“6-р цэцэрлэгийн гадна хашаажуулах ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны дүгнэлт

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДҮГНЭЛТ

2019 оны 03 дугаар сарын 29.                                                                                     Чойр

Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо “6-р цэцэрлэгийн гадна хашаажуулах ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнийн санал авах ажиллагааг тендер шалгаруулалтын онцгой журам болох харьцуулалтын  аргаар зохион байгуулсан.  Үнийн санал авах ажиллагааг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу явуулж 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ны 10 цагт тендер хүлээн авсан.

“6-р цэцэрлэгийн гадна хашаажуулах ажил”-ын  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт 1 оролцогч үнийн санал ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хорооны хурлаар хэлэлцэж үнийн санал авах баримт бичигт заасан шаардлагуудыг хангаагүй  “Жавхлант арвижих” ХХК-ийн ирүүлсэн үнийн саналаас Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4-т заасны дагуу татгалзаж байна.

 

Үнэлгээний хорооны дарга                                              Н.Хишигдорж

Нарийн бичгийн дарга                                                      Н.Мөнхбат

 

Гишүүд:                                                                                 Б.Энхдэлгэр

 

Г.Дашжаргал

 

Т.Дашцэдэн