2017 оны ЗДТГ-т томилогдсон, чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын судалгаа

ЗДТГ-ын албан хаагчидад олгосон тэтгэмж, урамшуулал

Сүмбэр сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн төлөвлөгөө

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ХОГ ХАЯГДЛЫГ БУУРУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР ТӨСӨЛ

ХОГ-ХАЯГДЛЫГ-БУУРУУЛАХ-ХӨТӨЛБӨР

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛ

baigali-hamgaalah-hotolbor

Өргөдөл гомдлын мэдээ

Сүмбэр сумын 2018 онд нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл

сум-үндсэн-чиглэл.Төсөл

Сүмбэр сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Szd-tuluwluguu