СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

December 17, 2018/by sumber sum ZDTG

‘Хамтарсан багийн тайлант ѳдѳрлѳгт’ оролцож ШИЛДЭГ ХАМТАРСАН багаар шалгарлаа.

December 5, 2018/by sumber sum ZDTG

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 11 дүгээр сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

December 5, 2018/by sumber sum ZDTG

Нийтийн сонсгол зохион байгуулна.

November 30, 2018/by sumber sum ZDTG

Зарлал

November 29, 2018/by sumber sum ZDTG

ЭХ ХЭЛ МИНУ УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

November 13, 2018/by sumber sum ZDTG

“Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөний төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”

November 7, 2018/by sumber sum ZDTG

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газраас бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх ажил

November 6, 2018/by sumber sum ZDTG

БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

November 6, 2018/by sumber sum ZDTG

Булаг шандны цэвэрлэгээ

November 6, 2018/by sumber sum ZDTG

ОТОГЛОХ БҮСИЙГ ТЭМДЭГЖҮҮЛЛЭЭ.

November 6, 2018/by sumber sum ZDTG

Хүнс худалдаа үйлчилгээний тайлан

November 6, 2018/by sumber sum ZDTG