Сүүлд нэмэгдсэн ил тод байдлын тухай мэдээллүүд

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын цаг үеийн ажлын мэдээ Төрийн бодлогын хүрээнд:  2018 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр 10:00 цагт Сүмбэр сумын “ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ” –ын ээлжит 8 дугаар хуралдаан хуралдлаа Тус хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ:  Сүмбэр сумын Засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн […]

СҮМБЭР СУМЫН 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СҮМБЭР СУМЫН 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018 оны жилийн эцэсийн статистик мэдээлэл

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын хүний нөөцийн судалгаа

СҮМБЭР СУМЫН 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН    ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ  2018.12.17                                                                                                                  Чойр 2018 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт 156, Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 2100, ИТХ-д 7, Багуудад 16, Нээлттэй утас 70543232-т 0, цахим хуудсанд-0 нийт-2279   өргөдөл, гомдол санал хүсэлт ирсэí. Манайд хандаж ирүүлсэн өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь […]