БИОТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ АЖИЛЛАА.

January 30, 2018/by sandag

НӨӨЦИЙН ӨВС ХӨНГӨЛӨЛТЭЙ ҮНЭЭР ОЛГОЖ БАЙНА.

January 18, 2018/by sandag

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

January 11, 2018/by sandag

ӨВӨЛЖИЛТ ХҮНДЭРСЭН МАЛЧДАД НӨӨЦИЙН ӨВСИЙГ 50 ХУВЬ ХЯМДРУУЛАН ОЛГОЖ БАЙНА.

January 5, 2018/by sandag

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ХОГ ХАЯГДЛЫГ БУУРУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР ТӨСӨЛ

December 11, 2017/by sumber sum ZDTG

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛ

December 11, 2017/by sumber sum ZDTG

Өргөдөл гомдлын мэдээ

December 11, 2017/by sumber sum ZDTG

Сүмбэр сумын 2018 онд нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл

December 10, 2017/by sumber sum ZDTG

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 11 дүгээр сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

December 10, 2017/by sumber sum ZDTG

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 10 дугаар сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

December 10, 2017/by sumber sum ZDTG

БАЯНБУЛГИЙН ЭГНЭЭГ ЖИШИГ ГУДАМЖ БОЛГОН ТОХИЖУУЛАХ

December 6, 2017/by sumber sum ZDTG

НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ОРОН СУУЦНУУДЫН /НАЙРАМДАЛ ХОТХОНЫ 4,8,11-Р БАЙР/ ТЕХНИКИЙН ДАВХАРЫН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

December 6, 2017/by sumber sum ZDTG