Өрхийн эмнэлэгт авто машин худалдан авах ажлын тендерийн үр дүн