“СУМЫН ТӨВИЙН УСАН САНД УХААЛАГ СИСТЕМ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ”

Сумын “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн 10,0 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар сумын төвийн усан хамгамжийг сайжруулах зорилгоор сумын 1 болон 6 дугаар худагт ухаалаг систем суурилуулж 24 цагийн турш иргэдэд үйлчилдэг боллоо.