Сүүлд нэмэгдсэн ил тод байдлын тухай мэдээллүүд

Сүмбэр сумын 2020 оны ээлжит цэцэг татлага явагдаж байна.

Сумын ЗДТГ-ын 2020 оны оны 1-4 сарын зарлага

Сүмбэр сумын 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн аудитын тайлан

Байгууллагын албан хаагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

Сумын 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

report-2

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүгийн аудитын тайлан

Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт

Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн гудамж, тоглоомын талбай, эрсдэлт нөхцөлд байдаг айл өрхүүдэд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж байна.Тус ажлын хүрээнд 2020 оны 4 сарын 21,22ний өдрүүдэд Сүмбэр сумын хамтарсан багийн гишүүн цагдаагийн хэсгийн байцаагч дэслэгч Б.Пүрэвжаргал, хэсгийн байцаагч дэслэгч Э.Майнбаяр, хамтарсан багийн гишүүн 1 дүгээр сургуулийн нийгмийн ажилтан Х.Мөнхзолбоо, ССЗДТГын […]