СЭГ ЗЭМИЙН УСГАХ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Сүмбэр сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байгаа хорогдсон малын сэг зэмийг устгах ажлыг 2018оны 03 дугаар сарын 21-25 ны өдрүүдэд зохион байгууллаа . Энэ ажилд хамтран ажилласан Тохижилт -Сүмбэр ОНӨААТҮГ , Ус-ду ОНӨҮГ , ОБГ , мөн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Хэрлэн энерго , ЭМ-СИ -ТИ , АДИЛ -ОЧ ХХК зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллагын хамт олондоо Сүмбэр сумын ЗДТГ -ын нэрийн өмнөөс талархалаа илэрхийлье . Нийт хорогдсон малын 70 гаруй % буюу 13800 гаруй толгой малыг устгалд хамрууллаа