижил төстэй ажлын туршлагын мэдээлэл, гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар ирүүлсэн ч хүлээн авсан акт ирүүлээгүй.
  4. Ач есөн энх ХХК нь Сүүлийн 2018 оны ижил төстэй ажлын туршлагын мэдээлэл, гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар ирүүлсэн ч хүлээн авсан акт ирүүлээгүй тул тус компаниудын үнийн саналаас Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйл 27.4-т заасны дагуу ирүүлсэн үнийн саналаас татгалзаж байна.
  5. Нуган ХХК, Баянгол мед ХХК нар нь шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн байна.

Нуган ХХК-ийг “Шаардлагад нийцсэн хамгийн бага үнийн санал” ирүүлсэн гэж үзэн  дүгнэлт 11958930 /Арван нэгэн сая есөн зуун тавин найман мянга есөн зуун гучин/ төгрөгөөр гэрээ байгуулах эрх олгохыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47.2.2-т заасны дагуу захиалагчид өгч байна

Нийтийн эзэмшлийн орон сууц 15-р байрны техникинй давхрын шугам сүлжээний их засварын ажлын тендерийн үр дүн

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДҮГНЭЛТ

2020 оны 02 дугаар сарын 03.                                                                                       Чойр

Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Сүмбэр сумын Засаг даргын  Тамгын газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/04 дугаар тушаалаар байгуулагдсан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо “Нийтийн эзэмшлийн орон сууц 15 дугаар байрны техникийн давхрын шугам сүлжээний их засварын ажил”-ыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалтыг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу явуулж 2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны 10 цаг хүртэл тендер хүлээн авахад “УС-ДУ” ОНӨААТҮГ нь тендер ирүүлсэн байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14-16 дугаар зүйл, тендерийн баримт бичгийн дараах шаардлагыг хангаагүй байна. Үүнд:

Дугаар Тендерийн баримт бичгийн заалт Ус-Ду ОНӨААТҮГ
ТОӨЗ 5.3 (а) Ашигтай ажилласан байх жилийн тоо сүүлийн 2 жил буюу 2019, 2018 он 2018 оны Санхүүгийн тайланд 22,6 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна.
ТОӨЗ 5.3 (г)
Албан тушаал Хүний тоо Ажлын туршлага
Талбайн инженер: /ус хангамж ариутгах татурга, Дулааны инженер/ 1  3 жил
Талбайн даамал Б.Баттуяа ажлын туршлага 3 жилийг хангахгүй байна.

 

Иймд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.4-т заасны дагуу “УС-ДУ” ОНӨААТҮГ ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзэн татгалзаж байна.