“Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр”

March 21, 2019/by sumber sum ZDTG

үнийн санал авах урилга

March 14, 2019/by sumber sum ZDTG

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 02 дугаар сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

February 28, 2019/by sumber sum ZDTG

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

January 30, 2019/by sumber sum ZDTG

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

December 17, 2018/by sumber sum ZDTG

‘Хамтарсан багийн тайлант ѳдѳрлѳгт’ оролцож ШИЛДЭГ ХАМТАРСАН багаар шалгарлаа.

December 5, 2018/by sumber sum ZDTG

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны 11 дүгээр сарын цаг  үеийн ажлын мэдээ

December 5, 2018/by sumber sum ZDTG

Нийтийн сонсгол зохион байгуулна.

November 30, 2018/by sumber sum ZDTG

Зарлал

November 29, 2018/by sumber sum ZDTG

ЭХ ХЭЛ МИНУ УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

November 13, 2018/by sumber sum ZDTG

“Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөний төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”

November 7, 2018/by sumber sum ZDTG

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газраас бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх ажил

November 6, 2018/by sumber sum ZDTG