БАЯНБУЛГИЙН ЭГНЭЭГ ЖИШИГ ГУДАМЖ БОЛГОН ТОХИЖУУЛАХ

December 6, 2017/by sumber sum ZDTG

НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ОРОН СУУЦНУУДЫН /НАЙРАМДАЛ ХОТХОНЫ 4,8,11-Р БАЙР/ ТЕХНИКИЙН ДАВХАРЫН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

December 6, 2017/by sumber sum ZDTG

АЙМГИЙН ТӨВИЙН ХОГИЙН ЦЭГИЙГ ХАШААЖУУЛАХ

December 6, 2017/by sumber sum ZDTG

СҮМБЭР СУМЫН 2 ДУГААР БАГИЙН АЙЛ ӨРХИЙГ ХОГ ХАЯГДЛАА АНГИЛАН ЯЛГАХ ХОГИЙН САВААР ХАНГАХ

December 6, 2017/by sumber sum ZDTG

АЙЛ ӨРХ ГУДАМЖ ТАЛБАЙН ХАЯГЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ

December 6, 2017/by sumber sum ZDTG

СУМЫН ӨВСНИЙ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ АЖИЛ

December 6, 2017/by sumber sum ZDTG

СҮМБЭР СУМЫН 3-Р БАГИЙН ОРОН СУУЦНУУДЫН ОРЦНЫ ГАДНА ТАЛД ХОГИЙН САВ, САНДАЛ БАЙРЛУУЛАХ, САРАВЧНЫ БЭХЭЛГЭЭ ХИЙХ АЖИЛ

December 6, 2017/by sumber sum ZDTG

СУМЫН ТӨВИЙН УСАН САНГ ЗАСВАРЛАХ, ШИНЭЭР БАРИХ АЖИЛ

December 6, 2017/by sumber sum ZDTG

НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ /НАЙРАМДАЛ ХОТХОНЫ 5-Р БАЙР/ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР

December 6, 2017/by sumber sum ZDTG

2 ДУГААР СУРГУУЛИЙГ КАМЕРЖУУЛАХ АЖИЛ

December 6, 2017/by sumber sum ZDTG

Өрхийн эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил

December 5, 2017/by sumber sum ZDTG

СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 01 ДҮГЭЭР САРЫН

October 20, 2017/by sumber sum ZDTG