“СҮМБЭР СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЗӨЛӨН ЭДЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ”

Хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр цэцэрлэгийн хүүхдийн  зөөлөн эдлэлийг шинэчлэх зорилгоор тус сумын 2 болон 5 дугаар цэцэрлэгүүдэд нийт 110  хүүхдийн цагаан хэрэгсэл,  хөнжил, гудас, дэрийг сумын “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн 10,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр авч шинэчлэх ажил хийгдлээ.