Сүмбэр сумын 2017 онд Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

сум-үндсэн-чиглэл-тайлан