Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл явагдаж байна.

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэлийг 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийг дуустал Сүмбэр сумын Заcаг даргын Тамгын газар дээр өдөр бүр 08:30-17:30 бүртгэж байна. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг: Шалгалтад бүртгүүлэхээр гаргасан хүсэлт; Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг; Иргэний үнэмлэх; “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг; Цэргийн алба хаасан тухай баримт бичиг; Хөгжлийн […]

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын 2019 оны 03-р улиралын санхүүгийн тайлан

Сумын нийгэм, эдийн засгийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл/төсөл/

сумын нийгэм эдийн засгийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл