Тогтвортой хөгжицгөөе сургалт зохион байгуулагдлаа

2016 оны 11 сарын 23-ны өдөр Насан туршийн боловсрол төв, Умард говийн гүвээт-Халхын дундад сав газрын захиргаа, Аймгийн БОАЖГазартай хамтран  Тогтвортой хөгжлийн бодлого сэдэвт сургалт сумын ЗДТГ-ын ажилчин албан хаагчдад зохион байгуулагдаж 17 албан хаагч хамрагдав.

Тус сургалтаар Тогтвортой хөгжихийн төлөө хувь хүн юу хийж чадах, тулгамдаад буй асуудлыг ярилцаж, гарц хайх замаар албан хаагчид идэвхтэй оролцлоо.