ХХААХҮЯамны санхүүжилтээр 5,6-р багийн бэлчээр нутагт 18,0 га талбайд 8 хэсэгт 17 автомашин, 42 мотоцинкль, 66 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хортон мэрэгчидтэй тэмцэх ажлыг биологийн болон механик аргаар зохион байгуулж байна.