Сүүлд нэмэгдсэн ил тод байдлын тухай мэдээллүүд

Зарлал

2020 оны 03 дугаар сарын 26, 27-ны өдрүүдэд Золбин нохой муур устгалын ажил зохион байгуулна.

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын 2019 оны Санхүүгийн тайлан

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын 2019 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт

Өрхийн эрүүл мэндийн төвд цусны ерөнхий шинжилгээний аппарат худалдан авах ажилд ирсэн гомдлын хариу

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо “Өрхийн эрүүл мэндийн төвд цусны ерөнхий шинжилгээний аппарат худалдан авах” ажлын нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах тендерт гарсан гомдлын дагуу дахин үнэлэхэд: Нуган ХХК нь шаардлагад нийцсэн үнийн санал ирүүлсэн боловч хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогчоо өндөр […]

Өрхийн эрүүл мэндийн төвд цусны ерөнхий шинжилгээний аппарат худалдан авах ажлын тендер гарсан гомдол

өрхийн эрүүл мэндийн төвд цусны ерөнхий шинжилгээний аппарат худалдан авах тендерийн үр дүн

 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ХУРЛЫН ДҮГНЭЛТ 2020 оны 02 дугаар сарын 03.                                                                                 Сүмбэр сум Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо “Өрхийн эрүүл мэндийн төвд цусны ерөнхий шинжилгээний аппарат худалдан авах” ажлын нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтын онцгой […]