Сүмбэр сумын Нийгэм, эдийн засгийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Үндсэн-чиглэл-2019