“Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр”

2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 67 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд бэлэн байдлын урьдчилсан үзлэгт Сүмбэр сумын мэргэжлийн ангийн 8 бүлгийн 61 албан хаагч, сайн дурын бүлгийн 15 албан хаагч нийт 76 албан хаагч хамрагдлаа.

2019 оны 3 дугаар сарын 21-ны өдөр Монгол улсын Засгийн газрын 339, 340 дүгээр тогтоолын дагуу Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дуут дохиогоор ажиллах дадлага, сургуулийг зохион байгуулж
1 дүгээр баг – Төмөр замын вокзалын арын талбай
2 дугаар баг – Дэнжийн андуудын зүүн хойно
3 дугаар баг – 12 дугаар байрны хойд талын талбай

Сүмбэр сумын төв талбай гэсэн 4 цэгт яаралтай цугларах самбар байршуулж, нийт  1465 иргэн хамрагдлаа.