Сүүлд нэмэгдсэн ил тод байдлын тухай мэдээллүүд

ЗДТГ-ын албан хаагчидад олгосон тэтгэмж, урамшуулал

Сүмбэр сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн төлөвлөгөө

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ХОГ ХАЯГДЛЫГ БУУРУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР ТӨСӨЛ

ХОГ-ХАЯГДЛЫГ-БУУРУУЛАХ-ХӨТӨЛБӨР

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛ

baigali-hamgaalah-hotolbor

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 11 дүгээр сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

11-дүгээр-сарын-мэдээ

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 10 дугаар сарын цаг үеийн ажлын мэдээ

10-дугаар-сарын-мэдээ

2017 оны Төсвийн тодотгол батлах тухай тогтоол

2017 оны төсвийн тодотгол

2017 оны төсөв батлах тухай тогтоол

2017 оны төсвийн тогтоол