“Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр, фасад засварын ажил”-ын тендерийн үр дүн

2018 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх “Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр, фасад засварын ажил”-ын тендерийг 2018.04.28 – 2018.05.28-ний өдөр хүртэл нээллтэй тендер шалгаруулалтын аргаар зарласан. Тендерийн нээлт 2018.05.28-ний өдөр 10 цаг 30 минутанд болсон. Энэ тендерт 5 компани тендерийн материалаа ирүүлсэн. Үүнд:

 “Вилла бридж” ХХК нь 107 798 543  /Нэг зуун долоон сая долоон зуун ерэн найман мянга таван зуун дөчин гурван/ төгрөгний үнийн санал

Ирк сиб строй” ХХК нь 116 111 208 /Нэг зуун арван зургаан сая нэг зуун арван нэгэн мянга хоёр зуун найман/ төгрөгийн үнийн санал

“Нутгийн их үйлс” ХХК нь 112 774 763 /Нэг зуун арван хоёр сая долоон зуун далан дөрвөн мянга долоон зуун жаран гурван/ төгрөгийн үнийн санал

“Илчит сансар” ХХК нь 115 155 589 /Нэг зуун арван таван сая нэг зуун тавин таван мянга таван зуун наян есөн/ төгрөгийн үнийн санал,

“Цөөг хайрхан” ХХК нь 115 194 847 /Нэг зуун арван таван сая нэг зуун ерэн дөрвөн мянга найман зуун дөчин долоон/ төгрөгийн үнийн саналтай тендер тус тус ирүүлсэн байна. Тендерийн нээлтэнд Үнэлгээний хорооны дарга Н.Хишигдорж, Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга Н.Мөнхбат,  “Илчит сансар” ХХК-ны инженер Ч.Бат-эрдэнэ, иргэн Д.Должинсүрэн, Ж.Цэцгээ, Ц.Цэрэндулам нар оролцсон ямар нэгэн асуудал гараагүй.

“Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр, фасад засварын ажил”-ын тендерт “Илчит сансар” ХХК нь тендерийн материал ирүүлсэн. Үүнийг гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлсэн шаардлагад нийцсэн хамгийн сайн тендер гэж үзэв. Захиалагчид “Илчит сансар” ХХК нь 115 155 589 /Нэг зуун арван таван сая нэг зуун тавин таван мянга таван зуун наян есөн/ төгрөгний үнийн дүнтэй гэрээ байгуулахыг зөвлөж өгсөн.