Сумын нийгэм, эдийн засгийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл/төсөл/

сумын нийгэм эдийн засгийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл