5-р сургуулийн спорт заалны шалны тендерийн үр дүн