3-р сарын Төрийн сангийн болон статистикийн цаг үеийн мэдээ